عکس هایی از برف بازی مختلط دختروپسر

روتیتر: نگاهی به تصاویر منتشره از خبرگزاری های رسمی نشان می دهد “برف بازی” شکل جدیدی از موضوع مناقشه برانگیز “شادی های جمعی” شده است.

سال  نود “آب بازی” موضوعی سیاسی شد.
به گزارش روتیتر ، پس از افتتاح  پارک آب آتش جمی از جوانان در اینترنت قرارجمعی برای رفتن به این پارک و “آب بازی” گذاشتند.
پس از انتشار تصاویر آب بازی جوانان برخی از افراد و گروه ها به این ماجرا اعتراض کردند. به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان گفته بود: : نیروی انتظامی و قوه قضائیه وظیفه دارند تا نسبت به این موضوع برخورد قانونی و هنجار شکنان را مجازات کنند.

برخی نیز به شهرداری تهران انتقاد کردند و این ارگان را زمینه ساز “لاابالی گری” معرفی کردند. برخی نیز از فرصت استفاده کردند و خواستند “آب بازی” را وسیله ای جهت جنبش اعتراضی جلوه دهند.
اما چرا “آب بازی”؟ نگاهی به تصاویر منتشره از خبرگزاری های رسمی نشان می دهد “برف بازی” شکل جدیدی از موضوع مناقشه برانگیز “شادی های جمعی” شده است.
 عکسهایی از برف بازی و شادی مردم در ارتفاعات مشهد

برف بازی در پارک پردیسان تهران

برف بازی در سیرچ کرمان

برف بازی در ارتفاعات قزوین

برف بازی دسته جمعی در پارک جنگلی ارومیه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*