انتخاب شهردار کرج و بازی شفافیتی که نشان از پشت پرده کدر در مناسبات برخی از اعضا داشت

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر : انتخاب شهردار کرج و بازی شفافیتی که نشان از پشت پرده کدر در مناسبات برخی از اعضا داشت به نظر می‌رسد کسانی در شورا با فشار به روی تغییر غیرقانونی نحوه رای گیری بر سر انتخاب شهردار کرج (از میان سه گزینه باقی مانده)از برگه رای مخفی به رای گیری دستی آنهم با دستاویز قرار دادن واژه دلنواز «شفافیت» به دنبال اعمال نظر برخی به اصطلاح متنفذین خارج از شورا در انتخاب گزینه مورد نظر خود بودند که نشد(الحمدولله). و شورای ششم انقلابی کرج نشان داد که همان تصمیمی را میگیرد که از او انتظار میرود و و منطبق بر خواست و نیاز شهر و شهروندان است.
بنده بعد از مدت ها دوری از فضای رسانه‌ای و حتی بی خبری مطلق از موضوعات مرتبط با مدیریت شهری و مناسبات سیاسی شهر و استان،در حال تماشای زنده روند مذاکرات پیش از این رای‌گیری بودم که طرح دوفوریت تغییر رای گیری شهردار از “برگه و مخفی” به “دستی و آشکار” در همین ابتدای کار با تحریک ذات خبرنگاریم موجب شد این منازعه آماتور گونه را که با سیاسی بازی که در سطح بسیار نازلی نیز آغاز شد (و الحمدلله که عقیم هم ماند)را کمی جدی تر برای دستمایه نقد اولین آزمون جدی شورای ششم تلقی کنم و به آن بپردازم۰
در همین اول نوشته باید بگویم نحوه (مثلا)سیاسی بازى تعدادی از راه یافتگان به شورای ششم را خطری جدی برای ادامه روند کاری شورایی که با شعار انقلابی آمده اند تا ردپای قابل دفاع و البته متفاوتی را در مسیر آبادانی شهر از خود به جای بگذارند میبینم؛
این که تعدادی با شعار شفافیت به دنبال غیر شفاف کردن مهمترین تصمیم شورای شهر (انتخاب شهردار) بودند،به ذهن متبادر میکند که حامیان و طراحان این طرح دو فوریتی نه تنها از بیرون از اراده شورا در حال پیگیری دیکته های پیش نوشته اى هستند بلکه از آن ناامید کننده تر نابلدی ایشان به الفبای بازی سیاست در سطحی همچون مدیریت شهری کلان شهری چون کرج را نمایان کرد که برای پیشبرد هدف خود حتی راه قانون در جایگاه پارلمان محلی قانونگذاری را نیز نمی دانند!،چنانکه در متن مذاکرات جلسه مذکور نیز از طرف یکی از اعضا به درستی مطرح شد که مگر میتوان مصوبه ای فراقانون بالادستی را از تصویب گذراند و همان مصوبه غیر قانونی را بر فرض استقرار بر مبانی درست قانون بدون اخذ تاییدیه دستگاه نظارت بر مصوبات شورا(فرمانداری)در همان جلسه ملاک عمل قرار داد!؟
این دستپاچگی جز آنکه عدم تسلط برخی از اعضا را به بدیهی ترین قوانین جاری در مدیریت شهری نمایان ساخت سوال جدی تری را نیز به ذهن خطور میدهد که اینکه باید معلوم شود اعضای شورا به چه کسی رای داده‌اند معرف کدامین کارکرد مثبت شفافیت است؟جز این میتواند باشد که احتمالا گویی قرارهایی اتخاذ شده که باید افراد ثابت میکردند به آن پایبند مانده اند؟
مگر جز این است که این اصرار به رای گیری دستی از امتداد ادامه فشار برخی از محافل لابى تا درون صحن و جلسه شورا نشات گرفته بود تا آزادی عمل احتمالاً برخی از اعضائ تحت فشار را برای رای دادن به شخصی جز آن که مدنظر خود عضو بوده است تا سر حد امکان پیگیری و وادار به تسلیم نماید!؟
مگر نه این است که بعد از پایان رأی‌گیری هرکس که از پس فرایند قانونی و رای کتبی و مخفی اعضا به مقام شهرداری برسد شهردار کلیت شورا و مجری تصمیم سازی آنها در قالب مصوبات خواهد بود بدون نیاز به اینکه بداند چه کسی به او رای داده و یا نه؟
اصولا قانونگذار باعلم به اینکه رای گیری مخفی تاحد زیادی از فشار لابی نفوذ و قدرت بر رای دهنده در تغییر نظر و انتخاب وی میکاهد و نوعی مصونیت نسبی برای استقلال انتخاب اعضاء،به دور از فشار و معذوریتهای اخلاقی خارج از عرف و قانون حرفه ای چنین جایگاهی میکاهد؛دست به پیشبینی رای گیری مخفی برای اتخاذ چنین تصمیم مهمی (انتخاب شهردار )داشته است.
به هر حال هر چه که بود با درایت اکثریت تصمیم شورا در انتخاب شهردار در همان صحن شورا اتخاذ شد و این امید را نوید داد که احتمالاً شورای ششم فارغ از هر دیدگاه سیاسی کلانی که به آن منتسب است با درس گرفتن از تجربه کاملاً ناکارآمد و شکست‌خورده شورای پنجم در کشمکش های بیهوده و کودکانه ای که در مسیر انتخاب شهردار دوسال از عمر عمران و آبادنی کرج را به هدر داد (نه در انتظار صدور حکم شهردار منتخب خود که پیشتر به عنوان سرپرست شهرداری نیز از سوی همین شورا انتخاب شده است ) از همین فردا برای اثبات اینکه به عنوان یک شورای انقلابی در مسیر درست رفع محرومیت های عمرانی و خدماتی بی حساب شهر کرج استوار خواهد بود؛کار را با تعامل،صادقانه و شرافتمندانه آغاز کند!.
شورایی که اکثریت آن پیش از به دوش کشیدن اندیشه وخط و مشی سیاسی در طی چهار سال آتی وظیفه سربلندی نام نامی شهیدانی رادارند که اکثریت ایشان تعلق به آن عزیزان را در بیوگرافی خود یدک می کشند و خود را در مسیر ایشان میدانند؛
به امید آنکه گذر زمان در آینده ای نزدیک به همه اثبات کند تمام آنچه که در یکشنبه مورخ ۷/۶/۱۴۰۰در صحن علنی شورای شهر گذشت و نتیجه آن ، فقط و فقط برای صلاح ملک کرج و مردم شایسته آن بوده است.
علیرضا فرزانه -روزنامه نگار و تحلیلگر

.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*