شورا اهرمی برای تصمیم سازی های خرد و کلان است/ نفع شور و مشورت باید برای مردم باشد

روتیتر فاطمه مولاوردی:شهردار کرج، مشورت را اهرمی برای تصمیم سازی های خرد و کلان دانست و گفت: نفع و فایده شور و مشورت باید برای مردم باشد.

به گزارش روتیتر ،علی ترکاشوند، مشورت را یکی از ارکان مهم سلامت تصمیم گیری دانست و با اشاره به  فرمایش پیامبر اعظم (ص) که ” هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند. ” این روز باشکوه را به تک تک اعضای شورای اسلامی شهر کرج که با وظیفه شناسی و توجه به اصل دانش محوری در حل مشکلات شهر و روستا تلاش می کنند، تبریک گفت و افزود: شوراها با امانتداری، کفایت، درایت و کیاست و حسن سلوک برای نیل به جامعه شهروند مدار تلاش می کنند که این اهتمام برای خدمت رسانی قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه تثبیت ساختارهای روشن و واضح برای تصمیم سازی های خرد و کلان نیاز به اهرم هایی دارد، عنوان کرد: برای ایجاد ساختارهای شهری مطلوب و ایده آل نیاز به بهره گیری از فکر و ایده های خلاق و کارآمد داریم که می توان گفت این افکار در انجام کارهای جمعی به نحوی شایسته ای متبلور می شود.

ترکاشوند، شورا را مهد فکر و اندیشه جمعی دانست و عنوان کرد: بهترین اقدامات زمانی انجام می شوند که فکری عمیق آن را حمایت و پشتیبانی کند و در شهر نیز زمانی ایده ها به طرح و برنامه های عملی و اجرایی تبدیل می شود که نگاه کارشناسان و صاحبان ایده و اندیشه حامی آن باشد.

وی با بیان اینکه، هیچ انسانی هر چند فرهیخته و خوش فکر به تنهایی نمی تواند، حول یک محور و موضوعی خاص تمام شمول و همه جانبه ارائه نظر کند، عنوان کرد: تصمیم سازی ضمن آنکه باید بر مبنای اولویت های مهم و مورد نظر اخذ شود باید پیرو اصول و ارزش هایی صحیح باشد و می توان گفت، مشورت و همبستگی انتخابی منطقی و عمیق برای همه تصمیم گیری ها است که بی شک این مهم در کار شورایی نمود واقعی می یابد.

نفع شور و مشورت باید برای مردم باشد

شهردار کرج با تاکید بر اینکه نفع شور و مشورت باید برای مردم باشد، گفت: انتفاع شهری، مردم مداری و تحقق خواسته های شهروندی نخستین هدف فعالیت شورا است و بی اغراق می توان گفت این نهاد مردمی برای رساندن منفعت به مردم شکل گرفته است با این تعریف می توان اذعان داشت همه اقداماتی که از طریق شورا  پیگیری و اجرایی می شود برای مردم و تحقق خواسته های به حق آنان است.

ترکاشوند با ارزیابی مثبت از برآید و حاصل  “مشورت”  و “اتفاق نظر” بیان کرد: عنوان تفکر شورایی و بهره گیری از مشورت یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد تاکید در اسلام و یکی از اصول اساسی مورد توافق جمعی در اداره امور عرصه های مختلف زندگی اجتماعی است.

وی با اشاره به اهتمام و حساسیت شورای اسلامی شهر کرج در برآوردن نیازهای مردمی گفت: شورای شهر کرج طی سال های فعالیت خود سعی در  تثبیت ساختار های روشن و واضح برای تصمیم سازی های خرد و کلان داشته است که با نگاهی به روند فعالیت این نهاد مردمی می توان گفت: نتیجه همدلی، انسجام و اتفاق نظر اعضای شورا برای اخذ تصمیمات متعدد برای امور مختلف شهر مثبت و قابل قبول بوده است.

