شورای تهران ثبات مدیریت شهری را انتخاب کرد نه تغییر را/درسی برای شوراهای بزرگ/ قالیباف برای سومین دوره شهردار شد

سید محمد میرحبیبی : شوراهایی که شخصیتی مستقل ، تعالی یافته ، علمی داشته و قایل به توسعه پایدار شهر ها باشند فارغ از توانایی گزینه های مطر ح برای تصدی پست شهردار بر ارایه برنامه و سنجش توانایی شهردار ها در قالب برنامه های توسعه محور در بازه های زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت هستند و در آغاز به کار کمتر احساسی و فقط برمدار آزمایش توانایی خود برای عزل و نصب مدیران رفتار می کنند .

چه شوراهایی کمتر بلوغ یافته در آغاز به کار هر شورایی به دنبال این عملی ساختن توان عزل و نصب شهرداران بواسطه رای می روند تا امانت مردم در دستان خود را با بی ثباتی مدیریت شهرداری ها امتحان و آزمون کنند .

شورای شهرها اما اگر به درصدی از تعالی و فهم مدیریتی و بصیرت در محور توسعه شهرها دست یافته باشند بی تردید بر تثبیت مدیریت های شهرداری مهر تایید می زنند تا تغییر و دگردیسی . چه مدیریت شهری عرصه تثبیت و کارکرد برنامه ها و سنجش توان مدیران شهرداری بویژه شهرداران در قالب برنامه های توانمند و مدیر آزمون است تا عرصه تغییر و سیاست زدگی .

 

 بلاخره پس از بحث ها و کش و قوس های فراوان شورای شهر تهران در حالی که شانس محسن هاشمی تا قبل از روز یکشنبه بیشتر از دکتر قالیباف بود ، ثبات مدیریت شهری را برگزید و دکتر محمد باقر قالیباف را برای سومین دوره پیاپی به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد تا همچنان شورای شهر تهران نیز در ردیف شوراهای بالغ و و تاثیر گزار جامه شخصت یافتگی خود را به دور از رایزنی های متداول تحکیم بخشد و روند رو به رشد توسعه تهران را تداوم.

تداومی که بیش از آنکه محصول تغییر و امتحان گزینه ای قوی تر و مطرح تر باشد ، حاصل تدبیر و اعتقاد اعضای شورای شهر تهران به ثبات مدیریت شهری است . تا بار دیگر دکتر قالیباف را در مقام یک شهردار در دوره ای که اصلاح طلبان دولت و اکثریت شورای شهر تهران را در اختیار دارند و جامعه اقبالی مثال زدنی به آنها دارند، بیازماید .

شورای تهران بی تردید چون قایل بر ارایه برنامه و آزمایش شهردار در چارچوب عملی ساختن برنامه های توسعه زا است دست به این انتخاب زد تا اثبات کند که معتقد به برنامه محوری است . گرچه مهندس محسن هاشمی مدیری توانا ، آزموده و با سابقه سیاسی و اجرایی کم رقیبی است اما شورای شهر تهران بیشتر به دنبال عملی ساختن تئوری ثبات مدیریت بع عنوان لازمه تحول شهرها ، بود.

در این میان عدم انتخاب محسن هاشمی نه به معنای پایین بودن شاخصه ها و مولفه های مدیریتی و اجرایی وی ، بلکه به معنای تداوم و ثبات مدیریت شهری برای اثر بخشی و تکمیل برنامه هایی است که قالیباف و تیمش آنها را تدوین و در دست اجرا داشتند .

از این منظر شورای شهر تهران فارغ از تاثیرات سیاسی بر روند انتخاب شهردار که محسن هاشمی با توجه به سوابق مدیری سیاسی به شمار نمی رود، با التزام بر علوم تجربه شده مدیریت شهری شهرهای توسعه یافته و مدرن دکتر قالیباف را بار دیگر انتخاب کرد تا در عمل ثابت شود که قالیباف توان تداوم برنامه های توسعه ای ابر شهر تهران را دارد یا نه .

تغییر می بایست بر یافته های عینی و اثبات کننده استوار باشد و تغییری که صرفا محصول رفتار ها و گرایش های سیاسی  ، بی تجربگی و آزمون و خطا های مکرر باشد بی تردید محکوم به شکست و بی اعتباری شورای شهر ها می شود .  در دولت ها نیز یکی از اصول لازم تغییرات کارکرد مدیریتی و اجرایی است و مسوولان ارشد کشور در دولت نیز در شرایط عدم کاردکر سیاسی واجرایی دوچار الزام اجتناب ناپذیر تغییر می شوند چراکه در دولت  به عنوان نهادی سیاسی کارکرد سیاسی ملاک است چنانچه در شهرداری ها کارکرد اجرایی.

