آذر ۱۱, ۱۴۰۲

شهردار کرج گفت: در اجرای پروژه‌ها آسایشِ شهروندان باید لحاظ شود. به گزارش پایگاه خبری روتیتر، پروژه...

در سطح شهر کرج صورت پذیرد؛ اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲...