مدیریت شورای چهارم در دست چه کسانی است سهم خواهان یا با تجربه ها/ مردم از اعضای موجه پاسخ می خواهند

روتیتر: انتخاب شهردار کرج به یکی از مهم ترین تحولات حال حاضر استان البرز بدل گشته است به نحوی که همگان در باره این مهمترین اتفاق کلانشهر کرج صحبت و تحلیل و از آن مهمتر نقد می کنند.

طی چند هفته  اخیر تحرکات برخی از اعضای بی تجربه بریا ایجاد زمینه برکناری آقازاده شهردار قاطع کرج به شدت افزایش یافته است تا این افراد علاوه بر ایجاد بی ثباتی در مدیریت شهری بتوانند مدیریت شهرداری را ب سرپرستی کم تجربه بدهند و از این طریق به خواسته های خود پیرامون انتصایات و پروژه های نیمه کاره و یا آینده دست یابند.

این اعضای کم تجربه که رفتارها و نوع عملکرد آنها در اصرار به ایجاد بی ثباتی در شهرداری کرج تداعی کننده تلاش برای سهم خواهی از آقازاده و یا ب روی کار آوردن سرپرست و شهردار مورد نظر خود است ، به نوعی در تقابل با افراد با تجربه و صاحب نظر قرار گرفته اند و در تلاش هستند تا آنها را منحرف و استقلال رای آنها را سلب کنند و آنها را مجبور به اظاعت از خود کنند تا در مرحله اول آقازاده را رکنار و در مرحله دوم سرپرست مورد نظر و در مرحله سوم انتصابات رابطه ای و در مرحله آخر امیر را به عنوان شهردار برگزینند تا سناریوی خود کامل شود .

در این میان اما برخی از اعضای با تجربه و با سابقه و موجه در سناریوی از پیش تعیین شده این اعضا گرفتار شده و آب بر آسیاب سم خواهان و زیاده خواهان می ریزند که این امر موجب نارضایتی مردم و ایجاد زمینه برای شهردار شدن امیر و به بن بست رسیدن دوباره شهرداری و شورای شهر همچون ابتدای شورای سوم شده و می شود .

گرچه در ظاهر ممکن ایت زیاده خواهان این اعضای موجه شورای شهر کرج را با وعده های دروغین و تطمیع کننده مجاب به برکناری آقازاده سازند و فرد ورد نظر آنها به عنوان سرپرست انتخاب شود اما هدف زیاده خواهان و سهم خواهان کسب مناصب شهرداری و انتخاب امیر و یا یک مدیر ضعیف به عنوان شهردار کرج است تا بتوانند به خواسته های خود دست یابند و در این میان بی تردید اعضای موجه را به تنها بی نصیب در این تقسیم پست ها رها می  کنند بلکه آنها را در برابر مردم قرار می دهند تا مردم آنها را مسببان و عاملان اصلی بی ثباتی در شهرداری کرج بدانند و از آنها پاسخ بخواهند .

چرا که مردم اعضای موجه و با سابقه تر را بیشتر مسوول و پاسخگو می دانند افردی که سوابق مدیر کلی ف  تحصیلاتی و مدیریت ارشد شهرداری را دارند بیشتر در مضان اتهام قرار می گیرند و در این بین برنده اصلی کسانی نیستند جزء برخی از افراد کم تجربه ، ریا کار ، سهم خواه و زیاده خواه که تنها از طریق استفاده از اختلافات گذشته آقازاده با برخی از اعضای شورای شهر نهایت استفاده را می خواهند ببرند و در گام اول زمینه برکناری وی را فراهم سازند.

اما در این میان مردم اعضای با سابقه و با تجربه تر را پاسخگو و مقصر اصلی می دانند و بی تردید در صورت وقوع این بی ثباتی آنها هستند که وجهه خود را در بین مردم از دست می دهند و مورد خشم و انزجار مردم کرج قرار می گیرند. چه مردم به حق انتظار دارند تا این اعضای با سابقه و موجه مدیریت شورای شهر را در تصمیمات مهمی همچون انتخاب شهردار به دست بگیرندو مانع از سم خواهی های بیش از حد و و مشمئز کننده این زیاده خواهان شوند .

از سوی دیگر اعضای با سابقه  شورای جهارم شهر کرج می بایست در انتخاب شهردار بدون قید و شرط نظر مردم و نخبگان و دلسوزان و معتمدان و بزرگان شهر را در نظر بگیرند و از این تفکر غلط که نیازی به مشورت ندارند فاصله بگیرند چراکه و امرهم شورا بینهم . در این میان اعضای با سابقه نباید اختیار و عنان استقلال و رای خود را به دست چند نفر کینه توز ، عقده گشا و سهم خواه بدهند و راه خود را از آنها جدا سازند البته نه با رای به آقازاده بلکه با رای به تثبیت مدیریت شهری و اگر شهردار هر کس دیگری جز آقازاده با این عملکرد بود ، باز هم مردم و نخبگان از اعضای شورای شهر می خواستند که رای به تثبیت مدیریت شهری بدهند.

سهم خواهان در نظر دارند تا با ایجاد بی ثباتی رد شهرداری و انتخاب سرپرست علاوه بر تخریب وجهه اعضای  با سابقه ها برای خارج ساختن آنها از میدان رقابت درشورا و جامعه عملا آنها را از جامعه حذف ریال رفقا و مدیران خود را منصوب و زمینه رشد قارچگونه …. گونه امیر را فراهم کنند تا راه او ب ه مجلس باز شود.

حتی اگر گزینه زیاده خواهان امیر م نباشد دون شان اعضای با سابقه و موجه شورای شهر کرج است که همراه و همگام عقده گشایی ها ، سهم خواهی ها و زیاده خواهی های نوچه های امیر شوند.

تنها راه خروج شورا از دست سهم خواهان مدیریت و ایفای نقش بزرگی اعضای با سابقه و موجه شورای چهارم است تا شهر وارد دوران بحران مدیریتی و روی کارآمدن مدیران کوتاه قد و سهم خواه و عقده گشا نشود. مردم از شما اعضای با سابقه توضیح می خواهند . لطفا موجه ها توضیح بدهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*