افزایش بیکاری

روتیتر:وزیر کار طائی معاون اقتصاددان خود را مامور کرده تا کاهش فاصله نرخ بیکاری استان‌ها را در دستور ویژه کار خود قرار دهد با این حال در ۸ سال گذشته فاصله بیکاری استان‌ها به ۱۳٫۸ درصد رسید و رکورد زد. در عین حال، آذربایجان شرقی ۳ سال بهترین و کهکیلویه و لرستان نیز هر یک ۳ سال بدترین وضعیت بازار کار کشور را داشته اند، خراسان جنوبی، شمالی و یزد نیز در گروه بهترین‌ها و فارس و کرمانشاه هم در گروه بدترین‌ها قرار دارند.

به گزارش روتیتر،توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور و حرکت به سمت ارتقای عدالت در اشتغال در مناطق مختلف؛ یکی از ماموریت های ۱۰گانه ای است که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای معاون جدید توسعه کارآفرینی و اشتغال خود ترسیم کرده و از این طریق خواسته تا وی مسیری را برای کار انتخاب کند که مجموعه فعالیت های اشتغالی کشور به سمت توزیعه عدالت در استان ها در بحث جستجوی شغل و همچنین کاهش فاصله بیکاری پیش برود.

وضعیت بیکاری در سال ۸۴

بررسی وضعیت بیکاری در استان های کشور طی ۸ سال اخیر و همچنین فاصله بین فرصت های موجود در مناطق مختلف کشور برای کارجویان نشان می دهد که در سال ۸۴ نرخ بیکاری در ۱۱ استان کشور تک رقمی و زیر ۱۰ درصد بوده است. همچنین فاصله بین نرخ بیکاری استان ها در این سال به میزان ۱۲٫۹ درصد بوده است به این معنا که کمترین نرخ بیکاری و بالاترین نرخ در کشور حدود ۱۳ درصد فاصله داشته است.

همچنین این معنا را می رساند که در سال ۸۴ که همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم نیز بوده است، شانس ورود به بازار کار برای برخی استان ها به مراتب بالاتر از سایر بخش ها بوده است. در این سال آذربایجان شرقی بهترین وضعیت را با نرخ بیکاری ۵٫۲ درصدی و کهکیلویه و بویراحمد نیز با ۱۸٫۱ درصد بالاترین نرخ بیکاری کشور را داشته اند.

بیکاری در سال ۸۵

در این سال از تعداد استان های دارای نرخ بیکاری تک رقمی ۴ استان نسبت به ۸۴ کاسته شد و تعداد استان های دارای بیکاری زیر ۱۰ درصد به ۷ استان کاهش یافت. همچنین فاصله بین نرخ بالاترین و پایین ترین نرخ بیکاری در استان ها به ۱۱٫۳ درصد رسید که وضعیتی بهتر از سال ۸۴ بوده است.

طی سال ۸۵ نیز استان آذربایجان شرقی با ۵٫۳ و کرمانشاه با ۱۶٫۶ درصد؛ پایین ترین و بالاترین نرخ بیکاری را در کشور داشته اند.

بیکاری سال ۸۶

تعداد استان های دارای نرخ بیکاری تک رقمی در سال ۸۶ به ۱۲ استان رسید که نسبت به سال های ۸۴ و ۸۵ نشان دهنده باقی ماندن مشکلات اساسی در وضعیت اشتغال کارجویان بوده است. در این سال نیز بین بهترین و بدترین استان کشور به لحاظ نرخ بیکاری ۱۰٫۵ درصد فاصله وجود داشته است.

آذربایجان شرقی در این سال نیز با ۷٫۱ درصد و کهکیلویه و بویراحمد هم با ۱۷٫۶ درصد؛ کمترین و بیشترین نرخ بیکاری کشور را داشته اند.

وضعیت بیکاری در سال ۸۷

آمارها نشان می دهند در این سال تعداد ۱۳ استان کشور دارای نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد بوده و در این بین همچنان فاصله ۱۰٫۵ درصدی بین بهترین و بدترین نرخ بیکاری استان های کشور حفظ شده بود. طی سال ۸۷ استان یزد با ۶٫۶ درصد و استان لرستان با ۱۷٫۱ درصد بهترین و بدترین وضعیت به لحاظ امکان ورود نیروی کار به بازار اشتغال را ثبت کرده اند.

بیکاری در سال ۸۸

طی این سال وضعیت فاصله بیکاری در استان ها کمی بهتر شد و به ۹٫۵ درصد رسید. خراسان جنوبی با ۷ درصد و چهارمحال و بختیاری نیز با ۱۶٫۴ درصد دارای بهترین و بدترین شرایط ورود به بازار کار بوده اند. طی سال ۸۸ اوضاع کار نسبت به ۸۷ بدتر شد و تعداد استان های دارای نرخ بیکاری تک رقمی نیز به ۸ استان کاهش یافت و دوباره نرخ بیکاری در ۵ استان کشور رشد کرد.

