توسعه پایدار شهری منوط به اجرای مداوم طرحهای عمرانی، فرهنگی و خدماتی اس

روتیتر:مدیر منطقه ۹ شهرداری کرج عنوان کرد : فراهم آوردن شرایط ایده آل برای زندگی شهروندی با اجرای طرح های عمرانی ،فرهنگی و خدماتی میسر می شود.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ،باس سعیدی کیا  گفت :اجرای طرح های شهری اعم از عمرانی، خدماتی، فرهنگی و … هویت تاریخی شهر را شکل می دهد.

این مسئول با تاکید بر اجرای برنامه های کارشناسی شده شهری از سوی مدیریت شهری، عنوان کرد:  یکی از مؤلفه های مهمی که هویت شهر تحت تاثیر آن شکل می گیرد، اجرای طرح های عمرانی، خدماتی، فرهنگی، ساختاری و… است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های عمرانی اساس و مبنای ایجاد ساختار های شهری است گفت: با توجه به این مهم، برنامه های اجرایی مدیریت شهری باید بگونه ای سازماندهی و تدوین شوند که ضمن برآوردن نیازهای ساختاری شهر، توسعه و گسترش فرهنگی شهر را نیز محقق کند.

سعیدی کیا با اشاره به رابطه مستقیم اجرای طرح های شهر با توسعه فرهنگ شهری اظهار داشت: تعریف پروژه های عمرانی، ساختاری و خدماتی در نهایت منجر به فراهم آوردن شرایط ایده آل برای زندگی شهروندی می شود که تحت تاثیر این مهم، فرهنگ شهروندی نیز به نحو مطلوبی ارتقاء می یابد.

مدیر منطقه ۹ شهرداری کرج با بیان اینکه مدیریت شهری با اجرای طرح ها به دنبال احیای هویت تاریخی شهر کرج است، انجام این امر را از ضروری ترین نیازهای این کلانشهر دانست .

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تحقق توسعه پایدار شهری، افزود: توسعه پایدار شهری منوط به اجرای طرح های عمرانی، فرهنگی، ساختاری است که بر اساس و مبنای اقدامات کارشناسی شده و نیازسنجی انجام می شود.

سعیدی کیا با تاکید بر لزوم مشارکت شهروندان با شهرداری در اجرای برنامه های این مجموعه مردمی اظهار داشت: موفقیت های سالهای اخیر این مجموعه مرهون حمایت های شورای شهر، شهردار کلانشهر کرج شهروندان از شهرداری و اقدامات این دستگاه خدمات رسان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*