تلاش پس مانده های رسانه ای جریانات رانت خوار و فتنه دیروز برای دفاع از مفسدان اقتصادی ،یقه چاکان پرچم اصولگرایی امروز

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*