هدف دعوت از وزرا در همایش برد-برد البرز ؟؛ تلاش برای تقویت و برد استاندار البرز؟/

سریزدی:نیمی از هیات دولت و سفرا به همایش برد برد می آیند/لزوم هوشیاری وزرای مدعو

روتیترسید محمد میرحبیبی :سریزدی سرپرست معاونت عمرانی استانداری البرز که تنها معاونی به شمار می رود که یعد از صداقت زاده وزیر کشور حکم وی را صادر نکرد ،در تازه ترین اظهارات خود مدعی شده است که نیمی از هیات دولت برای همایش برد -برد به البرز می آیند. این خبر گرچه  موجب خوشنودی اکثریت می شود چه حضور وزرای خدوم دولت تدبیر و امید بی تردید منشاء آثار مثبت فراوانی خواهد بود  اما اگر هدف از این دعوت چیزی غیر از حل مشکلات البرز باشد بی تردید هر کسی را به فکر، تامل و مراقبت وادار می کند .

روتیتر: سریزدی:نیمی از هیات دولت و سفرا به همایش برد برد می آیند/، سریزدی معاون عمرانی استاندار در حالی خیر از حضور نیمی از وزرا در همایش برد -برد می دهد که تاکنون هیچ یک از مقامات استانداری البرز و حتی استاندار تلاش نکرده اند که جهت حل مشکلات عدیده البرز نظیر آب، آلودگی هوا ، ترافیک ، پروژه های عمرانی ،مترو ،بهداشت و اشتغال سعی نکرده است تا زمینه حضور  وزرا و اعضای تاثیر گذار  دولت تدبیر و امید نکرده است و حتی خود مسوولان استانداری نیز نسبت به حل این مشکلات کاملا منفعلانه عمل می کنند.

در این شرایط چند روزی است که برخی افراد وابسته به سریزدی و همچنین وی اخباری را منتشر می کنند مبنی بر حضور اعضای هیات دولت در همایش برد- برد و این نشان می دهد که سریزدی بیش از آنچه برگزاری این همایش برایش مهم باشد حضور هیات دولت در این همایش از اهمیت بیشتری برای وی برخوردار است .

استانداری البرز بویژه سریزدی و شخص استاندار از زمان انتصاب تمام توان و انرژی خود را معظوف به برگزاری این همایش کرده اند و در این شرایط پیگیری مجدانه و اثر بخش و رافع مشکلاتی نظیر آنچه ذکر شد همچون آب،بهداشت،مترو،ترافیک و .. در سایه برگزاری این همایش به دست فراموشی یا حداقل کم اهمیتی سپرده اند تا جایی که تا کنون هیچ تلاش کلانی برای رفع این مشلات نشده است و یا حداقل خبرنگاران از آن بی اطلاع هستند.

از این جهت برگزاری این همایش در نزد مهندس طاهری استاندار خدوم  البرز که چندی پیش انتشار تصاویر مربوط به حقوق ۷ میلیونی برادرش و قرارداد پسرش و همچنین انتشار اخبار مربوط به عیدی ۱۲ میلیونی پسرش شدید ترین انتقاد ها را متوجه وی و حامیانش ساخت ، بیش از هر چیز دیگری اهمیت و اولویت دارد به نحوی که طی ۵ ماه گذشته تمام انرژی استاندار و معاون عمرانی وی معطوف به این موضوع گشته است.

نحوه عملکرد و نوع انتصاب های فامیلی و خارج از ضابطه و غیر قانونی مهندس طاهری استاندار خدوم البرز که از آنجمله می توان به انتصاب سریزدی و صداقت زاده  به عنوان معاونین عمرانی و سیاسی بدون داشتن رابطه استخدامی و همچنین انتصاب  پسر و برادر استاندار در پست های سازمانی سبب شد تا توان و جایاه استاندار البرز در نزد دولت تدبیر و امید تنزل یابد تا جایی که منجر به صدور دستور برکناری برخی از معاونین و مدیران کل و پسر و برادر استاندار از سوی مقامات عالی وزارت کشور همچون مدیرکل بازرسی و … شد و شخص رییس جمهور  و اعضای کمیسیون انتصابات و وزارایی نظیر کشور و معاون سیاسی و امنیتی رییس جمهور شخصا در جریان این نوع عملکرد استاندار البرز  مهندس طاهری قرار گرفتند .

انتقال این نوع عملکرد استاندار البرز و عدم توانایی وی در ایجاد زمینه های لازم برای تسهیل رفع مشکلات مبتلابه و اساسی استان البرز سبب شد تا شایعه جابجایی نا بهنگام استاندار البرز بیش از پیش قوت بگیرد هر چند این خبر از سوی مقامات رسمی تایید نشده است و ما نیز آنرا تایید نمی کنیم اما  صدور حکم برکناری تعداد کثیری از منصوبین غیر قانونی استاندار البرز نظیر توحید لو مشاور ارشد استاندار و معاون سیاسی و لغو احکام مدیریتی  برادر و پسرش  نشان داد که به دلیل نوع عملکرد استاندار البرز از جایگاه سابق خود در دولت تدبیر و امید برخوردار نیست .