ترکاشوند اظهارداشت: تصمیمات در پارلمان شهری به نام شورای شهر با تکیه بر اصول منطقی و مبتنی بر تحقق ایده آل های زندگی اجتماعی صورت می گیرد و با نگاهی به رویکرد شورا در کرج مشخص می شود تصمیماتی که مبتنی بر بهره گیری از افکار جمعی برای جامعه شهر اخذ می شود، تصمیماتی متعادل است.

پیشگیری از گذراندن آزمون و خطا مهمترین کاربرد کار شورایی است

شهردار کرج در بخشی دیگر با اشاره به خروجی های کار شورایی بیان کرد:  از مهمترین این خروجی ها که مبتنی بر تصمیم گیری جمعی اخذ می شود، پیشگیری از گذراندن دوره های آزمون و خطا در اجرای برنامه ها و طرح های متعدد شهری است.

ترکاشوند با اشاره به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این ساختار ارزشی پیوند عمیقی با اعتقادات و باورهای مردم دارد، افزود: رفاه مردم و خدمتگزاری به مردم اولویت اول نظام است بگونه ای که  در هر شرایط و برای انجام هر اقدامی در گام اول افکار عمومی در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: شوراها از آنجا که امکان حضور مستقیم تک تک افراد در عرصه های مربوط به تصمیم گیری ها وجود ندارد با تاسی از نظام جمهوری و منویات مقام معظم رهبری، مردم و تفکرات مردمی را سرلوحه اقدامات خود قرار می دهند و با تفکر جمعی و لحاظ کردن منفعت مردم، تفکرات کارشناسی خود را در تصمیم های بزرگ و در عرصه های مختلف شهری جاری می کنند.

ترکاشوند اظهارداشت: شوراهای اسلامی با تبعیت از امر مشورت به عنوان یکی از بارزترین ویژگی های فرهنگ اسلامی نسبت به اخذ تصمیمات مهم شهری اقدام می کنند.

فعالیت شورا برای محقق شدن اهداف عالی شهری ضروری است

شهردار کرج در ادامه، فعالیت شورا را برای محقق شدن اهداف عالی شهری ضروری دانست و افزود: رسیدن به نتایج واحد و کارآمد در عرصه های مختلف شهری با توجه به اینکه، نظام شهری نیازمند همکاری و مشورت با اعضای آن است نیاز به بهره گیری از ایده های مردمی دارد که این مهم با فعالیت شوراهای اسلامی به نحو مطلوبی محقق می شود.

ترکاشوند عنوان کرد: تاثیر شوراهای اسلامی به عنوان نهادهای مردمی به طور مستمر در همه دوره ها مبرهن و آشکار بوده است اما آن چه امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد شناخت و آگاهی از مفهوم و چگونگی شور و مشورت به صورتی که مردم بیشترین نفع را از آن ببرند، می باشد.

وی اذعان داشت: شوراها تنها به صرف اتکا به آراء خود به اداره شهر و فعالیت نمی پردازند بلکه برای رسیدن به اهداف عالی شورا اقدام به تجمیع نظرات متعادل و منطقی مردم  با هدف جهت دهی به امور این نهاد مردمی می کنند.

ترکاشوند افزود: شایسته ترین برهان و دلیلی  که انجام کار شورایی را توجیه می کند، دستور قرآن کریم و استنباط از آیه «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر» است.

وی افزود: بی شک برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و سایر امور رفاهی نیاز به همکاری مردم می باشد و این یکی از شایسته ترین برخوردهای حکومت اسلامی با مردم است.

شهردار کرج در پایان با تبریک مجدد روز شورا به اعضای شورای اسلامی شهر اظهار امیدواری کرد تا با همدلی و هماهنگی اعضای شورای چهارم با شهرداری کرج شاهد ایجاد بسترهای رفاهی، عمرانی و تفریحی در سطح شهر کرج باشیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*