شهرداری ها جز اقتصاد شهری درآمدی ندارند/ اقتصاد شهری به دنبال منابع کمیاب و پنهان درآمدی است

روتیتر:معاون اداری مالی شهرداری کرج با بیان اینکه شهرداری ها با پویایی اقتصادی در امر خدمت رسانی شایسته تقویت می شوند، گفت: شهرداری ها با توجه به وسعت اقدامات پیش رو جز اقتصاد شهری درآمدی ندارند.

به گزارش روتیتر ،محمدرضا رضاپور  افزود: شهرداری ها منبع درآمدی جز اقتصاد شهر ندارند و بقای سازمان و خدمات این دستگاه های خدمت رسان وابسته به‌ پویایی و پایایی اقتصاد آن شهر است.
وی تاکید کرد: بر این اساس آنچه شهرداری ها را در اجرای برنامه های شهری در مسیر صحیح و منطقی قرار می دهد، دستیابی به منابع مالی پایدار و در عین حال متناسب با حجم طرح های پیش بینی شده و مورد نیاز شهر است.
رضاپور با اشاره به انتخاب عنوان سال جاری مبنی بر تحقق اقتصاد با محوریت مدیریت جهادی اظهارداشت: برای آنکه بتوانیم اقتصاد پویایی را در شهر جاری و ساری کنیم نیاز به اندیشه عمیق و تفکر ماهوی در خصوص موضوعات مختلفی که در قالب طرح و برنامه فراروی شهرداری به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی قرار می گیرد، داریم.
وی با بیان اینکه مصوبه خودکفایی شهرداری‌های کلانشهرها در سال۶۲ مصوب شد، عنوان کرد: این مصوبه در واقع مسیر جدیدی را برای حرکت پیش روی شهرداری ها قرار داد که می توان گفت توجه به  اقتصاد شهری و تلاش برای افزایش سرمایه های شهری از مهمترین این آیتم ها می باشد.
 اقتصاد شهری به دنبال منابع کمیاب و پنهان درآمدی است
معاون اداری مالی شهرداری کرج در ارائه تعریفی از اقتصاد شهری بیان کرد: اقتصاد شهری را می توان به عنوان عاملی مهم جهت دستیابی به منابع کمیاب و پنهان منابع درآمدی معرفی کرد.
رضاپور با اشاره به موضوع تحقق درآمدهای پایدار این آیتم را مکمل و همسو با عنوان اقتصاد شهری خواند و افزود:  اقتصاد شهری  را در قالب موضوعی که هدف اصلی آن کسب منابع درآمدی پایدار است می توان دید که با این تعریف نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است.
وی به خوداتکایی و خودکفائی شهرداری ها در مباحث درآمدی اشاره کرد و افزود: مهمترین هدف شهرداری کرج بر اساس مباحث مطرح شده کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز است.
رضاپور تاکید کرد: از دیگر موضوعاتی که مدیریت شهری کرج به ویژه معاونت اداری مالی بر انجام آن تاکید دارد، ایجاد هدفمندی در اقدامات شهرداری به منظور اصلاح و تأمین منابع درآمدی شهرداری است.
وی عنوان کرد: برنامه های شهرداری با مباحث شهری به ویژه موضوعات مربوط به منابع درآمدی و اقتصاد شهری با هدف پیشبرد اهداف این دستگاه خدمت رسان در زمینه توسعه و انتفاع شهر سیاست گذاری می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*