ممنوعیت استخدام و انتصاب فقط برای جوانان متخصص بدون پول و پارتی البرز است نه آقازاده ها/ استاندار البرز ده ها نفر را غیر قانونی جذب و منصوب کرده است

روتیتر: با انتصاب های غیر قانونی استاندار البرز مشخص شد که قانون منع جذب نیروهای جوان و متخصص فقط برای افراد بدون پول و پارتنی است که هیچ لابی سایسی و اجرایی ندارند و تنها به توان و تعهد خود می بالند اکما گویی این تعهد و تخصص در هیچکجا در البرز نه خریداری دارد و نه حامی .

چه مهندس طاهری استاندار البرز طی چند ماه اخیر اقدام به جذب و انتصاب ده ها نقپفر از دوستان و اعضای خانواده خود کرده است و در سمت ها و پست های مهمی همچون معاونت و مدیر کلی استانداری منصوب کرده است این در حالی است که هزاران نفر جوان متخصص و متعهدالبرزی سال هایست در انتظار صدور مجوز جذب در ادارات دولت به سر می برند اما ظاهرا این تنها اقنونی است برای افراد بی پارتی و بی پول .

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*