البرز در چنگال انتصاب های خارج از قانون آقازاده های نا لایق/ استاندار مدال طلا آورد

روتیتر: مهندس طاهری استاندار خدوم و محترم البرز همچنان بر انتصاب های  خارج از قانون برخی از اعضای خانواده و رفقای خود اصرار دارد و از این حیث می توان وی را دارنده مدال طلای این ره آورد بر شمرد . چه تا کنون هیچ استانداری اقدام به انتصاب برادر و پسر خود به سمت های مدیر کلی و معاونت مدیر کلی استانداری متبوع خود آنهم خارج از قانون نکرده است . از سوی دیگر انتصاب مجید سریزدی رد صلاحیت شده در انتخابات شورای شهر کرج ،به عنوان معاون عمرانی استانداری البرز و همچنین انتصاب صداقت زاده بدون داشتن رابطه استخدامی در سمت معاونت سیاسی استانداری البرز از جمله انتصاب های خارج از قایده و قانون استاندار فهیم البرز به شمار می رود که می بایست از سوی نهاد های نظارتی مورد بازبینی و دقت قرار گیرد.

بر اساس همین گزارش که بارها تنها توسط این پایگاه و شبکه خبری منتشر شده است ، در دو معاونت استانداری البرز یعنی برنامه ریزی و توسعه منابع و نیروی انسانی یعنی جایی که مظفری بدون سابقه مرتبط و رستم نژاد بی تجربه  بر این دو معاونت تکیه زده اند نیز قانون شایسته سالاری و انتصاب افراد با تجربه در سمت های مهم و حیاتی نظیر آنچه ذکر شد رعایت نشده است .

از سوی دیگر بی توجهی به نیروهای بومی توانمند ، با تجربه ، متخصص و متعهد نیز از جمله سایر موارد عملکردی استاندار البرز مهندس طاهری به شمار می رود  که می بایست موردنظارت دقیق نهاد های نظارتی  و تایید کننده صلاحیت قرار گیرد .

از این منظر می توان مدعی شد که استان البرز ماسفانه در سایه سکوت بحث برانگیز رسانه ها و برخی از دلسوزان مهد انتصاب های خارج از قانون و قواید شده است و می بایست در این حوزه از سوی نهاد های بیرونی و ارشد کشور تقویت و مورد بررسی قرار گیرد تا از این نظر حدالقل البرز رکورد شکن نشود.

این افراد آقازاده هایی هستند که به رغم تمامی شخصیت قابل احترام و مورد احترام ، شایستگی لازم برای تصدی این سمت ها را ندارند ومی بایست در رده های بسیار پایین تر از آنها بهره جست تا تجربه لازم و مرتبط را به دست آورند تا سمت های کنونی آنها محلی برای آزمون و خطای نشود. هرچند تا کنون چنین بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*