شهردار آینده کرج در کجا تعیین می شود؛ در صحن شورا یا در مکان خصوصی عاملان بی ثباتی در شهرداری کرج

لزوم هوشیاری اعضای شورای چهارم کرج برای جلوگیری از تشکیل جلسات مخفیانه و غیر رسمی

روتیتر ، سد محمد میرحبیبی :عصر امروز اعضای شورای چهارم کرج  در جلسه ای غیر قانونی و غیر علنی و به دور از چشمان ناظران در مکان متعلق به یکی از اعضای موافق ایجاد بی ثباتی در شهرداری کرج گرد هم می آیند تا در باره آنچه بحث و بررسی کنند که مردم نسبت به آن نا محرم هستند و اعضای شورای شهر تاب بیان آن را در بین انظار عمومی ندارند. در عین حال اولین سوالی که به ذهن می رسد این اسن که : هدف از جلسه مخفیانه ساعت ۱۷امروز برخی از اعضای شورای چهارم کرج در میدان نوبت چیست ؟ ایجاد بی ثباتی در شهرداری یا جلب رضایت مردم . اگر جلب رضایت مردم مد نظر است پس چه اصراری به برگزاری جلسات به صورت غیر علنی و مخفیانه است . تنها در جلسات غیر علنی بحث هایی می شود که موافق نظر صاحبان زور و ثروت است .

به گزارش شبکه خبری و تحلیلی روتیتر :تشکیل این جلسه بدون رسمیت یافتن شورای چهارم چیزی جز التهاب آفرینی برای کرج را به دنبال ندارد چه را دانستن مردم از نحوه و روش تصمیم گیری در باره سرنوشت مردم و شهر کرج حق قانونی شهروندان است و اصرار بر مخفی کاری در این زمینه بی تردید التهاب را به دنبال خواهد داشت . چه را که این اقدام سبب تقویت واقعیت تلاش برخی برای التهاب آفرینی و ماهی گیری در فضای گل آلود می شود . اما اعضای شورای چهارم باید بدانند که شهرداری و شهر کرج  تاب و تحمل وارد شدن التهابات جدید را ندارد و به همین دلیل می بایست از ادامه این روند جلوگیری شود.

به دنبال اصرار برای تشکیل جلسات غیر رسمی برای تعیین شهردار و تغییر مدیریت شهری تنها علتی که در اذهان عمومی برای آن نقش می بندد تلاش برای امتیاز گیری برخی از موافقان و مصران این جلسات است چه را که اگر بخث های خارج از عرف مد نظر نیست چه اصراری بر برگزاری این جلسات مخفیانه است .

در این میان افرادی که میزبانی و بانی گری این جلسات را اگر منتج به اتخاذ تصمیمات بر خلاف مصالح شهر و شهردرای و شهروندان شود ، باید در دایره موافقان ایجاد بی ثباتی در شهرداری و به دنبال آن مدیریت شهری و تلاشگران عرصه امتیاز گیری قرار داد . از سوی دیگر این افراد سبب ایجاد انشقاق در بین اعضای شورای شهر و تفکیک امتیاز کیران از غی امتیاز گیران می شوند که می بایست این مهم از سوی طراحان و برگزار کنندگان و شرکت کنندگان مد نظر و توجه قرار گیرد.

بر اساس قانون هر گونه بحث و بررسی پیرامون وظایف شورا و شهری بویژه انتخاب شهردار کرج می بایست در صحن علنی شورای شهر کرج و در مقابل دیدگان ناظران ، شهروندان و خبرنگاران و رسانه ها می بایست برگزار شود.

اما پس از برگزاری چندین جلسه غیر قانونی برخی از اعضای شورای چهارم کرج که هنوز رسمیت نیافته اند ، برای برکناری شهردار و ایجاد بی ثیاتی در شهرداری و انتصاب برخی از کاندیداهای متخلف و رد صلاحیت شده ، اصرار برخی از  منتخبان شورای چهارم برای تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت شهر و شهرداری در جلسات غیر قانونی و غیر رسمی هنوز ادامه دارد و گویی این افراد ماموران صاحبان زر و ثروت و زور هستند تا به هر قیمت ممکن شهرداری کرج را بدون دلایل متقن و قانونی و مردم پسند دجار بی ثباتی و التهاب کنند .

بحث و بررسی در باره علل تغییر شهردار  چیزی نیست که نیاز به میزبانی غیر قانونی و تشکیل جلسات غی قانونی داشته باشد . چراکه سرنوشت شهرداری و شهر کرج می بایست پس از رسمیت یافتن شورای چهارم در جلسات علنی تعیین و تکلیف شود تا مردم بدانند که نمایندگانشان با چه مکانیزمی می خواهند سرنوشت شهر کرج را تعیین و برایش تصمیم بگیرند .

اما ظاهرا خواسته های غیر قانونی سبب شده تا جلسات غیر قانونی تنها راهگشای بحث و بررسی در باره سرنوشت کرج و شهرداری باشد . چه خواسته قانونی نیازی به برگزاری جلسات مخفیانه و غیر قانونی ندارد . و بر همین اساس است که تعداد اندکی از اعضای شورای چهارم در صدد هستند تا همواره در جلسات پنهانی و غیر قانونی تا پیش از رسمیت یافتن شورای چهارم یعنی ۱۲ شهریور زمینه تحقق خواسته های غی قانونی خود را فراهم و ؟آنها را محقق سازند.

در این میان اما اصرار برخی از اعضا به حدی است که بدون در نظر گرفتن نظر مردم وشهروندان و نخبگان در جلسات مخفیانی و محفلی در صدد ایجاد بی ثباتی در شهرداری کرج هستند . بی تردید اولین کسانی که از ایجاد بی ثباتی در شهرداری کرج شادمان می شوند مفسدان اقتصادی و صاحبان زور و ثروت هستند چراکه این افراد هستند که در بی ثباتی و وجود یک سرپرست ضعیف در شهرداری کرج می توانند به خواسته های خود برسند.

با این وجود اما برخی از اعضای شورای شهر که موافق تمام قد رعایت قانون در روند تعیین شهرداری و سرنوشت شهرداری و شهر کرج هستند می بایست آگاه باشند که کسانی که مصر به برگزاری جلسات غیر قانونی برای انتخاب شهردار هستند بی تردید مدافعان منافع مردم نیستند واز این رو می بایست از ورود به این جلسات خود داری کنند.

چه را که سرنوشت شهر می بایست درجلسان علنی تعیین شود و شورای برای برکناری شهردار و انتصاب سرپرست جدید دلایل قانع کننده برای مردم و نخبگان ارایه دهد . چراکه و امرهم شورا بینهم معنا و مفهومش این است.

امید می رود که ناظران و نهاد های مسوول با بررسی دقیق اهداف موافقان بی ثباتی در شهرداری  را دنبال و با عوامل آن به دلیل ایجاد حس بی اعتمادی در بین مردم، ایجاد بی ثباتی در شهرداری بدون دلایل محکم و .. برخورد کنند تا این روند اصلاح شود . انشاءالله

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*