راه و شهرسازی در دوراهی نوروزی یا میروکیلی؛ اولی توانمند غیر بومی دومی دوست سریزدی

روتیتر: دو گزینه برای اداره کل راه و شهرسازی مطرح  و جدی شده است که هر کدام دارای نقاط ضعف و قوتی هستند . همانطور که در مقالات گذشته نیز بر آن تکیه شده بود در انتخاب مدیران ارشد استان ها در شرایطی انتصاب مدیران غیر بومی توصیه می شود که توانمندی آنها  بسیار برتر و شاخص تر از قابلیت های نیروهای بومی و در عین حال دارای کارنامه مثبت و قوی و بدون رابطه خانوادگی با سایر مسوولان ارشد استان باشند . در غیر این صورت بی تردید ابقاء مدیران سابق و یا استفاده از نیروهای بومی غیر قابل اغماز و بایسته است.

در انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز اما موضوعات و مسایلی وجود دارد که بی تردید اطلاع آن توسط مسوولان امر بویژه مقامات ارشد وزارتخانه راه و شهرسازی می تواند افق روشنی را در این انتصاب برای وزیر محترم ایجاد کند.

هرچند در انتصاب های استانداری البرز توسط طاهری استاندار البرز هیچکدام از این شروط اجرایی نشد و برخی از معاونان نا کارآمد جایشان را به افراد بی تجربه ، غیر متخصص ، نا آشنا در روندی خارج از قانون دادند که بی تردید می بایست مورد بازبینی قرار گیرد.

در انتخاب مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز  وزیر محترم راه و شهرسازی در دوراهی انتخاب مهندس نوروزی و مهندس میروکیلی قرار گرفته است .مهندس نوروزی فردی توانمند و با سابقه مرتبط است که سابقه معاونت عمرانی استانداری یزد و مدیرکل شهرسازی استان فارس را در کارنامه خود دارد .

در سوی دیگر مهندس میروکیلی نیز فردی متخصص است گرچه توانمندی او شاید مانند نوروزی مرتبط با راه و شهرسازی همچون نوروزی نباشد اما او فردی بومی و آشنا به کرج است . اما در انتصاب او یک امای مهم وجود دارد که بی تردید وزیر محترم راه و شهرسازی  می بایست  در تشخیص آن توجه ویژه ای داشته باشد و بدون رودربایستی حتی در صورت لزوم در لحظات پایانی نیز در تصمیم خود تجدید نظر کند.

هر چند در انتخاب مدیران کل اولویت با نیروهای بومی است اما راه و شهرسازی استان البرز دارای مشکلات و پیچیدگی های خاص خود است که قرار گرفتن در سمت راس آن نیاز به تجربه متجانس دارد و از سوی دیگر در این سمت می بایست مدیر کل از هرگونه رابطه دوستی که سبب ایجاد رودربایستی ها و تعرفات دیپلماتیک و اداری شود با مسوولان ارشد استان مبرا باشد چه وجود این روابط می تواند در ادامه مسیر موجب بروز مشکلات عدیده و حتی رانت های بسیار و بی بدیلی شود .

در این میان مهندس میروکیلی دارای رابطه بسیار نزدیک و صمیمی با سریزدی است که سرپرست معاون عمرانی استانداری البرز هفته ها است به صورت جدی به دنبال انتصاب میروکیلی به عنوان مدیر کل راه و شهرسازی است به نحوی که مهندس سریزدی یکی از افرادی است که بیشترین تلاش را برای انتصاب وی به عنوان مدیر کل شهرسازی و راه استان البرز می کند و همین امر لزوم تجدید نظر وزیر محترم راه و شهرسازی را در این انتصاب بیش از پیش ضروری ساخته است.

این رابطه با توجه به مشکلاتی که مهندس سریزدی چه در بخش انتصاب و چه در خصوص سوابق و تایید صلاحیت دارد بی تردید می تواند در صورت تداوم ضربه های بسیاری را بر بدنه و پیکر سوابق میروکیلی و پیشبرد اهداف راه و شهرسازی استان البرز که نیاز به مدیری توانمند ، متحصص ، مسلط و کارآزموده و در عین حال با سلامت و با صلابت دارد ، ایجاد کند .

رابطه بسیار نزدیک  میروکیلی با مهندس سریزدی با توجه به اینکه هر دو در مناصب مهم و مرتبطی با تغییر کاربری اراضی و پروژه های میلیاردی قرار دارند می تواند سبب ایجاد شایبه هایی شود که می بایست این رابطه نزدیک قبل از انتصاب میروکیلی به عنوان مدیر کل تعیین و تکلیف شود که امری تقریبا غیر ممکن است چون روابط این افراد نا گسستنی است و در این شرایط منطقی ترین راه تجدید نظر در انتصاب میروکیلی است.

تلاش بی حد و اندازه سریزدی برای انتصاب میروکیلی بهترین مدعای نا گسستنی بودن و نزدیک بودن رابطه این دو مدیر به شمار می رود .

مهندس سریزدی در حال حاضر رییس کمیسیون ماده ۵ یعنی کمیسیون تصویب کننده تغییر کاربری ها ی میلیاردی و  طرح های جامع ، هادی و تفضیلی و سایر برنامه های استان است و مدیرکل راه و شهرسازی دبیر کمیسیون ماده ۵ می باشد و بر همین اساس انتصاب فردی که با سرپرست فعلی معاونت عمرانی استانداری البرز هماهنگ و دوستی شفیق باشد بی تردید مانع از پیشبرد اهداف متعالی این حوزه خواهد شد.

در این شرایط به نظر می رسد که وزیر محترم راه و شهرسازی می بایست با انتصاب مدیری غیر از میروکیلی و یا حتی مهندس نوروزی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی چندین گام حوزه های توسعه ای و عمرانی البرز را به پیش براند و توقف این بخش گسترده و مهم در ایستگاه رفاقت ها و دوستی های صرفا رابطه مند و ناگسستنی جلوگیری کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*