معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری البرز

روتیتر:مهدس ربانی گفت:شرکت های مستقر و پذیرش شونده در پارک علم . فناری از پرداخت مالیت و عوارض واردات و صادرات گمرکی معاف هستند.

rabani2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس ربانی رییس پارک و علم و فناوری البرز و مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر،رییس پارک علم و فناوری و رییس مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی در البرز گفت:شرکت های دانش بنیان و فن آور می توانند با ارسال درخواست و مدارک و تولیدات خود ، درهواست اتقرار در پارک علم و فناوری البرز را انجام دهد و در صورت داشتن شرایط و بررسی شاخص های آنها توسط کیمته های تخصصی در این پارک پذیرش و سپس مستقر می شوند.

وی یکی از مهمترین مزیت های پذیرش در پارک علم و. فناوری را معافیت شرکت ها از پرداخت عوارض واردات و صادرات و مالیت عنوان کرد و افزود : شرکت های دانش بنیان به دلیل اهمیت ویزه ای که می توانند در عرصه تو.لید دانش و فن آوری داشته باشند از سوی دولت به شدت مورد حمایت قرار گرفته اند که این حمایت های در حوزه های مالیاتی و عوارض گمرکی نمود بسیار چشمگیری دارد .

وی با شاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان و فن آور د رتمامی زمینه های ادامه داد : علاوه بر این حمایت ها دولت اعتباراتی با کارمزد ۴ درصد را برای تجاری شدن محصولات این شرکت ها در نظر گرفته است که این شرکت ها می توانند به سادگی از این تسهیلات تنها به شرط دارا بودن شرایطی دانش بنیانی و فن آور بودن بهره مند شوند.

وی در ادامه از استقبال چشمگیر بسیاری از تولید کنندگان دانش و فن طی سه ماه گذشته خبر داد و افزود:بسیاری  از افراد حقیقی و حقوقی که دارای توان و قابلیت دانش و فن هستند در خواست عضویت و پذیرش در پارک علم و فن آوری را داده اند که این نشان از توانایی ها و قابلیت های این پارک از یک سو و تاثیر آن بر توسعه تولید دانش و فن آوری دارد.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*