تشکیل کمیته تخصصی آرام سازی با هدف بهسامانی فضای شهری

روتیتر:معاون خدمات شهری شهرداری کرج بر ضرورت بهسازی محیط و فضای شهری تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی برای تشکیل کمیته تخصصی آرام سازی محیط و فضای شهری از اولویت هایی است که این معاونت بر انجام آن تاکید دارد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر ، حسن مدیرروستا در نشست شورای راهبردی بهسامانی محیط و فضاهای شهری با بیان این مطلب افزود: هدف از تشکیل کمیته آرام سازی رفع نقائص و مشکلات تاسیسات شهری است.

وی با بیان اینکه، بهسامانی فضای شهری امری ضروری است و پرداختن به این مهم در برنامه های معاونت خدمات شهری قرار دارد، عنوان کرد: کارکرد این کمیته رفع نقائص شهری واز بین رفتن تاثیرات سوء بر  محیط و سیمای شهری است.

مدیرروستا در خصوص طرح تشکیل کمیته آرام سازی عنوان کرد: طرح پیشنهادی مبنی ایجاد کمیته تخصصی آرام سازی محیط و فضای شهری طی هماهنگی های صورت گرفته و با تحقق اهداف عنوان شده تشکیل می شود.

وی با اشاره به موافقت اعضای شورای راهبردی در خصوص تشکیل این کمیته بیان کرد: بر این اساس مقرر شد این شورا با حضور معاونان شهردار تشکیل و موضوعات مربوط به حذف زوائد و بهبود سیمای شهری را با سازمان های زیر مجموعه مطرح و برنامه های کاربردی  در خصوص این مهم مبتنی بر وظایف تخصصی تدوین شود.

مدیرروستا افزود: تمام دستور العمل های مربوط به اثاثیه مبلمان شهری، سیمای شهری، تابلوها و همچنین ضوابط کیفی و فنی و موضوعات مرتبط در دستور کار حوزه های ذیربط قرار می گیرد و پس از احصاء به منظور اجرا به مناطق ابلاغ می شود.

وی خاطرنشان کرد: مناطق پس از برنامه ریزی ملزم به انجام اقدامات عملی در این راستا می باشند.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج عنوان کرد: حوزه معاونت شهرسازی و معماری نیز بر اساس تصمیمات اخذ شده، انجام اقداماتی درخصوص تدوین آئین نامه های مربوطه را عهده دار شده است.

مدیرروستا افزود:  همچنین مقرر شده معاونت شهرسازی نسبت به سیاست گذاری و بازنگری احتمالی و ارائه دستورالعمل های مرتبط اقدام و نتایج را در شورای راهبردی ارائه دهد.

سازمان زیباسازی بازسازی و مرمت تمام اثاثیه و تأسیسات راپیگیری کند

معاون خدمات شهری شهرداری کرج در ادامه اظهارداشت: سازمان زیباسازی برنامه ریزی لازم را در خصوص بازسازی و مرمت تمام اثاثیه و تأسیسات شهری به صورت متولی پیگیری و اجرایی کند.

مدیرروستا افزود: همچنین مقرر شد، طرح آرام سازی و بهسامانی فضای شهری پس از احصاء و آمار وضعیت مبلمان و تاسیسات شهری به صورت پایلوت از بلوار طالقانی شمالی حداکثر از چهارراه طالقانی تا کوه نورالشهدا اجرایی شود.

وی با بیان اینکه تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی و استفاده از انر‍ژی های پاک در دست اجرا قرار گرفته است، گفت: بر این اساس نسبت به ساماندهی و بهسازی این معبر بعنوان الگو اقدام می شود.

این مسئول عنوان کرد: در شورای راهبردی بهسامانی محیط و فضاهای شهری پیشنهاد شد، دستورالعمل و آئین نامه همسطح سازی پیاده روها توسط معاونت معماری و شهرسازی تهیه شود، ضمن آنکه همسطح سازی پیاده روهای معبر بلوار طالقانی شمالی نیز در دستور کار قرار گیرد.

مدیرروستا افزود: طی این پیشنهاد مقرر شد، کلیه پیاده روها منطبق و براساس شیب سواره رو بهسازی شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*