پاسخ قاطع ، روشن و مردمی ” فاطمه منعمی” به تخریبچی های مزدور و کاسبان استیضاح بانوی اول شورای کرج :فشارها تاثیری بر ما ندارد

سید محمد میرحبیبی ، روتیتر: فاطمه منعمی بانوی اول شورای کرج با انتشار استوری همزمان با تخریب برخی از اعضای مردمی و انقلابی شورای کرج توسط بوقچی های بی هویت ،با انتشار استوری آب پاکی را بر دستان تخریبچی ها و اربابانشان ریخت .
استوری معنادار فاطمه منعمی عضو انقلابی شورای کرج درست پس از تخریب علی قاسمپور و مسعود محمدی و همچنین پس از لجن پراکنی های عده ای خبرنگار نمای مزدور و کاسبان و رقاصان طرح شکست خورده استیضاح شهردار کرج نشان میدهد که این یاوه سرایی ها هیچ تاثیری در اراده “۴ عضو شورای کرج ” در ایستادگی بر تصمیماتشان نداشته و نخواهد داشت .
فاطمه منعمی با انتشار تصویری متشکل از ۴ عضو شورا یعنی قاسمپور ، منعمی، اعتصامی و مهاجری در استوری خود نوشته و تاکید کرده است که” فشارهای سیاسی هیچ تاثیری بر اراده ما ۴ عضو برای گام برداشتن در مسیر منافع مردم و رضای خدا ندارد “.
این پیام فاطمه منعمی پس از شکست استیضاح و یاوه سرایی های برخی خبرنگارنماهای مزدور و بوقچی هابه درستی نشان میدهد که این ۴ عضو در کنار ۵ عضو دیگر بیش از منافع شخصی به دنبال جلب رضایت شهروندان و خدمت هستند .
او بانویی است که جلوتر از بسیاری از مردان بر سر منافع مردم و آرامش شهر می ایستد . از این جهت این پیام فاطمه منعمی را میتوان پاسخی روشن محکم ، روشن و البته ماندگار دانست که “این ۴ عضو همچون ۵ عضو دیگر منافع مردم را که همانا ثبات مدیریت شهری و حفظ آرامش شهر کرج است بر مقاصد شخصی زیاده خواهان صد البته ارجح میدانند و به هیچ وجه تحت تاثیر یاوه سرایی ها و تخریب های عده ای معلوم الحال نمیشوند. او اینک به بانوی مردمی و اول شورای شهر کرج بدل گشته است.
خانم فاطمه منعمی دست مریزاد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*