مرگ تدبیر ،امید و اعتدال در البرز؛افراداتوبوسی ،بی تجربه ، نا کارآمد و رد صلاحیت شده جایگزین مدیران بومی متخصص وشایسته شدند

هدف از انتقاد استفاده ازنیروهای بومی متخصص و اصلاح انتصابات خانوادگی،ناشایسته سالارو ناکارآمد است /هدف تخریب استاندار نیست

روتیتر، سید محمد میر حبیبی :همواره در موضوع انتقاد ها بویژه انتقاد های رسانه ای برخی ها در صدد هستند تا برای کاهش ضریب تاثیر گذاری آنها برچسب تخریب بر آن بزنند . اما همان قانونی که به استاندار اختیار عزل و نصب داده  همان قانون به رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی حق انتقاد و نقد عملکرد چه در حوزه انتصابی و چه در بخش عملکردی را اعطا کرده و از آن مهمتر  انتقاد وظیفه قانونی و غیر قابل اغماز رسانه های واقعی است .

انحراف از مسیر رهبری ، دولت تدبیر و امید و اعتدال و خواسته به حق مردم

اگر چه قانون حق انتصاب را به استانداران داده اما  شایسته سالاری ، اخذ نظر نمایندگان ،علما ، نخبگان و دلسوزان و مردم را شرط لازم آن برشمرده است . جدایی مسوولان ارشد اجرایی از جلب نظر این اقشار جامعه چیزی جز ضربه زدن به مدیران متخصص ،شایسته ، با تجربه و کارآمد را به دنبال نخواهد داشت و موجبات و زمینه نا امیدی ، بی تدبیری و خروج از دایره اعتدال را به همراه خواهد داشت.

همان قانونی که عده ای در صدد هستند تابه هر شکل ممکن سپری دفاعی و پوششی قانونی برای انتصاب های سرشار از انتقاد و لازم الاصلاح  استاندار البرز مهندس طاهری بسازند و از آنها دفاع کنند، برای رسانه ها وظیفه خطیر انتقاد در برابر تضییع حقوق فرزندان و مدیران توانا ،کارآمد ، نخبه ، با سابقه و ولایی استان البرز را  تعریف کرده است و چون وظیفه از حق با اهمیت تر و لازم الاجرا تر است رسانه ها و دلسوزان نیز می بایست دقیق تر و جدی تر این انتقاد ها را منشور رفتاری و عملکردی خود قرار دهند و توجیه تخریب خطاب کردن نانتقاد ها حاصلی جز انحراف استاندار از مسیر رهبری ، دولت تدبیر و امید و اعتدال و خواسته به حق مردم را به دنبال نخواهدداشت .

در این ارتباط نیز عزیز اکبریان تا کید کرد که انحراف احمدی نژاد هم از اصرار برای یک انتصاب که آنهم مشایی بود شروع شد و به همین نیز می گویند انحراف.

چرا که  همه گمان می کردند که استاندار البرز با توجه به منویات و تا کیدات مقام معظم رهبری مبنی بر شایسته سالاری مدیران ، مشی دولت و تاکیدات رییس جمهوری مبنی بر پرهیز از انتصاب های خانوادگی ، نا شایسته و هشدار های  آیت الله کازرونی مبنی بر عدم انتصاب مدیران اتوبوسی و مهاجر از خارج از استان و  توصیه های وزیر کشور در رابطه با انتصاب شایسته ترین افراد بومی در سمت ها و پست های مختلف و وعده های وزیر کشور در روز رای اعتماد مبنی بر لزوم اخذ نظر نمایندگان برای انتصاب استانداران و مدیران استان و … از انتصاب افراد اتوبوسی و مهاجر ، نا آشنا به کرج ، بی تجربه ، بی تخصص ، خانوادگی و انتصاب برخی از افراد رد صلاحیت شده و نا کارآمد خود داری کند اما مهندس طاهری آنچه را انجام داد که تا کنون هیچ استاندرای اقدام به آن نکرده بود و بومی های شایسته را در پای انتصاب اعضای خانواده و دوستانش ذبح کرد

مرگ امید ، تدبیر و اعتدال در البرز بواسطه انتصاب های استاندار

قربانی کردن مدیران بومی متخصص ، کارآمد ،توانمند ، با تجربه و موفق بر سر انتصاب دوستان مهاجر، اعضای خانواده و برخی افراد رد صلاحیت شده و  مسئله دار سبب شده است تا تدبیر ، امید و اعتدال در البرز در حوزه عزل و نصب ها بوی مرگ بگیرد . چه مدیران بومی لایق ، باتجربه ، متخصص و کارآمد جایشان را به بی تجربه ترین افراد نا کارآمد ، اعضای خانواده استاندار البرز و برخی افراد مسئله دار داده اند.