آمار بیکاری استان ها در ۸۹

در ۸۹ وضع از سال ۸۸ نیز کمی بدتر شد و تعداد استان های با نرخ بیکاری تک رقمی و زیر ۱۰ درصد به ۶ استان رسید که نسبت به تمام سال های مورد بررسی قبل از آن کمتر بوده است. دوباره فاصله بین نرخ بیکاری استان ها به ۱۲٫۹ درصد افزایش یافت. بهترین استان به لحاظ بیکاری در این سال خراسان شمالی با نرخ بیکاری ۷٫۶ درصد و بدترین نرخ بیکاری نیز در فارس با ۲۰٫۵ درصد بود.

بیکاری سال ۹۰

بررسی آمارها نشان می دهد در سال ۹۰ به تعداد استان های با نرخ بیکاری تک رقمی نسبت به ۸۹ افزوده شد و به ۸ استان رسید. اما در این سال فاصله نرخ بیکاری استان ها به سمت رکوردهای جدید رفت و به ۱۳٫۲ درصد بالغ شد. یزد با ۶ درصد و لرستان با ۱۹٫۲ درصد به ترتیب بهترین و بدترین نرخ بیکاری را داشته اند.

وضعیت بیکاری سال ۹۱

اما در سال گذشته نیز تعداد استان های با نرخ بیکاری تک رقمی ۷ مورد بود ولی فاصله بین بهترین وضعیت بیکاری و بدترین در بین استان های کشور به ۱۳٫۸ درصد رسید که نسبت به تمام سال های دوران فعالیت دولت های نهم و دهم بالاتر بوده است. لرستان در این سال نیز با ۲۰٫۲ درصد بدترین نرخ بیکاری و خراسان جنوبی با ۶٫۴ درصد؛ بهترین وضعیت بیکاری کشور را ثبت کردند.

بررسی آمارها و تحلیل وضعیت بازار کار در ۸ سال گذشته از آن جهت حائز اهمیت است که دولت های نهم و دهم تبلیغات فراوانی را برای ریشه کن کردن بیکاری در کشور به راه انداخته بودند. متاسفانه داده های آماری رسمی کشور نشان می دهد آنچنان هم که مقامات دولت های قبل از امکان حذف بیکاری و ایجاد میلیون ها فرصت شغلی در کشور سخن می گفتند نبوده و ایجاد فرصت های شغلی نه تبلیغات و تزریق صرف منابع بانک ها، بلکه نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در اموری همچون تغییر روش دانشگاه ها در جذب و تربیت دانشجو و متوقف کردن کارخانه تولید مدرک، نجات بنگاه ها از مشکلات نقدینگی، حذف سایه واردات بی مورد از سر تولید داخل و توانمندسازی کارجویان و تجهیز آنان به نیازهای واقعی بازار کار است.

۴ استانی که بهترین بازار کار را داشته است

به صورت کلی، طی ۸ سال گذشته آذربایجان شرقی در سال های ۸۴ تا ۸۶ بهترین استان کشور برای جستجوی شغل بوده و کمترین نرخ بیکاری را به ثبت رسانده است. در سال های ۸۸ و ۹۱ خراسان جنوبی این وضعیت را داشته و در ۸۷ و ۹۰ نیز یزد بهترین استان برای امکان ورود متقاضیان کار به بازار اشتغال بوده است. همچنین در سال ۸۹ نیز خراسان شمالی، کمترین نرخ بیکاری کشور در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱ را از آن خود کرده است.

۴ استان با بدترین بازار کار

کهکیلویه و بویراحمد در سال های ۸۴، ۸۶ و ۸۸ دارای بدترین وضعیت بیکاری در کشور بوده است. در سال ۸۵ استان کرمانشاه و در ۸۹ نیز فارس چنین وضعیتی را داشتند. همچنین بدترین نرخ بیکاری در سال های ۸۷، ۹۰ و ۹۱ نیز در استان لرستان به ثبت رسیده است.

