عامل اصلی سوء مدیریت کیست: “برخی افراد ” یا استاندار

روتیتر ، سید محمد میرحبیبی : در یکی از استان ها  طی یکسال گذشته سوءمدیریت های بسیاری رخ داده است که آگاهان در شناسایی  صحیح عامل اصلی آن همچون کودکان با پرسش های کودکانه کمی با تردید مواجه شده اند ؟  تردید نه از حیث قطعیت در تشخیص عامل اصلی نا رسایی های کم نظیر در این استان نو پا بلکه شاید از این منظر دست بر انتقاد نمی برند که در راس استان مورد نظر دکتری تمام قد ، کاریزما ، توانمند ، مسلط به قانون ، سالم ، متقی و مدیر جلوس کرده و نه تنها برازنده این سمت  است  بلکه با حضور خود به این استان وجهه ای خاص و متمایز بخشیده است و از این نظر آگاهان ، مردم و منتقدان نمی توانند بپذیرند که در این استان برخی از عناصرنا کارآمد و بی تجربه ، رفیقگرا و غیر شایسته سالار با سوء استفاده از اعتماد استاندار این همه نارضایتی ، ناکارآمدی و سوء مدیریت را به تنهایی و تنها با مشاوره چند رفیق” اتوبوسران” و به ظاهر” شجاع” رقم و بر پیشانی استان به تاریکی و سیاهی نقش بندد.

انتقاد گرچه براستاندار این استان -که  این استان خوشبختانه نزدیک و همسایه تهران نیست-  در حوزه عملکرد خویش وارد نیست اما از آن منظر که معطوف و متمایل به  نوع و میزان و عمق اعتماد به برخی ها می شود انتقاد تنها می تواند بخشی از نارسایی ها را پاسخ دهد.

استاندار این استان در برهه هایی بسیار حساس و مهم تنها به دلیل شناخت قبلی که از این افراد فاقد شایستگی های لازم -از نظر مدیریتی – داشت اعتمادی بیش از حد به این فرد کرد و آنها را حتی در برهه ای از زمان نه تنها بر راس چند پست مهم گمارد بلکه در برگزاری انتخابات شوراها نیز ناظر تام الختیار خود در برگزاری این انتخابات در استان مورد نظر نمود که حاصل هر دو  اعتماد  چیزی جز کاهش شدید اعتبارات استانی ، عدم تحقق برنامه های اشتغالزایی ، دخالت و اعمال سلیقه بیش از حد در انتصاب های استان ، رشد برخی از دوستان نزدیکش که نه اتوبوسرانی بلد بودند و نه شجاعت  و از همه مهمتر ابطال انتخابات شوراها در چند  شهر و روستا و اعتراض بیش از  حد کاندیداها در چند شهر مهم و پر جمعیت تنها بخشی از پاسخگویی و جواب این افراد به اعتماد استاندار بود که عملکرد استاندار محبوب و توانمند و استثنایی این استان را  در اذهان عمومی و نخبگان و مسوولان کشوری مخدوش کرد .

گرچه همگان  حتی شخص استاندار نیز می دانند که  عامل این نا کارآمدی ها کسی جزء  ترفند ها ، نقشه ها ، و تمامیت خواهی های امیر و چند عنصر دیگر که در سوء استفاده از اعتماد استاندار محبوب این استان شکل گرفته است ، نیست .

برخی این افراد  به همراه “ک” از بدو ورود این استاندار- که در ابتدای ورود همگی شادمان و امیدوار شده بودند و هیچگاه گمان نمی کردند که برخی از افراد بدون سوابق مرتبط و تخصص لازم  بتوانند به دور از چشمان استاندار این همه امید و آرزو را بر باد تمامیت خواهی ها و نا کارآمدی های خود بدهد – سعی کردند تا با ایزوله کردن استاندار و دور ساختن رفقا و مشاوران دلسوز ، کارآمد و آگاه  ، دکتر محبوب و توانمند را در فضایی بسته به سو و جهت مقاصد خود پیش ببرند که حوشبختانه موفق نشدند  و استاندار این استان غیر همسایه با درایت و ظرافت توانست جلوی تمامیت خواهی های برخی افراد را بگیرد. اما این این افراد هزینه های گزافی برای استاندار بواسطه  ، نا کارآمدی ها و انتقاد تراشی های خود  ایجاد کردند .

