رضاپور مطرح کرد: جهش مالی اقتصاد شهری را متحول می کند/ اقتصاد پویا؛ شهر پویا

روتیتر:معاون اداری مالی شهرداری کرج با بیان اینکه جهش مالی اقتصاد شهری را متحول می کند، گفت: اقتصاد پویا؛ شهر پویا رامی سازد.

به گزارش روتیتر،محمدرضا رضاپور گفت: اقتصاد شامل تعاریف مختلفی است که از جمله آن بررسی انتخاب های آگاهانه با توجه به منابع موجود شهری است.
وی افزود:  اقتصاد شهری مقوله بسیار مهمی است که رونق آن نیاز شهر می باشد و به نوعی با تحول مثبت می توان انتفاع و آبادانی شهر را آنگونه که خواسته های مردمی نیز می باشد، تضمین کند.
رضاپور بر ضرورت برنامه ریزی برای امور شهری از سوی مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: برنامه ها به ویژه برنامه های مالی شهرداری در حال حاضر با محور پویایی اقتصاد شهری که رفع نیازهای زندگی شهروندی را به دنبال دارد، تدوین می شود ضمن آنکه در این برنامه ریزی ها ارتقاء ساختارهای شهری به عنوان هدفی مهم لحاظ می شود.

وی با بیان اینکه رونق اقتصاد شهری نیازهای عمرانی، رفاهی و خدماتی را مرتفع می کند، عنوان کرد: برای رسیدن به ایده آل های شهری باید طرح هایی تدوین شود که نتیجه نهایی آن انتفاع منطقی شهر و فراهم آوردن شرایط ایده آل زندگی شهروندی باشد.

رضاپور گفت: یک سازمان و سیستم اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان و تحقق برنامه ها نیاز دارد به اقداماتی دست بزند که مهم ترین آنها پرداختن به اصل خدمات رسانی است و شهرداری نیز به عنوان یک سازمان نیمه دولتی باید ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم کارآمد سوق دهد.

وی تاکید کرد: در این صورت می توان به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه شهری به نفع شهر و زندگی شهروندی بهره برد و از این طریق به اهداف سازمانی دست یافت.

مبنای هزینه کرد شهرداری درآمدهای شهری است

معاون اداری مالی شهرداری کرج مبنای هزینه کرد شهرداری را درآمدهای شهری ذکر و عنوان کرد: هزینه کردن در شهرداری ها بر اساس درآمدهای موجود از جمله درآمدهای ناشی از عوارض شهری و صدور پروانه های ساختمانی به عنوان درآمد های ناپایدار، امکان پذیر می شود، نیاز است درآمدهای مشخص و پایداری برای این مجموعه تعریف شود که منابع درآمدی مبنی بر ” اعتبارات دولتی و استانی ” نمونه ای از این درآمدها تلقی می شود .
رضاپور، اداره امور شهرها را تابع برنامه ریزی و صرف هزینه های کافی و جامع دانست و افزود: در چنین شرایطی جمعیت شهرنشین توقعات جدیدی از دستگاه های خدمت رسان اعم از دولت و شهرداری دارند، از این رو اداره جامعه شهری با ابزار و شیوه های سنتی و صرف درآمد های محدود امکان پذیر نیست.
وی با یادآوری اینکه کرج نیازمند حمایت های دولت است، بیان کرد: بکارگیری رویکردهای ویژه، کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه شهری بامحور رفع مشکلات شهری و تامین رفاه و آسایش زندگی شهروندی نیاز کرج به حمایت دولت در زمینه های مختلف را دو چندان می کند.

رضاپور افزود: این حمایت ها در صورتیکه با توجه به نیاز شهر به زیرساخت ها صورت پذیرد، می تواند به عنوان رویکردی که این کلانشهر را بیش از پیش در مسیر توسعه پایدار هدایت می کند، قلمداد شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*