مطهری تایید شد

روتیتر: اخبار رسیده به «انتخاب» حکایت از رد صلاحیت ١۶ نماینده فعلی مجلس دارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر ، اخبار رسیده به «انتخاب» حکایت از رد صلاحیت ١۶ نماینده فعلی مجلس دارد.

فتحی پور، عباس رجایی، پیرمودن، حبیب برومند، شوهانی، رسایی، سعید انصاری،فتح الله حسینی، عبدالله مقیمی، حامد قادرزی قروه، پشنگ، روح الله بیگی، شجاعی کیاسری، پور فاطمی از دشتی و دشتستان، نعیمی از استارا، حسن تامیی و موسوی نژاد از جمله نمایندگان فعلی هستند که صلاحیت آن ها برای انتخابات آتی مجلس رد شده است.

براساس این گزارش، نام علی طهری نماینده فعلی تهران که صلاحیت او در مرحله ابتدایی رد شده بود، اکنون در میان تایید شدگان به چشم می خورد.

دامادی، اسداللهی، جعفرزاده، بیگلری و کریمیان از جمله نمایندگانی هستند که صلاحیت آن ها نیز تایید شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*