تقاطع غیر همسطح شهید کچویی افتتاح می شود

روتیتر:تقاطع غیر همسطح شهید کچویی فردا در منطقه ۲ شهرداری کرج به بهره برداری می رسد.

به گزارش روتیتر،این تقاطع در مسیر بدون تلاقی همسطح با راه آهن و طرح توسعه محور غربی شرقی بلوار ۲۲ بهمن در امتداد بلوار کامیونداران قرار گرفته است.
در حال حاضر وضعیت موجود تقاطع خیابان شهید کچویی با بلوار ۲۲ بهمن به صورت سه راه می باشد و امکان گردش به چپ برای هر دو مسیر با تداخل حرکتی و رعایت حق تقدم وجود دارد.

همچنین خیابان شهید کچویی در قسمت جنوبی این سه راه با خط راه آهن تهران – تبریز به صورت همسطح متقاطع می باشد که در زمان عبور قطار، این تقاطع به طور موقت توسط سوزن بان به روی وسایل نقلیه مسدود می شود.
با توجه به مطالعات صورت گرفته ۱۱ درصد ترافیک شمال به جنوب و ۱۵ درصد ترافیک جنوب به شمال خیابان شهید کچویی وارد بلوار ۲۲ بهمن شرقی می شود.
همچنین حدود ۶۶ درصد ترافیک بلوار ۲۲ بهمن در جهت شرق به غرب به صورت حرکت چپ گرد وارد خیابان شمال- جنوب شهید کچویی می شود که با توجه به نموگرام تهیه شده در حدود ۴۸۰ وسیله نقلیه در ساعت اوج از خیابان شهید کچویی وارد بلوار ۲۲ بهمن و همچنین حدود ۴۷۰ وسیله نقلیه در ساعت اوج از بلوار ۲۲ بهمن وارد خیابان شهید کچویی می شود.

روی هم رفته حدود یکهزار وسیله نقلیه بین این دو مسیر در ساعت اوج در حرکت هستند که تعداد قابل ملاحظه ای می باشد.

عبور خیابان شهید کچویی از خط راه آهن تهران- تبریز به صورت زیرگذر با شیب حداکثر شش درصد می باشد که تامین حرکت های چپ گرد و راست گرد در تقاطع نیز توسط میدان صورت می گیرد.

پایین آمدن کد بلوار ۲۲ بهمن در تراز منفی یک، جهت دسترسی همسطح با خیابان شهید کچویی، دسترسی کاربری های چهار جهت میدان در تراز صفر توسط کندروها و دیده شدن شعاع میدان ۱۴ متر و شعاع های گردش های داخل میدان بین ۲۰ تا ۶۰ متر از آیتم های مصوب شده برای اجرای این طرح کلان است.

عرض معبر بلوار ۲۲ بهمن غربی و شرقی ۲۴ متر و عرض معبر شهید کچویی ۱۶٫۵۰ متر و در محل اتصال به حسین آباد به ۱۴ متر تقلیل می یابد.

شایان ذکر است عرض کندروها در محدوده بلوار ۲۲ بهمن هفت متر و در محدوده خیابان شهید کچویی به ۵٫۵ متر کاهش می یابد.

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*