مطهری: روحانی روش احمدی نژاد را تداعی نکند

روتیتر:نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نطق رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به سجادی در رای برخی از نمایندگان موثر بود، گفت: معتقدم روحانی نباید انتقادات به مجلس را خصوصا در جلسه رای اعتماد مطرح می کرد، به طور کلی باید از کنار برخی بد رفتاری ها بگذرند تا روش آقای احمدی نژاد تداعی نشود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر ،علی مطهری در خصوص علت عدم اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: در مورد سلطانی فر که اولین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان کابینه یازدهم بود توافقی میان دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان مجلس صورت گرفته بود که به وی رای اعتماد ندهند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد صالحی امیری دومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز ابهاماتی در جلسه رای اعتماد مطرح شد که اکثر آن ها اتهام بود و جرم ثابت شده نبود ولی چون نمایندگان برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی مردد شدند، خود به خود در نتیجه آرا موثر بود. البته آقای صالحی هم دفاع کاملی از خودش در جلسه رای اعتماد نکرد.
وی در خصوص سجادی سومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز گفت: نطق رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به سجادی در رای برخی از نمایندگان موثر بود. البته به نظر من نباید این طور باشد. رئیس جمهور چند انتقاد به روش مجلس مطرح کرد که انتقادهای تندی هم نبود. نباید این انتقادات موجب رای عدم اعتماد برخی نمایندگان به وزیر پیشنهادی می شد به طوری که فقط دو رای کم داشت.
مطهری تاکید کرد: البته معتقدم روحانی هم نباید این انتقادات را خصوصا در آن جلسه مطرح می کرد. به طور کلی باید از کنار برخی بد رفتاری ها بگذرند تا روش آقای احمدی نژاد تداعی نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا رایزنی های ضعیف معاونت پارلمانی رئیس جمهور نیز در عدم رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نقش داشته است، گفت: معاونت پارلمانی رئیس جمهور در عدم اعتماد نمایندگان به سه وزیر پیشنهادی نقش اساسی نداشت، عوامل دیگری از جمله ضعف دفاعیاتشان موثر بود.
وی ادامه داد: البته روابط عمومی آقای انصاری در مجلس به نظر من چندان قوی نیست و باید قوی تر باشد.
مطهری در خصوص چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز گفت: در خصوص گودرزی مقداری تحقیق کردم، به نظر من ایشان گزینه مناسبی برای وزارت ورزش و جوانان است چون از نظر تئوری و عمل ، تجربه خوبی در ورزش دارند و از طرفی میان جنبه فرهنگی ورزش و مسائل جوانان ارتباط خوبی برقرار کرده اند. فکر می کنم در جلسه رای اعتماد هم مشکل اساسی نداشته باشند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور از ابتدا قصد نداشت از نمایندگان برای پست وزارت و یا استانداری ها استفاده کند، گفت: حدس می زنم که این گونه باشد و آقای روحانی در این خصوص نظر داشته و نظرش در عدم استفاده از نمایندگان در پست وزارت و یا استانداری ها درست است زیرا مجلس را نباید ناقص کرد، درست نیست که نماینده یک حوزه انتخابیه را از مجلس بیرون بیاورند، چه برای وزارت و چه برای استانداری ، خصوصا که معمولا این نیرو ها نیرو های کیفی مجلس هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*