بوغچی ها در مسیر گند باد؛خیانت برخی از افراد و رسانه هابه بومی های متعهد و ولایی البرز و حمایت از مفسدان رد صلاحیت شده

روتیتر: در البرز خیلی چیز ها به نسبت برخی سایر نقاط دیگر کشور عزیزمان ایران اسلامی غیر قابل انجام نیست  و حتی طبیعی است . اگر در سایر استان ها استانداران اقدام به عبور از قانون نمی کنند و سعی می کنند که اصلح ترین افراد را به عنوان مدیران کل و معاونان خود معرفی کنند که هم همراه با دولت باشند و هم مورد اعتماد و امین مردم  ،مسوولان ، معتمدان ، دلسوزان ، علما و نخبگان با شرط رعایت بومی گرایی و شایسته سالاری ، در البرز اما خیلی از اوقات می شنوید که بسیاری از مسوولان برکنار و برخی دیگر از افراد که نه تنها از آنها شایسته تر نیستند بلکه دارای مشکلات عدیده ، عدم صلاحیت لازم ، غیر بومی و نا شایسته هستند ، بر مناصب مهم و رانت زایی منصوب می شوند که حتی در رویاهای خود نیز نمی توانند به درصدی از آن دست یابند . چه نه صلاحیت لازم را دارند و نه تخصص و تعهد آنرا .

و این مهم تنها محصول مشترک کوتاه اندیشی برخی از مسوولان ذیربط که دست بر قضا امضا به دستانشان رسیده است و قلم و خیانت سکوت مانند و حمایت برخی از رسانه ها است .

در سال جدید اما برخی از رسانه های البرز نه تنها در برابر حذف نیروهای متعهد و توانمند و شایسته البرز و نادیده انگاشتن آنها سکوت کرده اند بلکه از انتصاب برخی از افراد فاقد صلاحیت لازم ، رد صلاحیت شده ، مفسد اقتصادی ، غیر بومی ، غیر متخصص ، بی تجربه و .. شادمان شده و آب برآسیاب حذف فرزندان مردم شهید پرور استان البرز ریخته اند که بی تردید نوعی تقابل با منویات و موکدات  مقام معظم رهبری مبنی بر شایسته سالاری، مشی دولت تدبیر و امید   و توصیه علما و بزرگان البرز و خواسته به حق مردم این استان زر خیز به شمار می رود .

از سوی دیگر این  بوغچی ها و غوغا سالاران(برخی از منصوبان غیر قانونی و برخی از سایت ها و رسانه ها )  همواره خود را رسانه ای مدافع منافع مردم معرفی کرده اند و ارزشی و متعهد . اما تنها چیزی که در آنها نمی توان یافت ارزش است و تعهد. چه ارزش سبب حمایت از هر چیز ارزشمندی  می شود و تعهد موجبات پایبندی به اصول حداقلی منافع مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .

هرچند عده ای تلاش دارند تا با هوچی گری و رفتارهای لمپنیسم و غوغا سالاری در جهت تخریب تمامی انتقاد هایی برآیند که تا این مرحله هم منطبق بر خواسته مردم و هم در راستای منافع نظام بوده است. انتقاد هایی که  هدفی جز تحقق حق مسلم نیروهای بومی و توانمند و شایسته استان البرز و اصلاح انتصاب های خارج از قانون در استانداری البرز  را در قاموس خود ترسیم نکرده اند.

