خانم قهرمانی! مدعیان ضابطه از روابط خودشان هم بگویند

به گزارش خبری و تحیلی روتیتر : اخیرا مریم قهرمانی صارم، عضو شورای شهر کرج به عدم درجریان قرار گرفتن شورا از جذب نیرو در شهرداری که در هیچ کجای قانون هم نیامده انتقاد کرده و این عمل را به دور از ضابطه دانسته است.

خانم قهرمانی وقتی وارد شورای شهر شدید، خواهران، برادرنتان، خانم برادرتان و دامادتان هم بودند یا بعد از شما آمدند؟

از بدو ورود شما و دایی‌جان به شورا، چند نفر از اقوام درجه یک، دو و سه شما در شهرداری مشغول به کار شده‌اند؟

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*