قانون برای مردم و نخبگان آنها حق حضور در عرصه های بروز خدمت و توانایی را در نظر گرفته است و کسانی که مسیر را برای ورود نیروها و مدیران بومی توانمند می بندند و به بن بست می کشانند خواسته یا نا خواسته آب بر آسیاب مافیایی می ریزند که کرج پس از سال های اویل دهه ۸۰ از آن رهایی یافته بود .

مهندس طاهری استاندار تازه منصوب شده البرز در اوایل انتصاب مورد حمایت اکثر اقشار جامعه قرار گرفت اما افزایش اخبار رسمی و غیر رسمی انتصاب برخی مدیران نا کارآمد ، بی تجربه ، نا شایسته و مسئله دار و از آن مهمتر انتصاب چند تن از اعضای خانواده که سابقه ، تجربه ، تحصیلات و توانایی لازم را به هیچ عنوان ندارند انتقاد ها را برانگیخت .

جایگزینی مدیران بومی ، متخصص، سالم ، با تجربه و شایسته با افراد مهاجر ، بی تجربه ، نا کارآمد ، رد صلاحیت شده و اعضای خانواده استاندار البرز بی تردید مرگ امید ، تدبیر و اعتدال را در همین  ابتدای فعالیت استاندار البرز در حوزه انتصاب ها فراهم آورده است و می بایست به سرعت و بدون فوت وقت مورد بازبینی قرار گیرد. گرچه تدبیر و امید دولت اعتدال دکتر حسن روحانی بیش از این است که با این اقدامات استاندار البرز در این استان خدشه دار شود اما انتظار مردم البر و نخبگان و دلسوزان از دولت یزدهم این است که با تدبیر خود امید انتصابات نا شایسته و خارج از اعتدال و امید استاندار البرز را اصلاح و رویه  مهندس طاهری را تغییر اصای بخشد و مانع از فعالیت افراد رد صلاحیت شده ، بی تجربه ، نا کارآمد و غی متخص و آزمون و خطای این افراد در البرز  شود.

جایگزینی نا کارآمد ها ی اتوبوسی با مدیران بومی کارآمد و توانمند و سالم

شرایط معاونت های استانداری البرز کمی متفاوت تر از استانداراست . هرچه استاندار نا آشنا به جغرافیا و مختصات و ویژگی های استان البرز باشد باید معاونت های وی کاملا به امور استان آشنا ، مسلط و مشکلات ، فرصت ها و تهدید های آنرا بشناسند تا نا آشنایی استاندار البرز را پوشش دهند و مانع از توقف و عقب رفت و خروج مسیر استانداری البرز از راه آبادانی  ، توسعه همه جانبه استان شوند.

اما استاندار البرز بدون توجه به این مهم به رغم نا آشنایی کامل خود با استان البرز و ویژگی های خاص آن تمامی معاونت های خود را در چارچوب ناکارآمدی و نا آشنایی و نا شایستگی  و مهاجر بودن ( از نظر تجربه لندوزی در استان )منصوب کرده است.

گرچه برخی از معاونان و مدیران استانداری و استان البرز همواره مورد نقد همگان بودند و تغییر و برکناری آنها خواسته مردم و نخبگان و دلسوزان بود ، اما این به آن معنی نبود که مهندس طاهری هر آنچه خود شخصا بدون مشورت و در نظر گرفتن خواسته های مردم و نخبگان و نمایندگان و دلسوزان و علما تشخیص می دهد درست است و می تواند بدون نظر دلسوزان و آگاهان اقدام به برکناری بی قاعده و دلیل تمامی معاونان و بسیاری از مدیران کل کند و افراد بسیار ضعیف تر از آنها را در چارچوبی فرا قانونی منصوب نماید.

استاندار نه حق دارد و نه قانون این اجازه را به او داده و نه مشی و روش دولت تدبیر و امید این اختیار را به او داده که بدون اطلاع از کارنامه ، سابقه ، توانمندی و بدون شناخت از توانمندی افراد فقط اقدام به برکناری آنها کند و به اصطلاح مدیران بومی را در ابتدای آغاز به کار استانداری از دولت امید و تدبیر در البرز برکنار و قربانی انتصاب دوستان و برخی از اعضای خانواده که هیچ کدام سبقه درخشان مرتبط و قابل اتکایی ندارند ، کند.

افراد منصوب شده کلکسیونی از مدیران نا کارآمد ، بی تجربه ، خانوادگی ، و بعضا رد صلاحیت شده و مسئله دار هستند که استاندار البرز از شهری غیر از کرج آنها را به البرز آورده هرچند تنها سریزدی رد صلاحیت شده در کرج سابقه مدیریتی دارد آنهم سابقه ای مملو از اشکال ، معضل به قول وزر کشور خرابکاری و اختلاف افکنی .