چه رییس جمهور محبوب کشورمان بارها تاکید کرده  است  که در دولت تدبیر و امید نه تنها هیچ کس نباید احساس تبعیض کنند بلکه همگان باید در چارچوب ضابطه و قوانین و شایسته سالاری بر مسند و جایگاه مدیریتی  قرار بگیرند و حتی هیچ کس حق ندارد به برادر و بستگان رییس جمهور خارج از ضابطه خدمات ارایه دهد . اما عملکرد استاندار البرز بویژه در خصوص انتصاب ها که شاه بیت عملکرد یک مسول به شمار می رود درست برخلاف منویات دولت تدبیر و امید و رییس جمهور بود به نحوی که برکناری نیروهای شایسته و کارآمد و انتصاب افراد بی تجربه مهاجر و حتی بدون رابطه استخدامی در پست های معاونت و مدیر کلی سبب شده است تا امید مردم البرز نسبت به نوع عملکرد استاندار البرز و تدبیر وی بر اساس منویات رییس جمهور کم رنگ و رو به نا امیدی گام نهد . بر همین اساس از زمان صدور حکم برکناری منصوبین غیر قانونی استاندار البرز تحلیلگران شمارش معکوس کاهش  مقبولیت  مهندس طاهری در دولت تدبیر و امید را آغاز کردند هرچند برخی تحلیل ها بر این عقیده بود که در صورت اصلاح نوع عملکرد استاندار البرز و توجه ویژه وی به مشکلات مهم و اساسی البرز این مقبولیت  قادر به ترمیم است اما هنوز این اتفاق شاید رخ نداده باشد .

از این منظر و با توجه به عدم توجه به مشکلات استان البرز از سوی استاندار و معاون عمرانی البرز بویژه در آستانه سفر نیمی از کابینه به البرز (بر اساس ادعای سریزدی) که شاید بهترین فرصت برای انتقال مشکلات مهم و اساسی البرز به دولت تدبیر و امید  و اخذ موافقت های لازم  می باشد ،این سوال را مطرح می سازد که آیا هدف از دعوت از وزرا و افراد موثر در انتصابات  دولت تدبیر و امید برای حضور در این همایش تقویت این همایش و استاندار البرز به عنوان برگزار کننده اصلی این همایش که تمام هم و غم خود را به برگزاری این همایش معطوف کرده است ، می باشد یا حل مشکلات البرز که با توجه به عدم برنامه ریزی در خصوص انتقال و اخذ موافقت های لازم برای حل مشکلات اساسی مذکور احتمال دوم از دایره عقل خارج و ب حاشیه راننده می شود.

چه هیچ برنامه ریزی برای انتقال مشکلات البرز به اعضای کابینه و کمیته انتصابات دولت تدبیر و امید نشده است و یا ما اطلاعی نداریم که اگر چنین بود بی تردید مانور تبلیغاتی گسترده ای نظیر همایش برد-برد انجام می گرفت . از این جهت می توان گفت که این همایش بیشتر معطوف به حضور اعضای کابینه دولت بویژه کمیته انتصابات دولت می باشد تا هر چیز دیگر و در شرایطی که استاندار البرز  پس از صدور دستور برکناری منصوبین غیر قانونی اش در استانداری البرز ،  مقبولیتش در دولت تدبیر و امید   از سوی منتقدان و تحلیلگران به شدت مورد انتقاد و سوال قرار  گرفته بود مانور تبلیغاتی و تلاش برای حضور اعضای کابینه بویژه کمیته انتصاب ها  در این همایش از پیش باخته برد-برد شایبه تلاش برای تقویت مقبولیت استاندار البرز را قوت می بخشد.

تلاش برای دعوت از اعضای کمیته انتصابات دولت تدبیر و امید برای حضور در همایش برد-برد به جهت تقویت استاندار البرز

از سوی دیگر افزایش مانور بر روی افرادی و وزرایی که بیشترین تاثیر را در انتصابات دولت تدبیر و امید دارند و اعضای اصلی انتصاب ها به شمار می روند ،نظیر ، دکتر  ترکان و مهندس جهانگیری و دکتر نوبخت و .. نشان  از آن دارد که توان و قدرت لابی این افراد در دولت تدبیر بیش از سایر وجوه مثبت آنها مد نظر برگزار کنندگان همایش از پیش باخته برد -برد البرز می باشد  . از این جهت و با توجه به موارد مذکور اعضای محترم کابینه و بویژه کمیته انتصاب ها ی دولت تدبیر و امید می بایست با هوشیاری کامل و مثال زدنی خود در این همایش مبهم و بدون راهبرد حضور یابند تا حضور ایشان منشاء حل مشکلات البرز شود نه مقاصد غیر مرتبط برخی افراد .

هرچند  این حضور  در صورت وقوع   مردم البرز را  همه سراسر شوق و شور می کند اما  ظاهرا به جای پهن شدن  فرش حل مشکلات برای وزرای محترم  دولت تدبیر و امید ، تلاش می شود تا زمینه تقویت مقبولیت و توان  استاندار البرز در سایه حضور وزرای دولت  فراهم شود.

بر اساس اصل هدف وسیله را توجیه نمی کند می بایست مراقب مصادره به مطلوب کردن حضور وزرای محترم  در این همایش بود.انشاءالله

 

 

 

در همین حال و مانور خبری سریزدی و وابستگانش در خصوص تلاش استاندار و وی برای  حضور نیمی از کابینه در این همایش و دعوت  از سفرا

و وزرای پیشین نشان می دهد که این همایش بیش از آنچه محل ارایه راهکار به سرمایه گذاران باشد به مانور سیاسی آقای استاندار

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*