ظریف: اگر ایران دعوت شود ،در نشست “ژنو ۲” شرکت می‌کند

روتیتر:وزیر خارجه ایران گفت: اگر از ایران برای شرکت در نشست “ژنو ۲” دعوت شود برای کمک به یافتن راه‌حل سیاسی در این نشست حضور خواهیم یافت.

به گزارش روتیتر،دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان ظهر شنبه در نشست با اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در موضوع سوریه گفت: اگر از ایران دعوت شود با عزم یافتن راه‌حل سیاسی در این نشست حضور خواهیم یافت.

او درباره حضور ایران در نشست “ژنو ۲” با بیان این که هنوز دعوت‌نامه‌ای برای هیچ یک از کشورها ارسال نشده است، اظهار کرد: ایران تمایل دارد به پایان دادن وضعیت بسیار ناگوار در سوریه کمک کند و اگر از ایران برای حضور در این نشست دعوت شود با عزم کمک کردن به یافتن راه‌حل سیاسی در کنفرانس شرکت خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه در ادامه نشست مطبوعاتی مشترک خود با اخضر ابراهیمی اضافه کرد: همکاری ما در گذشته در موضوعات مختلف با اخضر ابراهیمی به ویژه در افغانستان دستاوردهای بسیار خوبی برای منطقه ما داشته است. نقشی که ابراهیمی برای ایجاد صلح در گوشه و کنار منطقه به ویژه افغانستان ایفا کرد نقشی است که ایجاد امیدواری برای ما می‌کند که در موضوع دردناک فاجعه انسانی در سوریه نیز بتواند نقش موثری داشته باشد و به پایان دادن به جنگ و رسیدن به راه‌حل قابل قبول که باعث ثبات در منطقه و جلوگیری از خشونت و افراط است کمک کند و این جنگ خانمان‌سوز به پایان برسد.

وی با اشاره به مذاکراتش با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه اظهار کرد: در گفت‌وگوها با اخضر ابراهیمی بر اهتمام ایران به حل وضعیت سوریه در بعد انسانی و نیاز به حل آن از طریق گفت‌وگو بین جهات مختلف سوری تاکید شد.

ظریف افزود: امیدوارم ایشان در دیدارهایش در منطقه برای یافتن یک راه‌حل مورد قبول همه طرف‌های سوری و کشورهای منطقه کمک کند و برای رسیدن به این راه‌حل موفق باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: به اخضر ابراهیمی اطمینان دادم که ایران براساس سیاست خود از رسیدن به راه‌حل پایدار و براساس گفت‌وگو در سوریه است حمایت می‌کند. به ایشان خوش‌آمد می‌گویم و برایش آرزوی موفقیت در این مسوولیت دارم.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان هم‌چنین گفت:‌ ایران تلاش دارد یک راه‌حل واقعبینانه‌ای برای این مشکل بزرگ که خطری برای منطقه ایجاد کرده شکل بگیرد. می‌توان کمک کرد گروه‌های مختلف سوری در نشست “ژنو ۲” به عنوان یک اجماع ویژه‌ بین‌المللی که توافق عمومی در مورد آن وجود دارد در کنار هم برای رسیدن به راه‌حل تلاش کنند. وظیفه کشورهای منطقه ازجمله ایران و سایر کشورهای دارای نفوذ این است که طرف‌های مختلف سوریه را برای گفت‌وگو با هم همان‌طور که نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل نیز بر آن تاکید دارد، کمک کنند.

ظریف یادآور شد: این وظیفه مردم سوریه و گروه‌های مختلف سوری است که در مورد نوع راه‌حل و روش رسیدن به آن با هم توافق کنند. ما تنها می‌توانیم در این مسیر به آن‌ها کمک کنیم.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان یادآور شد: ایران از هر کمکی به ابعاد انسانی برای کاستن از آلام مردم سوریه و کمک‌های سیاسی برای رسیدن به راه‌حل کوتاهی نمی‌کند.

او ادامه داد:‌ این سیاست صرفه نظر از حضور در نشست، بر پایه دیدگاه اسلامی و براساس منافع ملی است که خواستار آرامش در منطقه و جلوگیری از افراط هستیم. معتقدیم وضعیت سوریه نه تنها فاجعه انسانی است بلکه نگرانی عمده‌یی برای کشورهای منطقه ازجمله ایران ایجاد کرده است. امیدواریم همه با دید واقع‌بینی بتوانیم با بحران برخورد کنیم و کشورهای منطقه به مردم سوریه برای رسیدن به راه‌حل مورد نظر این مردم کمک کنند.

دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان ظهر شنبه در نشست با اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در موضوع سوریه گفت: اگر از ایران دعوت شود با عزم یافتن راه‌حل سیاسی در این نشست حضور خواهیم یافت.

او درباره حضور ایران در نشست “ژنو ۲” با بیان این که هنوز دعوت‌نامه‌ای برای هیچ یک از کشورها ارسال نشده است، اظهار کرد: ایران تمایل دارد به پایان دادن وضعیت بسیار ناگوار در سوریه کمک کند و اگر از ایران برای حضور در این نشست دعوت شود با عزم کمک کردن به یافتن راه‌حل سیاسی در کنفرانس شرکت خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه در ادامه نشست مطبوعاتی مشترک خود با اخضر ابراهیمی اضافه کرد: همکاری ما در گذشته در موضوعات مختلف با اخضر ابراهیمی به ویژه در افغانستان دستاوردهای بسیار خوبی برای منطقه ما داشته است. نقشی که ابراهیمی برای ایجاد صلح در گوشه و کنار منطقه به ویژه افغانستان ایفا کرد نقشی است که ایجاد امیدواری برای ما می‌کند که در موضوع دردناک فاجعه انسانی در سوریه نیز بتواند نقش موثری داشته باشد و به پایان دادن به جنگ و رسیدن به راه‌حل قابل قبول که باعث ثبات در منطقه و جلوگیری از خشونت و افراط است کمک کند و این جنگ خانمان‌سوز به پایان برسد.

وی با اشاره به مذاکراتش با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه اظهار کرد: در گفت‌وگوها با اخضر ابراهیمی بر اهتمام ایران به حل وضعیت سوریه در بعد انسانی و نیاز به حل آن از طریق گفت‌وگو بین جهات مختلف سوری تاکید شد.

ظریف افزود: امیدوارم ایشان در دیدارهایش در منطقه برای یافتن یک راه‌حل مورد قبول همه طرف‌های سوری و کشورهای منطقه کمک کند و برای رسیدن به این راه‌حل موفق باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: به اخضر ابراهیمی اطمینان دادم که ایران براساس سیاست خود از رسیدن به راه‌حل پایدار و براساس گفت‌وگو در سوریه است حمایت می‌کند. به ایشان خوش‌آمد می‌گویم و برایش آرزوی موفقیت در این مسوولیت دارم.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان هم‌چنین گفت:‌ ایران تلاش دارد یک راه‌حل واقعبینانه‌ای برای این مشکل بزرگ که خطری برای منطقه ایجاد کرده شکل بگیرد. می‌توان کمک کرد گروه‌های مختلف سوری در نشست “ژنو ۲” به عنوان یک اجماع ویژه‌ بین‌المللی که توافق عمومی در مورد آن وجود دارد در کنار هم برای رسیدن به راه‌حل تلاش کنند. وظیفه کشورهای منطقه ازجمله ایران و سایر کشورهای دارای نفوذ این است که طرف‌های مختلف سوریه را برای گفت‌وگو با هم همان‌طور که نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل نیز بر آن تاکید دارد، کمک کنند.

ظریف یادآور شد: این وظیفه مردم سوریه و گروه‌های مختلف سوری است که در مورد نوع راه‌حل و روش رسیدن به آن با هم توافق کنند. ما تنها می‌توانیم در این مسیر به آن‌ها کمک کنیم.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان یادآور شد: ایران از هر کمکی به ابعاد انسانی برای کاستن از آلام مردم سوریه و کمک‌های سیاسی برای رسیدن به راه‌حل کوتاهی نمی‌کند.

او ادامه داد:‌ این سیاست صرفه نظر از حضور در نشست، بر پایه دیدگاه اسلامی و براساس منافع ملی است که خواستار آرامش در منطقه و جلوگیری از افراط هستیم. معتقدیم وضعیت سوریه نه تنها فاجعه انسانی است بلکه نگرانی عمده‌یی برای کشورهای منطقه ازجمله ایران ایجاد کرده است. امیدواریم همه با دید واقع‌بینی بتوانیم با بحران برخورد کنیم و کشورهای منطقه به مردم سوریه برای رسیدن به راه‌حل مورد نظر این مردم کمک کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*