این افراد که بعضا نام خود را رسانه نهاده اند ماهیتشان چه آنجا که رگه هایی آشکار از همسویی با اپوزیسیون دارند و چه آنجا که نه به رهبری اعتقاد دارند و نه به نظام التزام بر همگان روشن است و در برهه های مختلف به رغم اخذ امتیاز های ویژه از بسیاری از مسوولان همین استان و شهر کرج در پاسخ به عدم تحقق زیاده خواهی ها و باج خواهی ها راه تخریب مسوولان و حمایت از مفسدان اقتصادی را در پیش گرفته اند و تعجب و تاسف بسیار اینکه برخی از مسوولان غافل دل به ریسمان پوسیده  آنها  به عنوان رسانه ای باج خواه و تخریب کننده مسوولان بومی چنگ زده اند تا بتوانند چند صباحی را در کرج به زیاده خواهی های خود ادامه دهند و این استان زر خیز را پله ای برای تجربه اندوزی و انتصاب فامیلی بستگان نا لایق خود قرار دهند.

این رسانه نماها طی چند هفته اخیر و متاسفانه به به دنبال انتصاب یک مفسد اقتصادی در گلوگاه بزرگترین منصب مستعد از نظر ایجاد بزرگترین رانت های اقتصادی نظیر تغییر کاربری اراضی استان البرز دست بر حمایت از این مفسد اقتصادی زده اند تا باردیگر ماهیت خود را بر همگان روشن و رسوایی خود را رسوا تر کنند .

این مفسد اقتصادی که مشکلات اقتصادی و  اجتماعی  یکی از  چند توانایی منحصر به فرد وی به شمار می رود  با دعوت از چندین رسانه  در همان ابتدای انتصاب در صدد برآمد تا این رسانه نماهای بوغچی را تطمیع و با اعطای میلیون ها تومان وجه آنها را همراه با خود سازد تا بلکه بتواند کمی از تاثیر انتقاد های مبتنی بر واقعیت ها علیه خود بکاهد که تا کنون موفق به این امر نشده است.

و متاسفانه برخی از افراد و رسانه ها که می بایست سهم آنها را از سایر مسوولان و  رسانه های دلسوز و  ومتعهد تفکیک کرد نه به راه مردم مستقیم می شوند و نه به منافع نظام و کشور. اینها تنها به دنبال اخذ امتیاز های زودگذر هستند خواه این امتیاز ها را راست تامین کند یا چپ ، مفسد تامین کند یا متعهد هرکه بیشتر دهد بیشتر در زبان بی صدا و بی تاثیر آنها محبوب نمایش داده می شود .

با چپ می نشینند و از راست بد می گویند و با راست علیه چپ بلند می شوند هرجا باد قوی تر ورزد اینها در همانجا منزل می کنند خواه این باد از سوی گلستان برخیزد یا از سمت گندبادی رسوا کننده .

گرچه شاید این رسانه ها دفاع مستقیمی از این مفسدان نکرده باشند- که کرده اند همانگونه که در انتخاب شهردار کرج  بر طبل رسوایی حمایت از گزینه های سوخته سیاسی ، فاقد صلایت غیر بومی و بی تجربه  کوبیدند-اما سکوت آنها در برابر نا دیده گرفتن و حذف مدیران بومی بیش از حمایت آنها آب برخیانت می ریزد چه حمایت آنها هیچ مبنای واقعی و عینی نمی تواند داشته باشد و از همین روست که این رسانه ها مستقیما به دفاع از گزینه های خود نمی پردازند . گزینه هایی که نه بومی هستند و نه متعهد و با تجربه و متخصص.

واقعیت اما اینست که خبری نیست باد حذف و نادیده انگاشتن  بومی های متعهد و متخصص و شایسته از سوی گند باد مفسدان اقتصادی بر می خیزد که سال ها مافیای آنها ریشه اش در کرج خشک شده بود .

بی تردید حذف ناشایسته ها باید به قیمت شایسته سالاری بومی ها باشد نه به نفع مفسدان بی اخلاق و بی صلاحیت.

بی تردید این عرصه مهمترین محل برای آزمون دستگاه های نظارتی است تا با رد صلاحیت مجدد این مفسدان و جلوگیری از انتصاب های  غیر قانونی برخی افراد خواسته مردم شهید پرور استان البرز و معتمدان و نخبگان آنرا محقق سازند و شایسته ترین ها را منصوب نمایند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*