اعضای شورای استان البرز در کمیسیون های تخصص مجلس و دولت صاحب کرسی شدند

روتیتر:۳ نفر از اعضای شورای اسلامی استان البرز به  عنوان اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دولتتدبیر و امید از سوی مجمع شورای عالی استان ها انخاب شدند.

این برای اولین بار است که اعضای شورای اسلامی استان البرز در این کمیسیون ها به عنوان عضو انتخاب و حضور می یابند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، دکتر مریم درهم بخش عضو و دبیر شورای اسلامی استان البرز و نماینده این شورا در شورای عالی استان ها به عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتخاب شد.

رضا فیروز رنجبر عضو شورای اسلامی استان البرز و نماینده دیگر شورای عالی استان ها به عنوان عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

بر همین اساس سید اسحاق میر ابوالقاسمی عضو دیگر شورای اسلامی استان البرز و نماینده این شورا در شورای عالی استان ها به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی دولت تدبیر و امید انتخاب شد.

بر اساس این گزارش حضور این اعضا در این کمیسیون ها می تواند بهترین فرصت  برای انتقال نظرات شوراها در زمینه های مربوطه به عالی ترین مراجه تصمیم گیری کشور به شمار می رود.

شورای عالی استان های کل کشور قریب به ۸۰ نفر عضو دارد که انتخاب اعضای شورای اسلامی استان البرز برای عضویت در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی یک امتیاز بزرگ برای البرز است.

گفتنی است، شورای عالی استان های کل کشور در تمامی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هیت دولت  به منظور انتقال نظرات اعضای شوراهای شهر و روستا و در مقیاس بزرگتر از نظرات شورای عالی استان های کل کشور نماینده انتخاب می گند تا در تصمیم گیری کمیسیون های تخصصی مربوطه اظهار نظر کنند.

از سوی دیگر  نمایندگان شورای عالی استان ها در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هیات دولت می توانند لوایح و طرح های خود را در راستای خواسته و نیاز های شوراهای اسلامی ارایه دهند و بهترین پل ارتباطی در این خصوص به شمار می روند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*