همکاری دارایی با شهرداری در هاله ای از ابهام/مالیات بخش های غیرسودده استرداد شود

روتیتر:این روزها مسئله پرداخت مالیات و صدور مفاصا حساب میان شهرداری و اداره کل دارایی استان به دغدغه ای جدی میان این دو دستگاه تبدیل شده است؛ دغدغه ای که مدیر مالی شهرداری کرج را به پیگیری جدی اختلافات و گلایه از این روال همکاری یک جانبه واداشته است.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ، “آرامش در قلمی است که در تصرف خداست” این جمله ای است که بر تارک تخته دیوار مدیر مالی شهرداری کرج به خطی خوش ثبت شده و قرار است شاهدی باشد بر صحت امضاها و دقت در مفادی که در قراردادها و اسناد مالی این دستگاه خدمات رسان نقش می شود.


امور مالی در هر کشور، دستگاه یا حتی وزارتخانه ای یکی از مهم ترین، حساس ترین و جدی ترین بخش هایی است که اندکی تسامح و تساهل در تهیه اسناد و برنامه ریزی های مرتبط با آن می تواند سیم رسانای یکی از اصلی ترین جریان های سازمانی را قطع کرده، ریشه تمامی فعالیت ها را خشک کند. بخش وسیعی از این رسانای حیات بخش برای کشورها، مالیاتی است که دستگاه های مختلف و نیز شهروندان در ازای دریافت خدمات، در اختیار وزارت دارایی قرار می دهند تا وابستگی سرزمین به منابع طبیعی نظیر نفت را به طور کامل از میان ببرند.

از بزرگترین دستگاه هایی که به دلیل گستردگی فعالیت و ارتباط مستمر و مستقیم با مردم، منبعی دارا برای این وزارتخانه محسوب می شود، شهرداری ها هستند؛ دستگاه هایی خدمات رسان که به دلیل اهمیت عملکرد و بهره مندی مستقیم شهروندان از بهبود وضعیت خدمات دهی، بخشی از همین منابع مالیاتی مجدد به شهرداری ها برگردانده شده و در قالب خدمات، دوباره در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

شهرداری کرج نیز این روزها یکی از دغدغه های خود را به بررسی روابط سازمانی و مالی با اداره دارایی اختصاص داده است. دغدغه ای که با “محمد احمدی” مدیر مالی شهرداری این کلانشهر طرح شد و مورد گفتگو  قرار گرفت.

–          به نظر می رسد مسئله مالیات در شهرداری و نحوه تعیین و تنظیم صورتحساب های مالیاتی تا اندازه ای مدیران این مجموعه را به دردسر انداخته است.

البته، یکی از دغدغه های ما دفاع از حق و حقوق شهرداری و جلوگیری از آرای گاه غیرمنصفانه ای است که بر اساس نظریات کارشناسی ممیزان مالیاتی صادر شده و مبالغ هنگفتی را به شهرداری تحمیل می کند. این مشکل گاه در اثر عدم آشنایی مدیران با نحوه صدور صورتحساب های مالیاتی است که در ماه گذشته جلسه توجیهی برای مدیران مالی مناطق و سازمان ها با حضور نمایندگان شورا در هیئات حل اختلاف مالیاتی و مشاورین مالیاتی شهرداری با هدف اصلاح همین امر برگزار شد. طی این جلسه اهم تذکرات مسئولین به مجموعه مدیران مالی مناطق و سازمان ها در خصوص مسائل مالیاتی، ارائه شد. ضمن اینکه به طور مستمر طی بخشنامه ای داخلی این  امر متذکر گردیده است.

–          بسیاری از پرونده های مالیاتی شهرداری، به هیئت حل اختلاف ارجاع داده شده و در این نهاد قانونی مورد بررسی قرار می گیرد. وجود این نهاد چقدر توانسته به اصلاح دغدغه های موجود در شهرداری کمک کند؟

واضح است که بخش عمده مشکلات موجود از طریق هیئت حل اختلاف مالیاتی مورد بررسی و اصلاح قرار می گیرد اما تلاش ما کاهش پرونده های مورد اختلاف و ارجاع آنها به این هیئت است چرا که ارجاع پرونده ها علاوه بر صرف وقت و هزینه، روند کار را به تعویق می اندازد. همچنین بعضا اتفاق می افتد که برخی پرونده ها از سوی هیئت حل اختلاف علیرغم ارائه اسناد و مدارک از جانب شهرداری، چنان که باید مورد دقت و بازنگری قرار نگرفته و به صدور آرای غیرواقعی منتج می گردد که در این زمینه باید با حضور نمایندگان محترم شورا با بررسی راهکارهایی، به تعامل بیشتر با هیئت حل اختلاف بپردازیم.

–          چرا باید اختلافی تا این اندازه میان دارایی و شهرداری وجود داشته باشد که پرونده های متعدد به هیئت حل اختلاف ارجاع داده شده و مورد بررسی قرار گیرد؟ اختلاف ها اصولا از کجا مایه می گیرد؟

متاسفانه به رغم تعامل شایسته شهرداری کرج با اداره دارایی و نیز ارائه کلیه مستندات مورد درخواست این اداره از جمله دفاتر قانونی، گزارش حسابرسی، گزارش حسابرسی مالیاتی و اظهارنامه ها در فواصل قانونی، بخصوص طی سه سال اخیر، دارایی نسبت به صدور مفاصا حساب مالیات های عملکرد، تکلیفی، حقوق و همچنین استرداد مالیات ارزش افزوده سهم شهرداری همکاری مناسبی با شهرداری صورت نمی دهد. این در حالی است که شهرداری در انجام تعهدات خود درباره پرداخت مالیات حقوق پیمانکاران راس موعد مقرر اقدام می کند و به رغم صدور درخواست های مکرر، معرفی نماینده و نمایندگان به امور مالیاتی هنوز مفاصا حسابی دریافت نشده. این شایسته همکاری میان دو دستگاه در این سطح نیست و ضروری است در این خصوص تدبیری از سوی مسئولین ارشد اداره مالیاتی و استان اتخاذ شود.

