ضرورت ساماندهی اسناد هزینه ای مدیریت شهری

روتیتر:معاون اداری مالی شهرداری کرج بر ضرورت ساماندهی اسناد هزینه ای مجموعه مدیریت شهری در حوزه های مختلف این مجموعه به ویژه حوزه های اداری، مالی، حقوقی تاکید کرد.

rezapor

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر ،محمدرضا رضاپور  با بیان این مطلب افزود: هدف از ساماندهی و سازماندهی اسناد هزینه ای،  پیشگیری از صرف هزینه های اضافی در اجرای برنامه های مدیریت شهری است.

وی با بیان اینکه ساماندهی اسناد هزینه ای امری بسیار مهم است بر ضرورت تهیه و تدوین مستندات و استانداردهای لازم جهت مدیریت و ساماندهی اسناد هزینه ای در سیستم شهرداری تاکید کرد و گفت: با تحقق این امر ضمن ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین برنامه ها و اجرای سیاست های تدوین شده، اسناد مالی و هزینه ای به طور نظامند آرشیو و طبقه بندی می شوند که این امر زمینه را برای دسترسی آسان به اسناد موجود مهیا می کند.

رضاپور بیان کرد: این امر بایگانی و ساماندهی اسناد هزینه ای همچنین دسترسی به اطلاعات به ‌روز شده را با سرعت و سهولت بیشتری فراهم می کند ضمن آنکه امکان کنترل و نظارت مدیریت بر این اسناد برای کاربران مسئول به نحو موثری فراهم می شود.

وی تاکید کرد: لازم است اهمیت ساماندهی اسناد هزینه ای برای مدیران مناطق تشریح شود.

 مناطق ملزم به رعایت نسبت یک دوازدهم بودجه

معاون اداری مالی شهرداری کرج در بخشی دیگر با تاکید بر رعایت نسبت یک دوازدهم بودجه های جاری و خدمات شهری، گفت: بودجه های خدمات شهری و بودجه های جاری امکان و اجازه تامین اعتبار بیش از میزان مشخص شده را نمی دهد و با توجه به این امر مدیران مناطق موظف به هزینه کرد یک دوازدهم از بودجه های عنوان شده می باشند.

رضاپور با اشاره به ابلاغ معاملات متوسط تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال به مناطق بیان کرد:  در این خصوص باید برنامه ها به گونه ای جامع و دقیق تدوین شوند که بودجه های پیش بینی شده تنها در بخش مربوطه هزینه شود.

وی تاکید کرد: هزینه های جاری به ویژه هزینه های خدمات شهری نیازمند رعایت کامل بودجه است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*