استان البرز محل اشتغال و  آزمون و خطای دوستان ، اعضای خانواده و تکرار تجربه برخی از افراد نا لایق و رد صلاحیت شده نیست

مهندس طاهری مجید سریزدی رد صلاحیت شده در انتخابات شورای چهارم کرج را که در زمان شهرداری کرج بیشترین اختلاف ها و تبعیض ها ، مشکلات عمرانی ، مسایل و پرونده های مسئله دار به واسطه عملکرد وی در شهرداری و شهر کلانشهر کرج ایجاد شده بود را جایگزین مهندس حدادپور  برادر شهید ، موفق و کارآمد کرد . مهندی حدادپور دارای ۲ سال سابقه حراست فرمانداری ، ۳ سال سابقه معاونت برنامه ریزی فرمانداری ویژه کرج ، ۲ سال مدیرکلی تعاون ، کار  و تامین اجتماعی و یک سال سابقه معاونت فنی و عمرانی استانداری البرز را در کارنامه خود دارد. هرچه او توانمند و کارنامه اش فاقد اشکال و اما و اگر بود مهندس سریزدی کارنامه اش مملو از ایراد ، اشکال ، نقص ، اما و اگر و پرونده های متعدد است . هر مردم از حدادپور راضی بودند از سریزدی نا راضی و به وی معترض و منتقد هستند.

در سایر معاونت ها هم وضع خیلی بهتر از این نیست ؛ آقای صداقت زاده گرچه فردی  قابل احترام است اما  این قابلیت جوابگوی نیاز های فرهنگی ، سیاسی ، بومی ، قومیتی ، اجتماعی و پیچیده استان البرز نیست چراکه در زمینه معاونت سیاسی و انتظامی و از همه مهمتر شناخت کامل از جغرافیای سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و … بی بهره و کاملا  نا آشنا است . وی جایگزین رجبی شد که سال ها فعالیت در سمت ها و پست های مرتبط با معاونت سیاسی و انتظامی استانداری و فرمانداری های استان های مختلف را تجربه و تخصص داشت . صداقت زاده  هرچند فردی متعامل می نمایاند اما صرف نظر از عدم تجربه لازم و کافی وی در زمینه منصوب شده  شرط اساسی و لازمه آشنایی با ویژ گی های خاص البرز را ندارد و نمی تواند در ظرف چند ماه و حتی چند سال به آن دست یابد و همین مهمترین دلیل برای تغییر این معاونت مهم و تاثیر گذار است .

نوع عملکرد استاندار البرز در همین ابتدای مسیر به همراه معاونانش نشان می دهد که استاندار البرز نه تنها نمی تواند در البرز موفق باشد بلکه در هیچ استانی در قامت استاندار نمی تواند انجام وظیفه کند.

اما  استان البرز ده ها مدیر لایق ، توانمند ، سالم و کارآمد در این زمینه را دارد که در صورت معرفی اشتباه بودن این انتصاب بیش از پیش رخ می نمایاند. و قد کوتاه این انتصاب ها در برابر قامت رشید و توانمند مدیران بومی به سادگی مشخص و اندازه گیری می شود

معاونت برنامه ریزی قلب بودجه ای و موتور راه انداز و محرک توسعه استان است و این معاونت بدون آشنایی کامل و تسلط محض سکاندارش به امور مختلف و نیاز های استان نه تنها نمی تواند محرک مناسبی برای توسعه استان بشد بلکه امورات استان البرز را دچار روزمرگی بیشتر ، توقف ، آسیب ، عقب رفت و مشکلات ساختاری می کند و انتقاد ها و مشکلات ریشه ای را از زمان سکانداری امیر یزدی بیش از پیش می سازد.

مظفری گرچه دانشجوی دکتری است اما نه سابقه ای مرتبط در این زمینه را دارد و نه دارای تجربه و تخصص عملی لازم حتی به مدت یک روز در این زمینه است . گرچه او ساکن کرج است اما تا کنون یک روز هم در کرج سابقه مدیریت به جهت آشنایی حتی با بخشی از نیاز ها و فرصت ها و آسیب های البرز ندارد و انتصاب او در این معاونت مهم نه تنها نمی تواند نواقص ، درد ها و انتقاد های زمان امیر یزدی را رفع کند بلکه انقاد ها و مشکلات را بیشتر می سازد. این مدیر به قدری باویژگی های البرز نا آشنا است که تنها محل خوابش البرز و کرج بوده و این یعنی از نگاه مدیریتی ، مدیری نا آشنا و مهاجر به مشار می رود.

هرچند توجیه استاندار و موافقان انتصاب ها احتمال جوابدهی مثبت این معاونت ها است اما واقعیت این است که البرز به جهت حجم انبوه عقب افتادگی ها محل آزمون و خطای دوستان و اعضای خانواده و برخی افراد رد صلاحیت شده و فاقد توانمندی و کارآمدی نیست.

