عوامل رسیدن به توسعه پایدار شناسایی و اجرایی شوند

روتیتر:شهردار کرج گفت: توسعه پایدار برای مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت است و از این جهت نیاز است عوامل رسیدن به این مهم شناسایی و اجرایی شوند.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ،علی ترکاشوند  با اشاره به مهمترین عوامل توسعه پایدار عنوان کرد: نیاز به تغییر دادن نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید از جمله این عوامل است.

وی اظهار داشت: رویکردهای جدید که منطبق با تئوری های علمی و کارشناسی شده باشند، می توانند در فراهم آوردن زمینه های رسیدن به توسعه پایدار نقش موثری ایفا کنند.

ترکاشوند، توسعه پایدار را عامل مهمی برای شکل گیری “شهر ایده آل” دانست و عنوان کرد: کلانشهر کرج نیز با توجه به ظرفیت ها موجود و برخورداری از پتانسیل های علمی، تنها با صرف زمان و برنامه ریزی می تواند در مسیر رسیدن به آیتم های شهری ایده آل گام بردارد.

وی اظهارداشت: توسعه پایدار باید در همه عرصه ها شکل گیرد تا ضمن توزیع عادلانه خدمات و شکل گیری زیرساخت های شهری، بهترین زمینه برای خدمات رسانی به شهر و شهروندان فراهم شود.

این مسئول با بیان اینکه، ارتباط بین عدالت و توسعه پایدار به عنوان یکی از دغدغه های جدی مدیران شهری در دوره کنونی مطرح است، عنوان کرد: نحوه تعاملات شهری در تحقق مدیریت شهری و رسیدن به مولفه های توسعه پایدار بسیار مهم حائز اهمیت است و این امر موجب می شود زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی شهر مورد توجه بیشتر قرار گیرد و به تبع آن این زیرساخت ها در شهر تعریف و ایجاد شود.

 اولویت دادن به سرمایه های انسانی توسعه پایدار را محقق می کند

شهردار کرج در ادامه با تاکید بر ضرورت اولویت دادن به سرمایه های انسانی عنوان کرد: این رویکرد زمینه را برای توسعه پایدار فراهم می کند.

ترکاشوند، اظهارداشت: توسعه یافتگی؛ نخستین ویژگی و  لازمه توسعه پایدار است و با ید اذعان داشت، توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تفکر مردم ، نهادهای دولتی و… می باشد.

وی توسعه پایدار را عاملی برای کاهش نابرابری دانست و عنوان کرد: توسعه پایدار به عنوان یک هدف زمانی بوجود می آید که منابع انسانی، فیریکی و طبیعی در دسترس  و به صورت کارامد در جهت رسیدن به اهداف، تخصیص داده شوند.

ترکاشوند تاکید کرد: استفاده از منابع طبیعی به این معنی است که افراط و تفریطی در استفاده از آن صورت نگیرد.

وی اذعان داشت: توسعه پایدار، توسعه ای است که در راستای رفع نیازها قرار دارد و  به این جهت مدیریت شهری کرج بر رسیدن به آن تاکید فراوان دارد و در این راستا نیز برنامه ریزی می کند.

توسعه پایدار شهری بهبود رفاه اجتماعی را رقم می زند

شهردار کرج گفت: توسعه پایدار شهری بهبود رفاه اجتماعی را رقم می زند و در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، فراهم شود.

ترکاشوند افزود: تقویت ساختارهای شهری، توسعه فرهنگی اجتماعی، ایجاد فضای شهری مناسب، تلاش برای افزایش رضایت شهروندی از آیتم های مهمی است که به عنوان الزامات توسعه پایدار معرفی می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*