فعالیت ۱۲۹ ساختمان بحرانی/ پاسخ دادستان کل کشور

طبق گفته سازمان آتش نشانی از حادثه پلاسکو به بعد تا الان ۱۲۹ ساختمان “بحرانی” در تهران شناسایی شده و در این مدت از این عدد چیزی کم نشده است.

به گزارش روتیتر، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در گفت و گوی تلفنی با شبکه خبر در پاسخ به این سوال که از حادثه پلاسکو به بعد طبق گفته سازمان آتش نشانی تا الان ۱۲۹ ساختمان “بحرانی” در آستانه اتفاقی مانند متروپل در تهران شناسایی شده که این رقم از بین ۳۵۰۰  واحد ساختمانی است که حالت ناایمن دارند و در این مدت که این موضوع اعلام شده و دادستانی هم ورود کرده همچنان از این عدد چیزی کم نشده است.  گفت: دستگاه قضایی باید چه کار کند؟

وی در پاسخ به سوال مجدد مجری مبنی بر اینکه برخوردی که دادستانی باید می کرده شاید اتفاق نیفتاده است؟ گفت: چه کار باید کنند؟ ساختمان‌ها را ایمن سازی  یا تخلیه کنند؟ دستگاه قضایی که این وظیفه را ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باید مر قانون اتفاق بیفتد؟ گفت: مر قانون همین است که باید همه به وظیفه خودشان عمل کنند. اگر جرمی واقع شده جرم را باید دستگاه مربوطه به دستگاه قضایی اعلام کند و دستگاه قضایی که نمی تواند به تعداد ساختمان های ناایمن آنجا مسئول بگذارد.

مجری برنامه گفت که ۱۲۹ ساختمان ناایمن را اعلام کرده اند! منتظری نیز گفت: هر جا اعلام کردند دادستان وظیفه دارد ورود کند. 

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ورود کردند ولی تغییر در این فهرست اتفاق نیفتاده است و آمار همان ۱۲۹ ساختمان است؟ گفت: چه کار کنند؟ نظر شما و آقایان (حاضرین در برنامه) چیست؟ دستگاه قضایی بیاید ساختمان را تخریب یا  ایمن سازی کند؟ چه کار کند؟

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه آقای منتظری فکر نمی کنید در “مدیریت” اشکالاتی وجود دارد که دادستان های شما نتوانستند آمار را کم کنند؟ گفت:  متاسفانه هر جا که رفتیم بخش‌های مختلف به نحوی دنبال مقصر هستند که تقصیر را به گردن دیگری بندازند  اما این امری است که وابسته به چند دستگاه است. دستگاه‌ها باید  با هم  تعامل و همکاری و هماهنگی داشته باشند و در آنجایی که به وظایفشان عمل کنند هر جا دیدند که جرمی واقع شده این جرم را به دستگاه قضایی اعلام کنند.

منتظری در پاسخ به این سوال که فکر می کنید چه کسی باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب را در رابطه با این حوادثی که مدام تاکید  بر پیشگیری می شود را انجام دهد؟ گفت: همه ما مسئولیم. همه ما باید درچارچوب وظایف و تکالیفمان عمل کنیم. 

وی در پاسخ به این سوال که این موضوع که دادستان های شما نتوانستند از این ۱۲۹ ساختمان عددی را کم کنند؟ آیا  این به مدیریت شما برنمی گردد؟ گفت: یعنی ما چه کار کنیم؟ همین امشب در همین برنامه اعلام می کنم شهرداری و  نظام مهندسی و راه و  شهرسازی و سایر دستگاه‌هایی که مسئول اند از همین هفته در دادستانی کل بیایند و تک تک مواردی را که گفتند  بررسی کنند و تصمیم گیری کنیم به شرطی که هر  تصمیمی که دادستانی گرفت را عمل کنند.

وی در پاسخ به این سوال که شش سال پیش نمی توانستند این کار را انجام دهند؟ گفت: همین کاری که در تهران انجام می دهیم در دادستان‌های استان‌ها هم  اعلام می کنیم و ادارات مربوطه آنجا بروند. ما گروه هایی را برای این کار قرار می دهیم برای این که دستگاه‌ها بیایند و  تک تک ساختمان هایی که ناایمن هستند و جان مردم به خطر می افتد را بررسی و برنامه مشخصی را اعلام کنند.

منتظری در پاسخ به این سوال که الان چرا این اتفاق رخ نمی دهد؟ گفت: نخواستند. چه کار کنیم؟ وقتی دستگاه ها به وظایف و تکالیف خودشان عمل نمی کنند ما چه کار کنیم؟ 

وی در پاسخ به این سوال که ما راجع به حوزه وظایف و ماموریت شما صحبت می‌کنیم و می گوییم این اتفاق می توانست شش سال پیش رخ دهد. دادستان کل کشور گفت: دستگاه‌ها باید این موارد را  به قوه قضاییه اعلام کنند.

مجری برنامه مکررا گفت “۱۲۹ ساختمان ناایمن را اعلام کرده‌اند”. منتظری نیز گفت: باید بنشینند و برنامه ریزی کنند که  می خواهند تخریب یا ایمن سازی کنند. آقایان باید دنبال کنند. 

وی در پاسخ به این سوال که تصمیم گیری در این باره با شما نیست؟ گفت: از همین هفته آمادگی داریم دستگاه‌ها در دادستانی کل بیایند و برای تهران با نظارت دادستان تهران و سایر استان با دادستان مربوطه برنامه ریزی کنند تا شاید  این حوادث نیفتد.

وی در پاسخ به این سوال که شش سال پیش نمی شد این اتفاق رخ دهد؟ گفت: از آقایانی که مسئول هستند سوال کنید. 

وی در پاسخ به این سوال که در حوزه دادستانی کل چطور؟ گفت: آنها باید اعلام کنند به ما. مانمی توانیم اعلام کنیم کدام ساختمان ناایمن است.

مجری گفت که اتش نشانی  ۱۲۹ ساختمان را گفته و به شما مراجعه و آن را از شش سال پیش  اعلام کرده اند؟ منتظری پاسخ داد: صرف اعلام فایده ندارد باید برنامه ریزی کنند این ساختمان ناایمن هست ما چه کار کنیم. هر جا که وظیفه دستگاه قضایی است ورود می  کنیم. اگر کسی مانع تخریب می شود ورود خواهیم کرد و  اگر آتش نشانی برنامه دارد و مانعی ایجاد می شود باید به دستگاه قضایی رجوع کند. دستگاه قضایی  از اقتدار خود استفاده می کند و برخورد خواهد کرد. اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نکند دستگاه قضایی خبر ندارد چه کار کند که ورود کند. ما این حادثه را یک “فرصت” می بینم. متاسفانه ما خسارت دیدیم و از این کوتاهی‌ها خسارت می بینیم. تمام دستگاه هایی که ذی نفع و ذی مدخل هستند و مسئولیت دارند بیایند در تهران و استان‌ها موضوع را اعلام کنند هر جا که نیاز به پشتوانه و استفاده از ظرفیت قضایی است از آن  استفاده می کنیم .

مجری گفت: شما از این واقعه  “فرصت” یاد کردید ولی  مردم آبادان آن را تهدید می بینند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*