۷ هکتار به سهم شهرداری کرج از اراضی باغ سیب اضافه شد

روتیتر:مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج با اشاره به اضافه شدن دو بند به توافقنامه شهرداری کرج و بنیاد مستضعفان، گفت: با انجام این کار ۷ هکتار به سهم شهرداری کرج از اراضی باغ سیب اضافه شد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ،مجید کمالی نژاد با تشریح مفاد توافق نامه واگذاری باغ سیب به شهرداری کرج و بنیاد مستضعفان گفت: سال ۸۱ توافق شد، قسمتی از شرق باغ سیب با تراکم ۱۲۰ درصد و در طبقات تحت اختیار بنیاد مستضعفان قرار گیرد.

وی با ارزیابی مثبت از توافق صورت گرفته به اضافه شدن دو بند به توافق نامه فی مابین شهرداری و بنیاد مستضعفان مبنی بر اصلاحیه ضلع جنوبی باغ سیب به عرض ۱۷ و اصلاحیه ضلع غربی باغ به متراژ ۳۲ هزار متر اشاره کرد و افزود: بر این اساس حدود هفت هکتار از اراضی در اختیار شهرداری قرار گرفت.

حلقه های چاه آب منجی باغ از خشک شدگی  کامل است

مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج با بیان اینکه آبیاری در سطح باغات کرج به دلیل کم آبی ضعیف شده است به وجود حلقه های چاه آب در اراضی باغ سیب  اشاره کرد و گفت: کارکرد این حلقه های چاه باغ را از خشک شدگی کامل نجات داده است.

کمالی نژاد در مورد میزان آسیب های وارد شده به باغ سیب طی سال های گذشته تا کنون عنوان کرد: علاوه بر بحران کم آبی و تاثیرات آن بر روند خشک شدن درختان، عملکرد ضعیف بنیاد در حفظ و نگهداری از باغ  بر شدت بروز این معضل افزود.

وی، از بین رفتن نهرها موجود در اراضی باغات سطح کرج را علت اصلی خشک شدن درختان و آسیب رسیدن به فضای سبز باغ ها ذکر و عنوان کرد: از جمله این نهرها که طی گذشت زمان خشک شدند شامل نهر کمال آباد، حسین آباد، نهر معمار و رستم است.

کمالی نژاد در ادامه سازمان پارک ها را متولی نگهداری از فضای سبز و مجری اجرای قانون حفظ باغات باغ سیب خواند و گفت: باغ متعلق به بنیاد مستضعفان است و سازمان پارک ها و فضای سبز نیز بطور کلی به عنوان متولی باغات است که از  دیدگاه حفظ شهری نظارت و صیانت از این عرصه های سبز را عهده دار است.

وی با بیان اینکه خشکی ها رو به افزایش است و باغ سیب و دیگر باغات کرج از این امر مستثنی نیستند، افزود: باید با اجرای طرح ها کارآمد زیست محیطی از اثرات سوء بحران کم آبی اقدام کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*