ترکاشوند: استفاده از ” توان بخش خصوصی ” اولویت اجرای طرحهای قطار شهری است

روتیتر:شهردارکرج گفت: سیاست اجرایی واولویت اول شهرداری در تکمیل و راه اندازی خطوط مترو،استفاده از توان و پتانسیل بخش خصوصی است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیل روتیتر ،لی ترکاشوند عصر امروز در نشست مشترک معاون وزیر کشور و مدیران شهرداری کرج بابیان این مطلب افزود: رسیدن به مولفه ها وراهکارهای جذب توانمندیهای بخش خصوصی عامل مهمی است که شهرداری برای تحقق آن به جد تلاش میکند.
وی دربخش دیگری ازسخنان خودبا اشاره به تاکید شورای شهر کرج مبنی بر راه اندازی خطوط مترو،عنوان کرد: تکمیل خطوط قطارشهری درگروتلاش مضاعف مدیران است.
درحال حاضرشش خط مصوب داریم که درخصوص انجام مطالعات واجرای پروژههای مرتبط بااین خطوط،اقدامات خوبی با توجه به قانون صورت گرفته است.
ترکاشوند گفت: برحسب قانون وبه منظورپیشبرد اهداف دیده شده درسیاستهای اجرایی برنامه های قطارشهری،مقررشد نیمی ازمنابع مالی  ازسوی دولت ونیمی نیزتوسط شهرداری،تامین شود.
وی با اشاره به تدابیرویژه استانداردرخصوص تحقق اهداف وبرنامه های مرتبط باقطارشهری،اظهارداشت: شهرداری کرج متناسب با درآمدها وامکانات مالی همچنین با درنظرداشتن آورده های مالی دولت آماده انجام اقدامات لازم درخصوص راه اندازی خطوط متروی کرج است.
وی گفت: شهرداری با توجه به میزان توانمندی،ظرفیت وپتاسیلهای موجود دربخش راه اندازی خطوط قطارشهری اقدام میکند که دراین زمینه حمایتهای دولت نقش بسزایی درکاهش زمان راه اندازی این خطوط ایفا میکند.
ترکاشوند بابیان اینکه،طبق آخرین آمار سرشماری،جمعیت کرج یک میلیون و ۷۰۰ هزارنفراست،گفت: باتوجه به این آمار،رشد جمعیت  ۴٫۲ درصد بوده است.
وی در ادامه،عامل رشد جمعیت درکرج رامهاجرت خواند وافزود: درحال حاضر رشدجمعیت کرج حدود دوالی سه درصد میباشدکه به این موضوع میتوان به عنوان فرصت و یا تهدید نگاه کرد.
شهردارکرج با اشاره به بررسی موضوع بودجه ومتمم بودجه سال ۹۲ شهرداری ط یهفته آتی درشورا ی اسلامی شهرکرج، بیان کرد:  درسال ۹۲ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوجه به شهرداری تخصیص یافت که ازاین میزان ۳۰۰ میلیارد بودجه جاری و ۶۰۰ میلیارد بودجه عمرانی بوده است.
ترکاشوند اضافه کرد: همچنین بیش از یکصدمیلیارد تومان ازاین میزان بودجه تهاتری و غیر نقدی بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*