رضاپور مطرح کرد: بخش خصوصی اهرمی برای افزایش توسعه شهری

روتیتر:معاون اداری مالی شهرداری کرج، توسعه شهری را مهم ارزیابی کرد و با تاکید بر فراهم آوردن زمینه های آبادانی و توسعه منطقی شهر گفت: بخش خصوصی اهرمی برای فراهم آوردن ملزومات توسعه شهر است.

به گزارش روتیتر:محمدرضا رضاپور ، برنامه ریزی شهری را مبحثی مهم و اولویت دار برای مدیریت شهری خواند و افزود: این مهم جزء  اصلی ترین بخش مطالعات توسعه شهری است.
وی، داشتن تعریفی مناسب و کارآمد برای دستیابی به ابزارهای توسعه شهری را ضروری دانست و گفت: توسعه هماهنگ و یکپارچه در جامعه شهری زمانی محقق می شود که در کنار داشتن تعریفی از ابزارهای مناسب و کارآمد برای تحقق این مهم نسبت به  یک برنامه ریزی مدون که حاصل تعامل همه مسئولین است، اقدام شود.
این مسئول با تاکید بر ضرروت دستیابی به توسعه پایدار با بیان اینکه، این مهم از جمله مفاهیمی است که در دهه اخیر موضوع بسیاری از مطالعات در حوزه های گوناگون  قرار گرفته است، گفت: بر این اساس نیاز است مدیریت شهری به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی، اهرم های اساسی توسعه پایدار را در طراحی و تبیین خطی مشی راهبردی لحاظ کند.
رضاپور تاکید کرد: این امر به ویژه در توسعه شهری نمود ویژه ای خواهد داشت.
لزوم تدوین برنامه جامع ساماندهی موضوع اقتصاد شهری

معاون اداری مالی شهرداری کرج بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای ساماندهی اقتصاد شهری تاکید کرد و گفت:  این مهم جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و نقل و سایر خدمات شهری در اولویت برنامه ریزی های شهری قرار می گیرد.
وی اظهارداشت: توسعه‌ پایدار زمانی شکل می گیرد و پایدار نیز خواهد ماند که در طول زمان و بادوام باشد.
رضاپور، وجود طرح جامع و استراتژیک توسعه شهری را یادآور شد و گفت: این طرح باعث می‌شود، ضمن آنکه، چشم‌انداز آینده شهر جهت حرکت توسعه شهری مشخص می شود، فعالیت‌ها و اقدامات به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری مطلوب طراحی شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*