روتیتر: فرار رو به جلو سریزدی معاون بدون حکم استاندار البرز به جای پاسخگویی؛ هدر رفت میلیون ها تومان بیت المال برای اشتغال بستگان و دوستان استاندار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*