اختیارات شهرداری ها درتصمیمات شهری افزایش یابد

روتیتر:قائم مقام شهردار کرج گفت: با تفویض اختیار بیشتر از سوی نهادهای بالادستی به شهرداری ها نقش این دستگاه خدمات رسان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان پررنگ تر شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی روتیتر،محمدرضا رضاپور با بیان اینکه تحقق رویکرد فوق زمینه را برای اجرای برنامه های کلان و فرا منطقه ای آماده می کند، بیان کرد: بی شک با اعمال و جاری کردن این رویکرد، اندازه و میزان نقش شهرداری ها در توسعه ملی نیز مشخص و قابل سنجش خواهد بود.

وی اظهار داشت: حاصل و خروجی تصمیم گیری هایی فرا منطقه ای علاوه بر تحقق مدیریت یکپارچه شهری انتفاع کلان کشور را همراه دارد.

رضاپور با اشاره به نظر و ایده کارشناسان و جامعه شناسان مبنی بر اثرات مثبت تعامل و همکاری هر چه بیشتر مجموعه مدیریت شهری و دولت افزود: این همکاری ها ضامن تحقق توسعه پایدار و همه جانبه کلانشهرها است ضمن آنکه با این روند نقش و تاثیرگذاری شهرداری ها در تمام ارکان و بستر های شهری اعم از عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نحو مطلوب وتاثیر گذار تری پذیرفته می شود.

وی تاکید کرد: برای گسترش دامنه فعالیتهای شهرداری به عنوان نهادی مردمی و خدمت رسان علاوه بر افزایش سطح همکاری های سازمانی و دولتی به جلب همکاری مردم نیز نیاز است.

شهرداری ها در جریان توسعه نقش مهمی دارند

قائم مقام شهردار کرج در بخش دیگری با تاکید بر اینکه شهرداری ها نقش بسزایی در جریان توسعه اقتصادی، اجتماعی به ویژه توسعه عمرانی ایفا می کنند، بیان کرد: شهرداری کرج نیز با توجه به این مهم اجرای طرح ها و پروژه های شهری را با در نظر داشتن پیوست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به انجام می رساند تا علاوه بر رسیدن به اهداف آبادانی و عمران شهری در  سایر عرصه ها نیز موثر و مفیدتر واقع شوند.

رضاپور در تشریح ساختار درآمدی شهرداری ها با بیان اینکه این دستگاه های مردم نهاد به شیوه درآمد هزینه امرار معاش می کنند، تاکید کرد: بر این اساس شهرداری ها برای داشتن نقش پررنگ در توسعه ملی همچنین حضور موثر در عرصه های اقتصادی نیاز به شناسایی منابع درآمدی مطمئن و قابل اعتماد و مهمتر  استفاده صحیح و اصولی از این منابع دارند.

وی با بیان اینکه در شهرداری کرج آنچه در اولویت امور قرار می گیرد؛ اثر بخشی این ارگان در همه امور شهری است، گفت: نقش مؤثر مدیریت شهری در تهیه، تدوین، اجراء و هدایت طرح ها و برنامه ها باید بگونه ای باشد که نقش مدیریت در میزان موفقیت طرح ها و برنامه هی مدیریت شهری در حوزه های مختلف نقشی مشخص و با خروجی مطلوب باشد.

رضاپور بیان کرد: موفقیت مدیریت شهری نیازمند مشارکت چند جانبه شهرداری با شهروندان و سایر نهادهای ذیربط است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*