صدور حکم ابقا مدیرعامل سازمان قطار شهری کرج

روتیتر:مدیر عامل سازمان قطار شهری کرج طی حکمی از سوی سید حمید طهایی رئیس شورای سازمان قطار شهری کرج در حکم خود ابقا شد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ، علی اصغر همتی به پاس خدمات ارزنده و برنامه ریزی های اصولی در حکم خود باقی ماند.

پیشرفت کار قابل قبول در طول دوران مدیریت همتی از جمله دلایل تمدید حکم وی به مدت سه سال دیگر است که این مهم به پیشنهاد شهردار کرج در جلسه مشترک شورای اسلامی شهر کرج و هیئت مدیره سازمان قطار شهری کرج صورت گرفت.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*