ساحل نجات برای کشتی نشستگان

فوریه 19, 2023 rotit 0

همان پیامبری که خدا او را بهترین سرمشق برای مسلمانان معرفی می‌کند، راهکارهایی برای امر به معروف و نهی از منکر دارد که امروز سرمشقی […]