ترکاشوند: اشراف شهروندان به قوانین، ارزیابی مناسب از عملکرد مدیریت شهری را ممکن می سازد

روتیتر:شهردار کرج گفت: آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات شهری امری بسیار مهم است که ارزیابی منطقی و مناسب از عملکرد مدیریت شهری را از سوی آنها فراهم می آورد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ،علی ترکاشوند  با بیان این مطلب افزود: این آشنایی به ویژه در سازمان شهرداری ها به واسطه میزان بالای ارتباط مردمی با این نهاد، بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به وظایف و رسالت های متعددی که برای شهرداری تعریف شده است، عنوان کرد: به تناسب تعاریف متعددی از این ارگان وجود دارد شهرداری موسسه مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادی، بهداشت شهر و تأمین رفاه و آسایش اهالی شهر تشکیل شده است.

ترکاشوند افزود:  شهرداری همچینن بعنوان زیستگاهی مطلوب برای شهروندان تأسیس شده است که مردم در اداره این امور مستقیما شرکت و دخالت دارند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهروندان ارتباط تنگاتنگی به واسطه انجام امور مختلف خود با شهرداری دارند نیاز است به قوانین و مقررات شهری اشراف داشته باشند.

ترکاشوند، شهروندان را به عنوان مهمترین و کلیدی ترین عناصر مرتبط با ارگان شهرداری خواند و گفت: بر این اساس نیاز است، شهروندان آگاهی و اشراف کاملی به قوانین و مقرارت این نهاد داشته باشند.

وی ادامه داد: آشنایی، درک و پذیرش کامل شهروندان از قوانین شهرداری، ضمن آسانتر کردن ارائه خدمات از سوی شهرداری ها موجب می شود شهروندان تحلیل مناسبی از عملکرد و اهداف این نهاد مدنی داشته باشند.

نقش شهروندان در پیشرفت شهرداری ها

شهردار کرج نقش شهروندان در پیشرفت شهری و عملکرد شهرداری ها را یادآور شد و گفت: بر این اساس لازم است شهروندان با جزئیات قوانین و قواعد شهرداری آشنا باشند.

ترکاشوند بیان کرد: در واقع آشنایی با مقررات شهرداری مسئولین را در انجام تعهدات، رسالت ها و وظایف سازمانی متعهد تر می کند ضمن آنکه به تبع این مهم  بسیاری از اقدامات شهرداری ها به نحو مطلوب تری انجام می شود.

وی با تاکید بر افزایش سطح خدمات دهی به شهروندان از سوی شهرداری به تاثیر گسترش شهر و نوع نگاه کارشناسان و سیاستمداران اجتماعی به کارکرد شهرها اشاره کرد و گفت: دایره  فعالیت ها و اقدامات مدیریت شهری با توجه به این مهم وسیع تر شده است.

ترکاشوند ادامه داد: به تبع این مهم آشنایی مردم با قوانین و مقررات شهرداری ها علاوه بر تمکین شهروندان از قوانین و مقررات، منجر به جاری و ساری شدن پدیده “حقوق شهروندی” می شود.

وی با بیان اینکه شهرداری ها فراخور نحو و روش شکل گیری دارای شخصیت حقوقی هستند و به تناسب آن نیز از استقلال مالی و اداری برخوردارند، گفت: بی شک هر نهاد و ارگانی تحت تاثیر برنامه ها و سیاست های هدفمند در قالب ” قوانین و مقررات سازمانی ” ادامه حیات می دهد، قوانینی که اساس و شالوده چارت سازمانی را رقم می زند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*