مجوز ۴۸ نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد/مهر کرج مجوز گرفت

روتیتر:

در جلسه تاریخ ۱۳/۵/۹۳ هیئت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۴۰ نشریه و ۸ پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت ۲۲ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

همچنین در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات به نشریات، «وطن امروز» به استناد بند ۸  ماده ۶  قانون مطبوعات، «امید جوان» به استناد بند ۸ ماده ۶  قانون مطبوعات، «کیهان» به استناد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات تذکر داده شد هم چنین موضوع کاریکاتور مندرج در روزنامه آرمان امروز مورخ ۴/۵/۹۳ مطرح گردید و هیات نظارت بر مطبوعات ضمن توجه به توضیحات مدیر مسوول نشریه، توضیحات ارایه شده را کافی ندانسته و این روزنامه را به دلیل درج کاریکاتوری که شائبه توهین به مقاومت مردم فلسطین را دارد مستحق تذکر دانست.

 

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

۱

International Journal Of Infection

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

شریفی مقدم مود – بتول

سراسری

فصلنامه

۲

Zahedan Dental Research Journal

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

محمدی – عباس

سراسری

فصلنامه

۳

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار دایره

راحمی – محمدنعیم

راحمی – محمدنعیم

­­­­­­­­­­_________

_________

۴

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بیان روز

مرادی – علی صفر

مرادی – علی صفر

_________

_________

۵

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بیرجند رسا

نوفرستی – محسن

نوفرستی – محسن

_________

_________

۶

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ذره بین

عطائی نژاد – نجمه

عطائی نژاد – نجمه

_________

_________

۷

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شبنم

مرادی – احسان

مرادی – احسان

_________

_________

۸

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کیا

موسوی کیاسری – سیدحسن

موسوی کیاسری – سیدحسن

_________

_________

۹

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مهر کرج

معماریان – انسیه

معماریان – انسیه

_________

_________

۱۰

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مهر گیلان

قاضی ویشکائی – طاهره

قاضی ویشکائی – طاهره

_________

_________

۱۱

ترجمه

هاشمی گسک – محمدرضا

هاشمی گسک – محمدرضا

سراسری

فصلنامه

۱۲

Jundishapur Journal Of Oncology

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

طلائی زاده – عبدالحسن

سراسری

دو سالنامه

۱۳

توسعه آموزش جندی شاپور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور

اولی پور – علیرضا

سراسری

دو فصلنامه

۱۴

علم سنجی کاسپین

دانشگاه علوم پزشکی بابل

مطلب نژاد – مینا

سراسری

دو فصلنامه

۱۵

علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

دانشگاه فردوسی مشهد

نیازمند – حمید

سراسری

دو فصلنامه

۱۶

مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای

دانشگاه شهید جمران اهواز

زرگر شوشتری – مرتضی

سراسری

دو فصلنامه

۱۷

معماری سکونت گاههای ایران

موسسه آموزش عالی غیردولیتی – غیرانتفاعی دیلمان

چرختاب مقدم – شاهین

سراسری

دو فصلنامه

۱۸

پیچک

صفرخانلو – مهران

صفرخانلو – مهران

قزوین

دو ماه یکبار

۱۹

مجله اقتصادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

محمدی – شاپور

سراسری

دو ماه یکبار

۲۰

ولایت طارمین

باقری بروج – معصومه

باقری بروج – معصومه

قزوین

دو هفته نامه

۲۱

Advances In Nanocomposite Research

دانشگاه سمنان

تجلی – محمد

سراسری

فصلنامه

۲۲

International Journal Of Recycling Organic Waste In Agriculture

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

نجفی – پیام

سراسری

فصلنامه

۲۳

Iranian Journal Of Plant Physiology

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

فرزامی سپهر – مژگان

سراسری

فصلنامه

۲۴

Scientific Journal Of Agronomy&Plant Breeding

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات خوزستان

لک – شهرام

سراسری

فصلنامه

۲۵

بهبد

اسلامی روشتی – سیدحسین

صرامی – تندیس

البرز

فصلنامه

۲۶

پژوهش های اجتماعی و فرهنگی

دانشگاه شهید باهنر

امیرکافی – مهدی

سراسری

فصلنامه

۲۷

پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

محمدزاده – علی

سراسری

فصلنامه

۲۸

پژوهش و برنامه ریزی روستایی

دانشگاه فردوسی مشهد

شایان – حمید

سراسری

فصلنامه

۲۹

تحقیقات نوین بیماریهای گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی -واحد مرودشت

موسوی – سیدمحمدرضا

سراسری

فصلنامه

۳۰

جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای

دانشگاه سیستان و بلوچستان

ابراهیم زاده – عیسی

سراسری

فصلنامه

۳۱

جغرافیای کاربردی و توسعه پایدار

دانشگاه بیرجند

میکانیکی – جواد

سراسری

فصلنامه

۳۲

چشم انداز زاگرس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

شیخ الاسلامی – علیرضا

سراسری

فصلنامه

۳۳

روان سنجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

گنجی – حمزه

سراسری

فصلنامه

۳۴

ژئومورفولوژی کاربردی ایران

دانشگاه حکیم سبزواری

بهرامی – شهرام

سراسری

فصلنامه

۳۵

کارشناسان رسمی

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه-هیات مدیره کارشناسان منطقه ۴ کشور

غفوریان حیدری – سیدایمان

(منطقه ای)

خراسان جنوبی خراسان رضوی  خراسان شمالی

فصلنامه

۳۶

مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صالح زاده – کریم

سراسری

فصلنامه

۳۷

مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

جوادی مال آباد – سیدمحمد

سراسری

فصلنامه

۳۸

مطالعات آینده پژوهی راهبردی

میرزائی – یوسف

میرزائی – یوسف

سراسری

فصلنامه

۳۹

میکروبیولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تاج آبادی ابراهیمی – مریم

سراسری

فصلنامه

۴۰

نسیم تندرستی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

محمودی – قهرمان

سراسری

فصلنامه

۴۱

بادبان

حشمتی – امیر

حشمتی – امیر

کرمانشاه

ماهنامه

۴۲

پیرسیک

قره غانی – مالک

قره غانی – مالک

بهبهان

(محلی خوزستان)

ماهنامه

۴۳

کارا

سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران

کوهکن موخر – میثم

ساری

(محلی مازندران)

ماهنامه

۴۴

مجله پزشکی رضوی

موسسه بیمارستان رضوی

عبدالحسینی – سعید

سراسری

ماهنامه

۴۵

نون نقد

بالائی – طاهره

بالایی – طاهره

سراسری

ماهنامه

۴۶

نیارش البرز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

حاجی قاسمی – مهدی

البرز

ماهنامه

۴۷

پایتخت کهن

عباس فشکی – فریبا

عباس فشکی – فریبا

سراسری

هفته نامه

۴۸

نی ریزان فارس

شعبانپور – غلامرضا

شعبانپور – غلامرضا

(منطقه ای)

فارس , کرمان

هفته نامه

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*