حجاب مقدمه موفقیت در اجتماع

روتیتر:مشاور رسانه ای شهردار کرج، پوشش را جزیی از هنجارهای بشر از بدو خلقت ارزیابی کرد و بیان داشت: تحقیقات نشان داده حجاب و رعایت هنجارهای مرتبط با آن، همواره مقدمات موفقیت یک فرد را متناسب با شیوه و سیاق پوشش در آن جامعه، رقم زده است.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر،احمد خیری ، با تاکید بر اهمیت مسئله پوشش میان انسان ها و مجموع بشر، اظهار داشت: حجاب همان پوشش است که وجهه مذهبی و اعتقادی گرفته و با اهداف بلند و متعدد فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی به آن نگریسته شده است.

خیری با بیان اینکه، پوشش از ابتدای خلقت با آدمی بوده و روند تغییر آن متناسب با شرایط فصلی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن پیوسته در حال تغییر است، خاطرنشان کرد: جسم انسان به دلیل ضعفی که در مقابل طبیعت بر آن غالب است، همواره نیازمند به کارگیری پوششی بوده تا او را از گزند آسیب های مختلف دور بدارد.

وی اضافه کرد: این پوشش حتی در ابعاد مختلف زندگی انسان نیز نفوذ کرده و سبب ایجاد سقف و سبک های مختلف معماری شده است.

این کارشناس مدیریت فرهنگی،حجاب و پوشش را همچنین در علم و عرفان مشهود دانست و بیان کرد: عالمان و عارفان می کوشیدند علم و اسرار خود را از دست نامحرمان و قرار گرفتن در اختیار نااهلان دور نگه داشته و بپوشانند.

خیری گفت: امروزه پوشش با توجه به تنوع و تکثر در همه حوزه ها و در اثر تحولات اجتماعی، بسیار متنوع و گوناگون شده؛ این در حالی است که نوع حجاب و پوشش در ارتباط مستقیمی با زیبایی قرار دارد و بسیاری از عناصر زیبایی در کامل بودن حجاب و رعایت هنجارهای مربوط به آن نهفته شده است.

این مدرس مهارت های زندگی با ارائه آماری در خصوص نقش پوشش در موفقیت مذاکره گفت: امروزه در بحث ارتباطات اجتماعی و فنون مذاکره کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که در یک مذاکره موفق ۵۵ درصد از موفقیت را وضعیت ظاهری فرد رقم می زند. نحوه بیان و صحبت ۳۸ درصد موفقیت را تضمین کرده و اصل موضوع تنها ۷ درصد از میزان موفقیت را به خود اختصاص می دهد. این آمار بیانگر این نکته است که تا چه اندازه نحوه پوشش و ظاهر ما می تواند بر تحمیل نظرات، دیدگاه ها و خواسته های مان اثرگذار باشد.

به گفته خیری، تجربه بشری نشان داده، افراد محجوب آسیب های کمتری را در زندگی متحمل شده و زندگی بهتری داشته اند.

وی تاکید کرد: حجاب صرفا یک مسئله دینی و ایمانی نیست که مبحثی کاملا عقلانی و کارشناسی است که می تواند ما را در رسیدن به اهداف اجتماعی مان هم یاری رساند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*