رضاپور مطرح کرد: کسب بیش از هزار میلیارد درآمد برای شهرداری کرج در صورت به روز شدن طرح ممیزی

روتیتر:معاون اداری مالی شهرداری کرج به روز شدن ممیزی را موجب افزاش درآمدهای کلان شهرداری دانست و افزود: طبق پیش بینی های انجام شده در صورت به روز شدن این طرح، شهرداری بیش از هزار میلیارد درآمد خواهد داشت.

به گزارش روتیتر،حمدرضا رضاپور عصر امروز در نشست مشترک معاون وزیر کشور و مدیران شهری در سالن شهدای شهرداری کرج با اشاره به اینکه طرح ممیزی در منطقه ۵ شهرداری کرج به صورت پایلوت در حال اجراست، افزود: اجرای طرح مذکور در این منطقه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.
این مسئول هدف از اجرای طرح ممیزی را جمع آوری اطلاعات املاک شهر به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی املاک در سطح شهر ذکر و عنوان کرد: این طرح بخش های مختلف از جمله برنامه ریزی، آبادانی، عمرانی، شهرنشینی اصولی و درآمدی ممیزی املاک شهر را در بر دارد.
وی هدف از اجرای این پروژه را اجرای قانون نوسازی، همچنین تولید بانک اطلاعات و کروکی از آخرین وضعیت املاک و معابر سطح شهر عنوان کرد و گفت: بانک اطلاعات مذکور شامل المانهای اساسی تامین کننده اطلاعات در تمام سیستم‏های مرتبط با املاک در شهرداری می باشد که از این اطلاعات جهت تصمیم گیری های کلان مدیریتی و اخذ عوارض و جرائم پیش بینی شده در قانون املاک استفاده می شود.
معاون اداری مالی شهرداری کرج به روز شدن ممیزی را موجب افزاش درآمدهای کلان شهرداری دانست و افزود: طبق پیش بینی های انجام شده در صورت به روز شدن این طرح، شهرداری بیش از هزار میلیارد درآمد خواهد داشت.
رضاپور با اشاره به اینکه شهرداری باید ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد و با بیان اینکه تا کنون ۸۵ درصد جذب بودجه صورت گرفته است، ارائه راهکار به منظور ایجاد درآمدهای مستمر را امری ضروری اعلام کرد و گفت: ممیزی و عوارض نوسازی یکی از راه های ایجاد درآمد مستمر در شهرداری است.
این مسئول تأکید کرد:در ابتدای این طرح ادارات دولتی و بانکها باید با شهرداری همکاری داشته باشند تا با اطلاع رسانی هایی که از طریق روابط عمومی های دستگاهها و رسانه ها صورت می گیرد زمینه انجام کار فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح ممیزی املاک باعث می شود برنامه ریزی های آینده شهرسازی بر اساس اطلاعات دقیق صورت گیرد، یادآور شد: قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداریها را مکلف کرده که هر پنج سال یکبار املاک را ممیزی کنند ولی متاسفانه تا کنون اکثر شهرهای کشور موفق به انجام کامل آن نشده اند و امید می رود کرج یکی از شهرهای ایران باشد که این طرح را به طور کامل اجرا کند چرا که عزم جدی برای انجام این مهم در شهرداری و شورای شهر کرج وجود دارد.
معاون اداری مالی شهرداری کرج در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای پروژه ممیزی املاک شهر در تمام مناطق شهرداری کرج در آینده نزدیک، گام مهم دیگری در راستای تحقق شهرداری الکترونیکی و ارائه خدمات سریع و بهتر به شهروندان برداشته شود.

حمدرضا رضاپور عصر امروز در نشست مشترک معاون وزیر کشور و مدیران شهری در سالن شهدای شهرداری کرج با اشاره به اینکه طرح ممیزی در منطقه ۵ شهرداری کرج به صورت پایلوت در حال اجراست، افزود: اجرای طرح مذکور در این منطقه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.این مسئول هدف از اجرای طرح ممیزی را جمع آوری اطلاعات املاک شهر به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی املاک در سطح شهر ذکر و عنوان کرد: این طرح بخش های مختلف از جمله برنامه ریزی، آبادانی، عمرانی، شهرنشینی اصولی و درآمدی ممیزی املاک شهر را در بر دارد.

وی هدف از اجرای این پروژه را اجرای قانون نوسازی، همچنین تولید بانک اطلاعات و کروکی از آخرین وضعیت املاک و معابر سطح شهر عنوان کرد و گفت: بانک اطلاعات مذکور شامل المانهای اساسی تامین کننده اطلاعات در تمام سیستم‏های مرتبط با املاک در شهرداری می باشد که از این اطلاعات جهت تصمیم گیری های کلان مدیریتی و اخذ عوارض و جرائم پیش بینی شده در قانون املاک استفاده می شود.

معاون اداری مالی شهرداری کرج به روز شدن ممیزی را موجب افزاش درآمدهای کلان شهرداری دانست و افزود: طبق پیش بینی های انجام شده در صورت به روز شدن این طرح، شهرداری بیش از هزار میلیارد درآمد خواهد داشت.

رضاپور با اشاره به اینکه شهرداری باید ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد و با بیان اینکه تا کنون ۸۵ درصد جذب بودجه صورت گرفته است، ارائه راهکار به منظور ایجاد درآمدهای مستمر را امری ضروری اعلام کرد و گفت: ممیزی و عوارض نوسازی یکی از راه های ایجاد درآمد مستمر در شهرداری است.

این مسئول تأکید کرد:در ابتدای این طرح ادارات دولتی و بانکها باید با شهرداری همکاری داشته باشند تا با اطلاع رسانی هایی که از طریق روابط عمومی های دستگاهها و رسانه ها صورت می گیرد زمینه انجام کار فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح ممیزی املاک باعث می شود برنامه ریزی های آینده شهرسازی بر اساس اطلاعات دقیق صورت گیرد، یادآور شد: قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداریها را مکلف کرده که هر پنج سال یکبار املاک را ممیزی کنند ولی متاسفانه تا کنون اکثر شهرهای کشور موفق به انجام کامل آن نشده اند و امید می رود کرج یکی از شهرهای ایران باشد که این طرح را به طور کامل اجرا کند چرا که عزم جدی برای انجام این مهم در شهرداری و شورای شهر کرج وجود دارد.

معاون اداری مالی شهرداری کرج در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای پروژه ممیزی املاک شهر در تمام مناطق شهرداری کرج در آینده نزدیک، گام مهم دیگری در راستای تحقق شهرداری الکترونیکی و ارائه خدمات سریع و بهتر به شهروندان برداشته شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*