جلسه شهردار کرج با مدیران شهری/ گزارش تصویری

روتیتر:مدیران شهری به دیدار شهردار کرج آمدند تا با دیدگاهها و نظرات یکدیگر بسترهای توسعه شهر کرج و شهرهای همجوار را فراهم آورند.

به گزارش روتیتر:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*