شورای شهر تهران با تثبیت مدیریت شهری علاوه بر اثبات خود در اعتقاد به توسعه پایدار شهر نشان داد که فارغ از  اقبال بیشتر محسن هاشمی- از نظر تعداد آرای قابل کسب در شورای شهر ، به رضایت شهروندان ، اجرایی شدن برنامه ها و توان تیم اجرایی قالیباف در انتخاب شهردار معتقد و ملتزم است تا به برتری آرایی . تعداد کمی و کیفی اصلاح طلبان نزدیک به دکتر روحانی در شورای تهران بیشتر از حامیان اصولگرای قالیباف در شورای شهر است و اگر شورا قصد انتخاب سیاسی داشت بی تردید می بایست محسن هاشمی را بر می گزید همچنان که در انتخابات هیات رییسه شورای شهر تهران نیز این برتری آرا عملا خود را به منسه ظهور رساند و مناصب هیات رییسه را بین اصلاح طلبان توزیع کرد .

شورای تهران اما در انتخاب شهردار نشان داد که قبل از آنکه به فکر نشان دادن برتری تفکر سیاسی حاکم در این شورا باشد به دنبال توسعه شهر تهران است و با انتخاب دکتر قالیباف اثبات کردکه توانمندی شهردار در اجرایی کردن برنامه ها و ثبات مدیریت شهری که لازمه تداوم توسعه و رشد شهر ها بویژه شهرهای مهم به شمار می رود ، معیار انتخاب اکثریت شورای شهر تهران به شمار می رود .

اصلاح طلبان اما در شورای تهران توانستند رفتار و آرایی الگو مدارانه برای سایر شهرهای مهم از خود نشان دهند تا علاوه بر رفع و تکذیب عملی تاثیر پذیری آنها از ادعاهای کاذب برخی رقبا مبنی بر تاثیر پذیری سیاسی در انتخاب شهردار به صرف همراهی با دولت یازدهم ، نشان دهند که مدبرانه و توسعه یافته رفتار می کنند و در شرایط که توانایی انتخاب شهردار نزدیک به اصلاح طلبان و دولت حاکم را داشتند ، شهرداری اصولگرا انتخاب کردند تا نشان دهند که بر خلاف ادعاهای برخی از مخالفان رفتاری به دور از گزایش های سیاسی دارند و تنها معیارشان برای انتخاب چه در شورای شهر و چه در دولت توانمندی افراد و توسعه است .

انتخاب  دکتر قالیباف از سوی شورای تهران بر خلاف تمامی توانمندی های محسن هاشمی که اگر از قالیباف بیشتر نباشد کمتر هم نیست الگویی رفتاری-شورایی برای سایر شهرها بویژه کلانشهر ها و مراکز استان ها به شمار می رود . رفتاری که برخواسته از تدبیر ، عاقل اندیشی ، توسعه یافتگی و برنامه محوری و مردمی است .

شورای شهر های دیگر نیز بی تردید باید با الگو قرار دادن عملکرد شورای شهر تهران در این انتخاب شهرداران خود را در قالب برنامه های ارایه شده و توسعه بخش بیازمایند و به توامندی شهرداران – در صورت دارا بودن – فرصت دهند تا موجبات توسعه شهرهای متبوعشان را از راه ثبات مدیریت شهری فراهم آورند . حتی اگر گزینه های جدید  قوی تر و با برنامه تر از شهرداران فعلی هستند شوراها موظفند تا ثبات مدیریت شهری را بر گزینه های مطرح تر ترجیح دهند و رای به شهرداران فعلی.

شورای شهر کرج نیز می تواند با تثبیت مدیریت آقازاده راهی را برود که نه تنها شورای تهران به آن رای داد بلکه موجبات قوام و تثبیت شخصیتی خود را فراهم می آورد و تجارب شهرهای توسعه یافته مانند اصفهان ، تبریز ، مشهد و … آنرا توصیه می کند.

شورای شهر کرج در  آزمونی سخت والبته آسان قرار دارد؛ سخت از این منظر که در برابر فشار های سهم خواهان بایستد و اصول مدیریتی و اثبات استقلال و توان اتخاذ تصمیمات مردمی و صحیح و توسعه زا خود را به منصه اجرا و کرج را به ثبات مدیریتی رساند  و سهل و آسان از این نظر که به راحتی می تواند با استقلال ،شخصیت بزرگ و متعالی خود را با تثبیت مدیریت آقازاده در شهرداری کرج به جهت تحقق بیشتر توسعه کرج و جلب رضایت مردم به اثبات رساند .کرج نیازمند تثبیت مدیریت شهرداری است و تغییر سبب عقب گرد از تجربه و برنامه هایی است که شورای سوم با ۳ سال تجربه نه چندان موفق مدیریت مقدسی( شهردارسابق کرج) به حقیقت لزوم ثبات مدیریت شهرداری دست یافت.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*