توسل برخی ها” به آقای “باجناق” برای نزدیک شدن به دکتر روحانی

روتیتر، سید محمد میرحبیبی:  برخی ها بعد از عدم توفیق دکتر قالیباف در انتخابات در صدد هستند به حلقه اصلی و انتصابات دکتر روحانی نزدیک  شوند  تا از این طریق بتواند در دولت تدبیر و امید  منصبی اخذ نماید .

برخی ها که عامل تخریب دکتر روحانی در استان البرز که به همراه رفقایش به جای تبلیغ برای دکتر قالیباف بیشتر در صدد تخریب دکتر روحانی برآمده بودند طی چند سال اخیر چندین بار و در برهه های زمانی متعدد گرایش های سیاسی متعددی داشته است و از همین حیث  جای تامل و بررسی دارد.

چه این فرد که در حال حاضر به همراه سرپرست یکی از فرمانداری ها رفت و آمد های بسیاری در ستاد دکتر روحانی داشته ودارند در انتخابات سال ۸۸ یکی از مهره های اصلی دکتر احمدی نژاد در استان البرز در بحث تبلیغات به شمار می رود .

این افراد  که یکی از عوامل سوء مدیریت  در شهرداری کرج به شمار می روند ، پس از افزایش احتمال عدم پیروزی جریان و همفکران احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به ستاد قالیباف رفت ندو نه تنها تبلیغ کرد که دکتر روحانی را  تضعیف کردند .چه هیچگاه گمان نمی کرد ند که دکتر قالیباف رای نیاورد و در انتخابات پیروز میدان دکتر روحانی باشد.

حلقه اصلی دکتر روحانی اما با شناخت کامل و دقیق پیشینه و گرایش های سیاسی و تخریب های انجام شده توسط  برخی از افراد در کرج و البرز  به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد تا این افراد در دولت یازدهم  پست بگیرند .

از سوی دیگر  برخی  از این افراد از  عوامل اصلی پرونده سازی برای مهندس فرهادی استاندار سابق البرز به شمار می رود که در راه برکنار کردن استاندار البرز از هیچ اقدامی دریغ نکردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*