آقای چپردار متاسفیم که شما رییس شورا هستید


سید محمد میرحبیبی :آقای چردار یاد شعر لسان الغیب افتادم ؛
“مجو درستی عهد از جهان سست نهاد
که این عجوز عروس هزار داماد است”/
آقای چپردار فراموش کرده اید که شما هم یک رای دارید نه بیشتر نه کمتر اما بررسی رفتار شما نشان میدهد که گویی بیش از این برای خود قایل هستید؟ اگر چنین نیست لطفا توضیح دهید با رسم شکل؟!؟
آقای دکتر !چرا در شرایطی که اکثریت عاقل و مردمی و خیرخواه شورای اسلامی به استیضاح نه گفتند شما مجددا آنرا مطرح میکنید این آیا نادیده گرفتن و احترام نکردن به رای همکارانتان در شورا تلقی نمیشود؟
نوشتار شما مخصوصا عریضه اخیرتان حیرت زده که نه متاسفمان و نا امیدمان کرد که چرا شما باید رییس شورا باشید؟
وقتی که ١٠ عضو انقلابی ،مردمی، ارزشی و دلسوز شورا به استیضاح شهردار فرزند شهید کرج مصطفی سعیدی سیرایی نه گفتند و برای بار دوم در راستای حفظ آرامش ، ثبات مدیریتی ، درخواست خانواده های معظم شهدا ، حفظ انسجام بین گفتمان انقلابی در مدیریت شهری و جلوگیری از ایجاد انشقاق و تفرقه مصطفی سعیدی سیرایی رای اعتماد دادند چرا شما مطالبی را عنوان میکنیدکه این برداشت میشود که شما هنوز بر شیپور استیضاح و عدم نادیده انگاشتن رای همکارانتان میدمید ؟ آقای چپردار لطفا بیشتر از این ما را متاسف و نا امید نکنید ؟!؟
آقای چپردار دیگر دوستتان نداریم و هر روز که مواضع شما را میخوانیم و رفتارتان را میبینیم بیشتر مصمم میشویم که تاسف بخوریم چون شایستگی شما برای ریاست به شدت مورد پرسش و سوال قرار گرفته است. البته اگر همان زمان که پسر شما از ماشین شهرداری (بیت المال)سوءاستفاده کرد باید ریاست تان دوباره به رای گذاشته میشد؟!؟ و نتیجه اش قطعا از اتفاقات اخیر و وارد شدن این همه هزینه به وقت و انرژی جهادی شهرداری کرج جلوگیری میکرد.
آقای چپردار با شما که قائل به پاسخگویی و یاد داشت نویسی هستید میخواهیم شفاف باشیم.
شما که دکتر هستید آیا به نظرت ارزیابی عملکرد مدیران در ۲ ماه عاقلانه است یا بهانه جویانه؟ چگونه متوجه شدید مدیری که هنوز نه بودجه اش را تصویب کرده و نه هنوز وارد فاز اجرایی برنامه هایش در سال جدید شده شایسته است یا خیر ؟!؟
آقای چپردار آیا شما بیش از یک رای در شورای شهر دارید؟ در پیامتان طوری صحبت کرده اید که گویی …..
من گمان نمیکنم که قصد تاثیر گذاری بر روی آرای سایر همکارانتان دارید که این در تضاد با کار شورایی و “امرهم شورا بینهم” است، یک رای دارید و به اندازه یک رای مواضعتان را تنظیم کنید و بیان بفرمایید.
وقتی اکثریت شورا میگویند استیضاح نه منظور شما از تعویق استیضاح یعنی چی؟؟ خودتان حرف خودتان را نقض میکنید ! اکثریت گفتند نه حالا شما چه میگویید
آقای چپردار منظورتان از تیترهای مجازی کدام است ؟ تیترهایی که درباره سواستفاده فرزندتان از بیت المال منتشر شد مجازی بود یا در فضای محازی منتشر شد. این دو با هم متفاوت است . تیترهایی که با موضوعیت فرزند دردانه شما تا رسانه های معاند نظام و انقلاب رفت و بسیاری از دلسوزان نظام و انقلاب را رنجاند؟!؟ مقصرش ما بودیم یا ادمین های یکی از منصوبین دفتر شما ؟
منظورتان، تیترهایی است که توسط رفقا و ادمین های یکی از کارکنان شورا که اتفاقا منسوب و منصوب شما است و علیه سایر اعضای انقلابی و فرزند شهید شورای کرج منتشر میشود و شما حتی خم به ابرو هم نمی آورید میباشد.
اگر منظورتان تیترهایی است که علیه شهردار فرزند شهید و جهادی کرج و بسیاری از همکاران و اعضای انقلابی شورا منتشر میشود میباشد؟؟ ما هم موافقیم.
آقای چپردار کاش شایسته سالاری را از دفترتان شروع میکردید! با این وجود میتوانید مدعی دفاع از شایسته سالاری باشید؟!؟
شفاف باشید و بدون تعارف ؟آیا فکر نمیکنید که یک رییس شورا وظیفه اصلیش حفظ اتحاد ، همبستگی و جلوگیری از ایجاد انشقاق و به حداقل رساندن حواشی است؟ آیا شما به نظر خودتان شایسته ریاست شورا هستید؟!؟

نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل

بنال بلبل بی دل که جای فریادست

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*