ابوالفضل فلاحت پیشه سرپرست شهرداری کوهسار شد

روتیتر: ابوالفضل فلاحت پیشه مدیر بومی کوهسار سرپرست شهرداری  این شهر شد.

به گزارش روتیتر،شورای اسلامی شهر کوهسار در پاسخ به خواسته مردم ابوالفضل فلاحت پیشه را به عنوان سرپرست شهرداری کوهسار انتخاب کرد. این برای اولین بار است که یک مدیر بومی  به عنوان شهرداری کوهسار انتخاب می شود.

ابوالفضل فلاحت پیشه دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت شهری و بومی کوهسار است. تمکین شورای اسلامی شهر کوهسار از درخواست مردم این شهر سبب شد تا وی به عنوان سرپرست انتخاب شود  چراکه مردم کوهسار خواستار انتخاب مدیر بومی به عنوان شهردار این شهر هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*