–          چقدر می توان به همکاری ذیحسابان مجموعه شهرداری با ماموران مالیاتی اطمینان داشت؟

یک نسخه از برگ های دعوتنامه هیئات مختلف و اداره مالیاتی به ذیحسابی مرکز تحویل داده شود تا بررسی ایرادات عملکرد هر یک از ذیحسابان مناطق در موارد مالیاتی و سهل انگاری احتمالی زیرمجموعه شهرداری مشخص شود.

همچنین تذکرات و تاکیدات مکرر صدور بخشنامه، جلسات حضوری در دفتر مدیریت مالی با مدیران مالی مبنی بر ارائه گزارش کامل به کارشناسان دارایی، انطباق دقیق الواح فشرده ارائه شده در خصوص مالیات حقوق با گزارشات تراز و جلوگیری از هر گونه مغایرت، ضمن تاکید بر رعایت ماده ۱۶۹ مکرر مبنی بر ثبت قراردادها، خرید و درآمد در سامانه مذکور در فواصل قانونی مقرر به منظور پرهیز از تحمیل جریمه ۱۰ درصدی از سوی این مدیریت به ذیحسابان مناطق و سازمان ها اعلام شده است.

با توجه به اینکه در ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی طبق ماده ۲۷۲ در سال های ۹۰ تا ۹۲ کارشناسان دارایی حق ورود مجدد به بررسی حساب های عملکرد و تکلیفی را ندارند، به سازمان ها در خصوص ارائه به موقع اظهارنامه های ارزش افزوده، تذکر داده شده و نوع عملکرد آنها پیوسته مورد رصد و بررسی قرار می گیرد. در این زمینه اداره دارایی موظف است هر گونه ابهام را از طریق حسابرسان مستقل منتخب شورا پی گیری کند.

با توجه به پرداخت های شهرداری، برداشت های اداره دارایی از محل مالیات ارزش افزوده بابت مالیات عملکرد و حقوق مناطق و سازمان ها، دفاعیات در خصوص طرح دعوی در مراجع قضایی بر اساس ماده ۲۵۱ مکرر و سایر موارد قانونی به منظور استرداد حقوق شهرداری با همکاری مشاورین مالیاتی و جمع آوری مستندات از جمله مواردی است که به طور مستمر و جدی از سوی این واحد پی گیری و تاکید می شود.

–          اقدام شهرداری برای اصلاح این فضا و بهبود روابط دو دستگاه چه بوده است؟

بخشنامه های صادره از مرکز در خصوص اعمال همکاری شایسته با کارشناسان اداره مالیات از جمله در اختیار قرار دادن امکانات و محل مناسب برای ایشان، همچنین آموزش نحوه صحیح اعمال ماده ۱۶ شهرداری با راهنمایی اساتید مشاور مالیاتی برای کارشناسان مالیاتی در این راستا انجام گرفته است.

مقرر شد آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها توسط نمایندگان شورا و مشاورین مالیاتی در اختیار مجموعه ذیحسابان و ذیحسابی مرکز قرار گیرد. همچنین تشکیل هر سه ماه یکبار جلسات مشترک از پیشنهاداتی است که می تواند تعامل بیشتری میان دو مجموعه برقرار کند. همچنین تهیه یک نسخه از برگ های دعوتنامه هیئات مختلف و اداره مالیاتی و تحویل آن به ذیحسابی مرکز به منظور کشف و بررسی ایرادات عملکرد هر یک از ذیحسابان مناطق در موارد مالیاتی به این منظور بوده است.

–          یکی از مشکلات شهرداری در خصوص مالیات، محاسبه مالیات سازمان ها یا بخش هایی است که هنوز به بهره برداری و سوددهی نرسیده. در این زمینه چه تدبیری اندیشیده شده؟

به برخی از سازمان ها از جمله قطار شهری که هنوز به بهره برداری نرسیده یا سازمان هایی که سوددهی نداشته و صرفا خدماتی هستند نظیر آتش نشانی، قاعدتا مالیاتی تعلق نمی گیرد که هم اکنون در حال پیگیری استرداد این مالیات ها به شهرداری هستیم. همچنین برای استفاده از ضرایب مالیاتی که در کاهش مبلغ نهایی مالیات موثر است رایزنی هایی در حال انجام است. به هر جهت بخش  عمده کار متووجه مسئولین محترم مالیاتی است. در تفاسیر قانون و برخورداری موضوعی با واقعیات نسبت به معافیت این گونه سازمان ها دستورات مقتضی صادر فرمایید.

–         و به عنوان سوال پایانی، مبالغ استرداد شده در کجا و به نفع چه کسی مصرف خواهد شد؟

قطعا در صورت استرداد این گونه مبالغ می توان به راحتی بسیاری از امور عمرانی شهر را جهت افزایش رفاه حال شهروندان به پیش برد که از این جمله ساخت یک تقاطع، بیش از ۳۰ پل مکانیزه و ده ها کیلومتر آسفالت یا ساخت فضای سبز و پارک را مورد نظر قرار دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*