غلامرضایی:
شهرداری کرج برای پیمانکاران پروژه ها شناسنامه فنی و اجرایی تهیه کند

روتیتر: عضو شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: شهرداری کرج به منظور شناسایی پیمانکاران فعال و توانمند و همچنین قرار دادن پیمانکاران ضعیف در لیست سیاه، نسبت به تهیه شناسنامه فنی و اجرایی برای شرکت هایی مجری پروژه ها اقدام نماید.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، حجت اله غلامرضایی گفت: برخی پیمانکاران بدون برخورداری از بنیه فنی و مالی نسبت به شرکت در مناقصات پروژه ها اقدام می کنند اما در ادامه به دلیل بی تجربگی و عدم بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و ماشین آلات پیشرفته، موجب روی زمین ماندن کارها می شوند که عدم همکاری با این شرکت ها باید مد نظر معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج قرار گیرد.

این مسئول شهری اضافه کرد: چنانچه معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج با ایجاد سامانه ای نسبت به مستندسازی سوابق همکاری با پیمانکاران پروژه ها اقدام نموده و وضعیت آنها به لحاظ سرعت، کیفیت، انجام مطالعات مهندسی ارزش و پیوست های فرهنگی و اجتماعی و سایر موضوعات مهم را مورد ارزیابی قرار دهد، می توان در همکاری های آتی مانع از واگذاری پروژه ها به شرکت های ضعیف و بی تجربه شد.

وی گفت: در صورتی که شناسنامه فنی و اجرای شرکت هایی که بیشترین همکاری را با مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری کرج داشته اند، در یک سامانه واحد و مجاری موجود باشد، می توان در زمان بازگشایی پاکات پیشنهادات پروژه های عمرانی، آخرین وضعیت و سوابق پیمانکاران را از سامانه مذکور نیز استعلام گرفت تا اگر موضوع خاصی وجود داشت، در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد.

غلامرضایی تصریح کرد: مواردی بوده که پیمانکاری با ایجاد جنجال و ارائه عملکرد ضعیف در یک منطقه از شهرداری کرج، روند خدمت رسانی به شهروندان را زیر سوال برده و اعتبار مدیریت شهری را نزد افکار عمومی خدشه دار ساخته اما همین شرکت با عناوین دیگر عهده دار اجرای پروژه های عمرانی در سایر مناطق این کلانشهر گردیده است که این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

عضو شورای اسلامی شهر کرج همچنین گفت: برخی شرکت های پیمانکار عمرانی ضمن پایبندی کامل به قوانین، صفر تا صد پروژه را بر اساس قرارداد منعقده پیش می برند و حتی در صورتی که روند تزریق نقدینگی با وقفه ای کوتاه مدت مواجه گردد، کارگاه های عمرانی را تعطیل نمی کنند و در پذیرش شرایط پرداخت غیرنقدی نیز نگاه مثبتی دارند که اگر این مجموعه ها به شرکای اصلی شهرداری کرج تبدیل شوند، بی شک شاهد اعتلا و آبادانی بیش از پیش شهرمان خواهیم بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*