هرکه تلاش می کرد تا به این استاندار نزدیک شود و با ارایه مشاوره های کارآمد و مبتنی بر واقعیات و متکی بر نیاز ها و پتانسیل های این استان ، استاندار را راهنمایی و خروجی عملکرد وی را موفق تر و مقبول تر سازد برخی افراد به طرق مختلف یا مانع از دیدار آنها با استاندار می شدند یا با پرونده سازی و تهمت زنی های دروغ ،این مشاوران و دوستان دلسوز را از استاندار دور می ساختند.

گرچه در این پروسه کمتر انتقادی از نوع عملکرد و تاثیرگزاری بر این وقایع بر استاندار وارد می توان کرد اما از نظر میزان اعتماد بیش از حد وعدم پذیرش انتقاد ها نسبت به این افراد که نه امیر هستند و نه شجاع  ، استاندار استان مذکور ، مورد انتقاد های  بسیاری قرار گرفت  .

این افراد به مدیریت “ک” به این دلیل عاملان برخی تخلفات در انتخابات شوراهای برخی از شهر های این استان هستند که ناظران و نمایندگان استانداری بودند که به آنها اعتماد کرده بود و این آنها بودند که خیانت به اعتماد استاندار را به جان خریدند تا لبخند برلبان برخی  نا لایقان ورود به شورا بنشیند.

هرچند نمی توان استاندار  استان مورد نظر را در کانون انتقادهای مورد اشاره قرار داد  -چه آنانی باید مواخذه و مجازات شوند که به اعتماد استاندار خیانت کرده اند و شاید هر استانداری دیگری هم بود به او خیانت می کردند – اما از این نظر که این انتقادها به این چند عنصر را نمی پذیرد باید مورد انتقاد قرار گیرد .

مکررا  این افراد برای استاندار اینگونه تفسیر کرده اند که هدف ما منتقدان ، تخریب شخص استاندار است در حالی که  هدف ما روشن گری و تبیین مبتنی بر واقعیت اهداف و نیایت همین عناصر است و استاندار محبوب آن استان باید بداند که پذیرش انتقاد ها نسبت به این عناصر عین مدیریت و تقیه است . همان خصوصیاتی که در استاندارمورد نظر به درستی و شفافی قابل درک است .

استاندار استان مورد نظر اگر بخواهد جاودان بماند و مردم از او راضی باشند باید این انتقادها نسبت به برخی از نیروهایش را بپذیرد هرچند زمان اندک است و فرصت ها سوخته .

گرچه بی تردید این عناصر بعد از  نگارش این مطلب نیز باز تلاش می کنند که به طرق مختلف یا از طریق مظلوم نمایی یا از طریق تفسیر به رای کردن استاندار مورد نظر را در برابر منتقدان قرار دهند تا ذهن او را از برخورد با این خیانتهایی که خود آنها به اعتماد استاندار کرده اند دور نگاه دارند ، اما استاندار استان مورد نظر باید توجه داشته باشد که هدف  از این انتقادها تنها انتقال آثار عملکرد این عناصر در جامعه ، نظر و آرای مردم ، نخبگان و منتقدان و دلسوزان استان در رابطه باآنها است -نه تخریب احدی بویژه ایشان- که می بایست مورد عمل جدی و فوری استاندار قرار گیرد. چه امام راحل (ره) فرموده اند میزان رای و نظر ملت است. امید است استاندار محترم این استان یکبار هم که شده  به تنهایی وارد جامعه شوند تا به سادگی  ببینند که نظر مردم و نخبگان  راجع به عملکرد این افراد چیست . حقیقت این است  این عناصر به نحوی عمل کرده اند که متاسفانه همه اعم از نخبگان ،مردم عادی و حتی مسوولان این عناصر بویژه امیر را استاندار اصلی استان مورد نظر می دانند و آقای استاندار مورد نظر این بزرگترین خیانت به شما بود که  دوستان و امین های شما برای نشان دادن خود شما را به زیر سوال برند. این واقعیتی بود که ماه ها همه تلاش کردند به شما بگویند اما شما نخواستید بپذیرید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*