محمود دادگو:
شرکت در راهپیمایی ادای دین به جانبازان انقلاب

روتیتر: رئیس شورای اسلامی شهر کرج، انقلاب اسلامی ایران را قابی بزرگ از به تصویر در آمدن دو اصل «خواستن» و «توانستن» در جامعه ایرانی عنوان کرد که جهانیان از نظاره آن به حیرت افتاده و از نمایش این قاب، به وحدت و یکپارچگی مردم این سرزمین رشک بردند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، محمود دادگو گفت: حتی اگر نظام سلطه با بهانه برجام به روی ما لبخند می زند و ادعای دوستی می کند، باید بدانیم پشت این لبخند سابقه سال ها تلاش برای براندازی انقلاب اسلامی ایران نهفته و همیشه نیازمند اثبات وحدت و انسجام مردم این خاک در مقابل هر گونه تجاوزگری و ستمگری هستیم.

وی تصریح کرد: این امر تنها با حضور مردم از هر قشر و گروه و فکر در صحنه های بزرگی همچون انتخابات، روز قدس، ۲۲ بهمن و نظایر آن به جلوه در می آید.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج، با بیان اینکه مردم ایران اسلامی راهی بسیار دراز و دشوار را تا رسیدن به این تاریخ از سال ۵۷ پشت سر گذاشتند، اظهار داشت: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، ادای دین فرزندان امروز این سرزمین به کسانی است که برای دستیابی به استقلال و آزادی در سال های پیش از انقلاب، شکنجه ها و مصائب بسیاری را پشت سر گذاشتند.

وی، اظهار داشت: آثار به جا مانده از شکنجه گاه ها و اسناد و مدارکی که نشان می دهد شاه خائن، چگونه از امکانات و دارایی های مردم کشورش برای خوشامد ابرقدرت ها و استمرار نظام پادشاهی اش استفاده کرده و معترضان به تبعیض، فقر و خفقان در جامعه را به سیاه چاله های مخوف روانه می کرده، دلیل محکمی برای بلند شدن صدای اعتراض مردم در آن ایام است.

این مسئول بیان داشت: مردم ایران، مردمی آزاداندیش و آزاده اند که تاب خیانت و دروغ نداشته و مقابل دشمن ستمگر ایستادگی می کنند؛ چنان که در انقلاب سال ۵۷ و سال های پیش از آن که مقدمات این انقلاب چیده می شد، توانستند پیروزی حق را بر باطل به اثبات برسانند.

دادگو با تاکید بر اینکه باید از آرمان ها و اهداف نظام اسلامی ایران حراست و صیانت شود، حضور مردم در راهپیمایی را به منزله حمایت مردم از این کشور و ایثارگرانی دانست که برای دستیابی به انقلاب اسلامی خون ها داده و سختی های بسیار تحمل کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*