دادگو:محل نمایشگاه دایمی ماشین آلات کشاورزی باید به شهر برگردد

روتیتر:رییس شورای شهر کرج گفت :زمین محل نمایشگاه دایمی و بین الملل گل و گیاه به دلیل تاخیر وزارت کشاورزی در انجام تعهداتش باید به شهر و شهرداری باز گردد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر،پس از باز پس گیری زمین حسن آباد که قرار بود درآن بیمارستان احداث شود به شهر و شهرداری این بار می بایست با همدلی و وحدت رویه زمین محل نمایشگاه دایمی و بین الملل گل و گیاه و ماشین آلات کشاورزی را در میدان شهسد سلطانی به شهر و شهرداری باز گرداند.

مهندس محمود دادگو رییس شورای اسلامی شهر کرج در گفتگوی اختصاصی با روتیتر ، تاکید کرد:حق شهرداری و مردم شهر کرج در تغییر کاربری این زمین در سال ۷۳ ضایع شده است چراکه وزارت جهاد کشاورزی وتعهد شده بود که در ازای تغییر کاربری این زمین که در طرح تفضیلی کاربری آن ترمینال و پایانه بوده است نمایشگاه دایمی و بین الملل گل و گیاه و ماشین آلات کشاورزی دایر کند تا از مواهب و مزیت ها و آثار مثبت آن مردم و شهر کرج بهرهمند شوند اما ماسفانه بعد از گذشت بیش از ۲۰ اسل از زمان تغییر کاربری این زمین هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است .

رییس شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد : بعد از باز پس گیری زمین بیمارستان سرمد در حسن آباد با همکاری مسوولان و وحدت همگی  که سال ها از زمان واگذاری آن گذشت اما هیچ اقدامی در آن انجام نشد اینبار می بایست با همدلی و همراهی مسوولان تلاش کنیم تا زمین محل نمایشگاه دایمی ماشین آلات کشاورزی که بیش از ۲۰ سال از تغییر کاربری آن منی گذرد اما وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است به شهرداری برگردانیم چراکه شهرداری این زمین را برای احداث نمایشگاهی بین الملل که بتواند شهر را از منافع خود منتفع و بهرهمند سازد تغییر کاربری داده است اما تا کنون هیچ اقدامی نشده است .

محمد دادگو اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی قول داده بود که با احداث دو نمایشگاه دایمی و بین الملل گل و گیاه و ماشین آلات کشاورزی منافع پایدار و دایمی برای مردم و شهر کرج ایجاد کند اما تا کنون این اتفاق نیافتاده است و شورا و شهرداری آمادگی کامل دارد تا از این زمین با ارزش که ورودی کلانشهر کرج نیز به شمار میرود بهترین بهره برداری را برای مردم کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*