جدول ۸ ساله تغییرات نرخ بیکاری در استان ها

استان ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱
آذربایجان شرقی ۵٫۲ ۵٫۳ ۷٫۱ ۶٫۸ ۱۰ ۱۱٫۷ ۸٫۸ ۱۲٫۵
آذربایجان غربی ۸٫۷ ۱۰ ۹٫۶ ۱۰٫۳ ۱۰٫۷ ۱۲٫۴ ۱۳ ۱۱٫۱
اردبیل ۱۱٫۶ ۱۱٫۱ ۱۱٫۸ ۹٫۹ ۱۲ ۱۴٫۲ ۱۲٫۷ ۱۳٫۴
اصفهان ۱۲٫۳ ۱۱ ۹٫۶ ۹٫۴ ۱۲ ۱۵٫۳ ۱۳٫۲ ۱۳٫۸
البرز ۱۹٫۳ ۱۴٫۹
ایلام ۱۵٫۱ ۱۳٫۶ ۱۲٫۷ ۱۴٫۶ ۱۲٫۶ ۱۵٫۸ ۱۵٫۷ ۱۷٫۳
بوشهر ۱۲٫۷ ۱۰٫۵ ۹٫۳ ۱۰٫۷ ۱۱٫۷ ۱۳٫۳ ۱۱ ۱۱٫۷
تهران ۱۳٫۶ ۱۳ ۱۱٫۳ ۱۱ ۱۱٫۹ ۱۴٫۲ ۱۱٫۳ ۱۱٫۶
چهارمحال و بختیاری ۱۱٫۷ ۱۲٫۵ ۱۲٫۴ ۱۴٫۱ ۱۶٫۴ ۱۳٫۶ ۱۳٫۳ ۱۰٫۸
خراسان جنوبی ۹٫۷ ۱۱٫۱ ۱۲٫۷ ۱۰٫۱ ۷ ۹٫۱ ۸٫۴ ۶٫۴
خراسان رضوی ۹٫۱ ۸٫۶ ۸ ۸٫۳ ۱۱٫۲ ۱۰٫۶ ۹٫۱ ۸٫۷
خراسان شمالی ۷٫۱ ۷ ۷٫۸ ۷٫۶ ۶٫۴ ۷٫۶ ۱۲٫۱ ۱۰٫۶
خوزستان ۱۳٫۲ ۱۲٫۹ ۱۱٫۶ ۱۲٫۵ ۱۳٫۱ ۱۴٫۹ ۱۰٫۵ ۱۲٫۸
زنجان ۹٫۵ ۱۱٫۷ ۸٫۸ ۹٫۵ ۸٫۴ ۹٫۶ ۸٫۴ ۱۱٫۴
سمنان ۱۱٫۳ ۱۰٫۶ ۸٫۴ ۸٫۳ ۹٫۱ ۱۲ ۱۰٫۳ ۹٫۶
سیستان و بلوچستان ۹٫۹ ۱۰٫۹ ۱۲ ۱۱٫۲ ۱۳٫۳ ۱۲٫۱ ۹٫۹ ۱۰٫۵
فارس ۱۳٫۲ ۱۳٫۷ ۱۱٫۶ ۱۲٫۲ ۱۴٫۴ ۲۰٫۵ ۱۸٫۵ ۱۶٫۸
قزوین ۱۱٫۱ ۱۰٫۳ ۱۰٫۴ ۸٫۴ ۱۲٫۲ ۱۱٫۲ ۱۲٫۴ ۱۲٫۱
قم ۱۰٫۳ ۱۱٫۱ ۱۰٫۳ ۹٫۹ ۱۰٫۸ ۱۰٫۴ ۹٫۸ ۱۱٫۳
کردستان ۹٫۳ ۱۰٫۷ ۹٫۱ ۱۲٫۵ ۱۰٫۸ ۱۵٫۱ ۱۴ ۱۴
کرمان ۱۵ ۱۳٫۴ ۱۱٫۶ ۹٫۱ ۱۱٫۹ ۱۱ ۱۲٫۱ ۷٫۸
کرمانشاه ۱۴٫۵ ۱۶٫۶ ۱۴٫۷ ۱۲٫۱ ۱۳٫۸ ۱۴٫۵ ۱۵٫۷ ۱۶٫۲
کهکیلویه و بویراحمد ۱۸٫۱ ۱۵٫۶ ۱۷٫۶ ۱۴٫۹ ۱۴٫۸ ۱۳٫۲ ۱۴٫۱ ۱۲٫۳
گلستان ۸٫۷ ۹ ۸٫۹ ۸٫۳ ۷٫۱ ۸٫۵ ۸٫۷ ۸٫۹
گیلان ۱۳٫۷ ۱۱٫۴ ۱۲٫۱ ۱۳ ۱۵٫۳ ۱۶٫۷ ۱۶٫۶ ۱۵٫۶
لرستان ۱۵ ۱۶٫۲ ۱۷٫۵ ۱۷٫۱ ۱۹ ۱۷٫۳ ۱۹٫۲ ۲۰٫۲
مازندران ۹٫۸ ۸ ۷٫۷ ۷٫۴ ۸٫۱ ۱۱٫۷ ۱۰٫۲ ۹٫۸
مرکزی ۱۲٫۶ ۱۲٫۵ ۱۰٫۴ ۱۱٫۸ ۱۱٫۲ ۹٫۷ ۱۱ ۱۰٫۴
هرمزگان ۱۰٫۵ ۷٫۷ ۹٫۴ ۸٫۴ ۶٫۹ ۱۱٫۲ ۱۱ ۱۱٫۵
همدان ۱۱٫۲ ۱۳٫۵ ۱۳٫۹ ۱۴ ۱۸ ۱۳٫۹ ۱۲٫۴ ۹٫۷
یزد ۸ ۷٫۴ ۸٫۷ ۶٫۶ ۹ ۹٫۴ ۶ ۱۰٫۲

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*