رفع مشکل بی کاری اعضای خانواده استاندار البرز

معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی استانداری البرز نیز از جهاتی خاص دارای ویژگی های مهم و منحصر به فردی است . نوع عملکرد استاندار البرز برای انتصاب دو تن از اعضای خانواده یعنی برادر و پسر خود در خارج از قانون و به صورت غیر قانونی نشان می دهد که انتصاب رستم پور بی تجربه و بی سابقه در این زمینه تنها می تواند زمینه اشتغال و رفع معضل بی کاری اعضای خانواده و اخذ پست و سمت دوستان و نزدیکان استاندار البرز را فراهم آورد . علاوه بر آن وی نیز همچون سایر مدیران کل منصوبی و معاونت های منصوب شده توسط استاندار البرز هیچ آشنایی با ویژگی های استان البرز و نیاز ها و پتانسیل های آن ندارد و این انتصاب تنها می تواند به افزایش هزینه آزمون وخطای دوستان و اعضای خانواده استاندار البرز منتهی شود.

مدیر کل حوزه استاندار گرچه باید از نیروهای امین وی به شمار رود و از بین آنها منصوب شود اما نه به هر قیمت و با هر گزینه ممکن. چه می بایست در هر شرایط قوانین رعایت و سرلوحه انتصاب ها و عملکرد ها قرار گیرد . هرچند با توجه به انتصاب سریزدی به عنوان معاون عمرانی که هیچ کاه در زمان شهردار بودنش در کرج نشان نداد که تابع مناسبی از قانون به شمار می رود.

صدور احکام غیر قانونی توسط استاندار البرز برای دوستان و اعضای خانواده /پای طاهری در کفش وزیر کشور

استاندار البرز هرچند با توجه به صدور احکام معاونت برای دوستان خود درهفته گذشته نشان داد که به دلایلی چه سهوی و چه عمدی اگر لازم باشد پا در کفش اختیارات وزیر کشور هم می کند و به جای احکام سرپرستی احکام معاونت صادر می کند ،نشان داد که نه قانون را می داند و نه قایل به قانون است اما می بایست به این مهم علم یابد که استاندار نه فرصت خطاهای این چنین دارد و نه البرز فرصتی برای آزمون و خطای استاندار و دوستان مهاجر و نا آشنا به البرز که بی تردید تعلق خاطری هم به این استان ندارند، دارد.

از سوی دیگر طاهری استاندار البرز  با  صدور حکم مدیر کلی برای برادر بازنشسته خود که بر خلاف نص صریح قانون مبنی بر ممنوعیت صدور احکام سازمانی مدیر کلی برای بازنشستگان انجام شد و همچنین با صدور حکم معاونت مدیر کلی برای پسر ۲۱ ساله و بی تجربه خود بدون اینکه رابطه استخدامی با ارگان و نهادی داشته باشد ، نشان داد که اگر لازم باشد نه برای حل مشکلات استان بلکه برای حل مشکل اشتغال و اخذ پست دوستان و اعضای خانواده خود حاضر است پا را از قانون فراتر و حتی در کفش اختیارات وزیر کشور نهد و حتی بر خلاف توصیه های همه از رهبر معظم انقلاب تا نمایده سابق ولی فقیه در البرز ، رییس جمهور ، وزیر کشور و نمایندگان مجلس ، مردم و نخبگان و علما آنچه را انجام دهد که خود و مشاورانش برای رسیدن به پست های البرز تشخیص می دهند و کمر بسته اند.

استاندار البرز برای اولین بار البرز را به محلی برای آزمون و خطای دوستان و برخی از اعضای خانواده تبدیل کرده است و دوستانی که کوچکترین سابقه و تجربه ای در زمینه ها و معاونت های منصوب شده ندارند . گو.یی تنها به فکر ثبت اختراعی نو در کارنامه خود برای رسیدن به پله های بالا تر و پست اندوزی هستند.

با این شرایط استاندار البرز با توجه به رهنمود های مذکور از سوی تمامی مسوولان ارشد کشوری و استانی البرز می بایست بسیاری از انتصاب های خود را اصلاح و بدون تردید نیروهای بومی و لایق استان را در مهمترین پست ها و سمت ها منصوب کند . چه اصلاح یکی از مولفه های توسعه یافتگی مدیران ارشد از جمله استاندارن است . چه در غیر اینصورت همچون هشدار های آیت الله کازرونی که تاکیدئ کرده بود آقای استاندار از مشورت علما و نماشندگان ف مردم و نخبگان استفاده نکنید متضرر می شوید . تاریک ترین برگ کارنامه خود را در البرز به ثبت می رساند.

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*